Zákazníci a dodávatelia

Na každom zákazníkovi záleží

Spokojní zákazníci sú dôležitým pilierom vášho podnikania. Každý zákazník potrebuje cítiť vašu pozornosť a starostlivosť. V opačnom prípade môže skončiť v rukách konkurencie. Komunikujte s ním pravidelne, pýtajte sa na čom mu záleží a dodajte službu, ktorú bude s radosťou a pravidelne nakupovať. FLOWii ERP poskytuje prehľadnú databázu kontaktov s prepojením na CRM.

Prehľadná databáza kontaktov a ich aktivít

Obchod

Vyťažte z obchodných príležitostí maximum

Vedeli ste, že viac ako 80% obchodov sa uzatvára až po piatom kontakte? Nevzdávajte sa po prvom neúspešnom oslovení. Budujte si vzťah so zákazníkom a získajte si jeho dôveru. Prehľadná evidencia obchodných príležitostí vo FLOWii vám pomôže nielen riadiť a plánovať obchody, ale ich aj skutočne doťahovať do úspešného konca.

Úprava obchodného prípadu vo FLOWii

Realizácia zákaziek

Riaďte zákazky a projekty bez stresu

Firmy sa snažia realizovať zákazky kvalitne, načas a za stanovený rozpočet. Nie však každej sa to v skutočnosti aj podarí. Vďaka FLOWii dokážete zákazky, úlohy, financie a termíny vopred naplánovať a úspešne zrealizovať tak aby bol váš zákazník spokojný.

ERP

Organizácia úloh

Využite čas v práci efektívne

Telefonáty, stretnutia, pripomienky či zaslanie faktúry zákazníkovi? Svoje povinnosti, ako aj činnosti vašich kolegov už nemusíte držať v hlave. Online erp systém FLOWii zobrazí každú úlohu na nástenke alebo v kalendári. Žiadna aktivita zamestnanca vám už neunikne.

Prehľadná nástenka vo FLOWii kde sa Vám zobrazia vaše udalosti, úlohy, obchodné prípady, financie a Vaša dochádzka.

Sklad

Prehľad v skladových zásobách

Nepotrebujete nič, len počítač a internet. Pomocou prehliadača sa prihlásite a máte prehľad o skladových položkách, stave a pohyboch tovarov. Online skladový program je možné prepojiť so zákazkamifakturáciou.

Online erp a sklad

Dochádzkový systém

Jednoduchá a pritom prehľadná evidencia dochádzky

Stačí vám klasický tablet s operačným systémom Android a FLOWii aplikácia ho premení na dochádzkový terminál, ktorý si môžete umiestniť na viditeľné miesto vo firme. Evidencia dochádzky zamestnancov je veľmi jednoduchá. Zamestnanec sa identifikuje prostredníctvom PIN kódu.

Evidencia dochádzky zamestnancov

Fakturácia a financie

Žiadny doklad a úhrada sa už nestratí

Online fakturácia zavádza poriadok v dokladoch a financiách. Každý doklad a úhradu je možné prepojiť s faktúrou, zákazníkom, zákazkou a strediskom. Firemné financie získajú prehľadnú štruktúru.

Financie a fakturácia online

Emailing

Informujte zákazníkov o dianí vo vašej firme

Erp systém FLOWii rieši aj potrebu odosielania klasických emailov ako aj funkciu hromadného emailingu – newsletteru. Oslovujte svojich zákazníkov pravidelne a cielene. Zvýšte tak povedomie o vašej značke a produktoch. Po odoslaní hromadného emailu vám navyše FLOWii poskytne kompletné štatistiky jeho úspešnosti.

Nastavenie odoslania hromadného emailu

Upozornenia a chat

Pripomienky a komunikácia online

Dostali ste novú úlohu, je čas pokračovať na ďalšej aktivite, vypršal termín… FLOWii zodpovedných vždy automaticky upozorní. Priamo v programe či emailom. Navyše nemusíte komunikovať prostredníctvom emailu. Správy si môžu zamestnanci vymieňať priamo vo FLOWii.

Komunikácia a notifikácie vo FLOWii

S ERP máte online prehľad a poriadok vo firme

Prehľad o firme, rozhodovanie na základe presných dát a profesionálna databáza zákazníkov sú základ pre stabilný rast a nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov.

S FLOWii ERP získavate prehľadný all in one erp systém, ktorý spája viacero riešení do jedného funkčného celku.

CRM a ERP systém v jednom - to je FLOWii

Financie pod kontrolou

Získavate prehľad o prebiehajúcich, ale aj uzatvorených obchodoch a potencionálnych tržbách.

ERP systém FLOWii pomáha ustrážiť každú obchodnú príležitosť s dôrazom na jej úspešné dotiahnutie do konca.

Financie, príjmy a výdavky - softvér na evidenciu

Vysoká pridaná hodnota systému ERP

FLOWii ERP rastie s vašim biznisom a navyše nemusíte platiť žiadne tisíce za nasadenie erp sytému. Má vysokú pridanú hodnotu pre dlhodobý rast firmy, pretože zjednodušuje, automatizuje a sprehľadňuje procesy.

Grafické štatistiky v obchodných prípadoch

Naši spokojní zákazníci

Množstvo spokojných používateľov

Milan Paprčka" Vďaka FLOWii sa nám podarilo automatizovať viacero drobných procesov a vďaka tomu sme dokázali ušetriť množstvo času. "

Milan Paprčka

CBS spol, s.r.o.

Počet zamestnancov: 120

Tržby: 2,1 mil. €

Juraj Krč" FLOWii je veľkým prínosom nielen v organizacií, ale prináša poriadok a prehľad vo všetkých financiách a aktivitách firmy. "

Juraj Krč

ARCHSTYL s. r. o.

Počet zamestnancov: 9

Tržby: 1,12 mil. €

Juraj Koudela" Hľadali sme systém, pri ktorom budeme mať čo najväčšiu istotu, že energia a čas venovaný implementácii nebudeme musieť opakovať. "

Juraj Koudela

Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.

Počet zamestnancov: 8

Tržby: 459 tis. €

Benefity

Zdarma k licencii ERP

FLOWii ERP je prehľadná a funkciami nabitá aplikácia. Ku každej licencii navyše získate plnohodnotnú zákaznícku podporu, bezplatné online konzultácie a pravidelné aktualizácie.

Pravidelné aktualizácie

ERP funkcionality pravidelne aktualizujeme. Množstvo noviniek pochádza z návrhov od našich zákazníkov.

Rýchla a ochotná podpora

Rada, pripomienka či otázka? Sme tu pre vás každý pracovný deň od 9:00 do 16:00. Navyše po slovensky.

Bezplatná online konzultácia

Prvé školenie, pomoc pri nastavení a konzultácia procesov vo vašej firme. Len s FLOWii celkom zadarmo!

Inovujte

Zmeňte tabuľky za prehľadný ERP systém

Buďte modernou a prosperujúcou firmou. Vyskúšajte mini erp systém FLOWii pre jedného používateľa

len za 21,99 EUR mesačne.

Viac informácií nájdete v našom cenníku.

Q&A

Mini ERP systém v skratke

Prečo sme sa rozhodli vyvíjať ERP systém FLOWii?

Zrod myšlienky FLOWii sa datuje k roku 2011. Našim cieľom bolo vytvoriť crm a erp systém, ktorý malým a stredným firmám pomôže sprehľadniť a zjednodušiť podnikanie. Tento systém mal byť prehľadný aby si naň zamestnanci firiem rýchlo zvykli a taktiež online, aby mohli pracovať odkiaľkoľvek - napríklad z domu. Tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. Dnes sa slovo FLOWii skloňuje už vo viac ako 2000 firmách v SR, ČR a HU. Tiež si uvedomujeme, že medzi nevyhnutné úlohy každej úspešnej firmy patrí práca a komunikácia so zákazníkmi. Práve od toho, ako rýchlo a kvalitne riešite požiadavky zákazníkov a aké kvalitné vzťahy dokážete budovať, závisí váš úspech. Cieľom FLOWii ERP a CRM systému je pomôcť majiteľom firiem aj v tomto smere.

Online ERP systémy sú v dnešnej dobe nepostrádateľnou súčasťou každej modernej firmy. Dáta, procesy a financie sa navzájom prepájajú do systému ERP. Podnikatelia tak dokážu efektívne spojiť jednotlivé oddelenia a sprehľadniť tak tok informácií medzi nimi. Aj to je dôvod, prečo firmy s funkčným erp systémom dokážu získať výrazné úspory a zaznamenávajú stabilný rast.

Čo je ERP systém?

ERP je pojem, pomocou ktorého sa označuje určitý druh komplexného podnikového informačného systému. Skratka ERP má pôvod v slovnom spojení Enterprise Resource Planning (Plánovanie Podnikových Zdrojov).

Pomocou erp systému je možné koordinovať všetky firemné zdroje, strediská, funkcie a sféry prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk.

Laicky môžeme ERP systém charakterizovať ako softvér na riadenie podniku pomocou ktorého dokážeme spracovať, spojiť a vyhodnotiť akúkoľvek informáciu potrebnú na plánovanie a dosahovanie cieľov podniku. Hlavnom výhodou je, že dokáže spájať firemné procesy (sklad, výroba, administratíva, logistika, a pod.), sprístupňuje, chráni a uchováva dáta v reálnom čase.

V čom je FLOWii erp systém iný a aké má výhody?

FLOWii ERP systém je prispôsobený potrebám živnostníkom, malých a stredných firiem. Obsahuje funkcie, ktorým porozumie každý skúsený podnikateľ ale aj bežný zamestnanec, čo považujeme za obrovskú výhodu, pretože hlavným používateľom FLOWii sú práve zamestnanci. Sme toho názoru, že erp systém má obsahovať také funkcie, ktoré podnikatelia skutočne využijú a preto FLOWii pravidelne aktualizujeme a prispôsobujeme podmienkam digitálneho trhu.

FLOWii ERP systém predstavuje viacero riešení, ktoré fungujú samostatne a zároveň navzájom spolupracujú. Základ tvorí neobmedzená databáza na evidenciu partnerov, aktivít a komunikácie. Všetky ostatné nástroje si môžete vyskladať presne podľa potrieb vašej firmy. Nemusíte platiť za funkcie, ktoré nepoužívate. Prepojenie jednotlivých CRM a ERP funkcií s nástrojmi FLOWii vám zároveň umožní všetko vidieť na jednom mieste. Či idete poslať email, vystaviť faktúru alebo skontrolovať plán stretnutí. Na všetko vám stačí FLOWii.

FLOWii EPR systém vám umožní zefektívniť organizáciu celej vašej firmy. Poskytuje vám podporu od prvého oslovenia zákazníka, cez realizáciu objednávky až po vystavenie faktúry. Navyše je všetko po slovensky, prostredie ako aj zákaznícky servis. Ak máte zahraničných používateľov, FLOWii si jednoducho prepnete do anglického, českého alebo maďarského jazyka.

Výhody ERP systému FLOWii

  • Detailný monitoring udalostí a prehľadná obchodná analytika vrámci organizácie v reálnom čase.
  • Centralizácia dát, ktorej výsledkom je jednoduchšia spolupráca medzi používateľmi.
  • Efektívnejšie riadenie procesov a prehľadnejšie pracovné prostredie pre všetkých používateľov.
  • Viacero riešení v jednom erp systéme, vďaka čomu sa nestrácajú dáta medzi aplikáciami.
  • Znižuje prevádzkové náklady a automatizuje procesy.
  • Umožňuje integrácie iných systémov a aplikácií vrátane importu a exportu dát.
  • ERP systém FLOWii rastie s vašim biznisom, pretože ho pravidelne aktualizujeme na základe požiadaviek zákazníkov.
  • Žiadne tisíce za implementáciu. Nasadenie FLOWii zvládnete aj samostatne, a ak nie, radi vám s tým pomôžeme.