Import dát

V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta.

Ako importovať dáta do FLOWii?


V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta. Začínate pracovať s FLOWii? Odporúčame vám importovať vaše existujúce dáta z iných systémov alebo databáz. FLOWii je aplikácia, v ktorej môžete mať všetko na jednom mieste.

Postup ako importovať dáta do FLOWii:

  • otvorte si evidenciu do ktorej potrebujete naimportovať dáta (Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie alebo Fakturáciu),
  • kliknite na ikonku Import a stiahnite si náš vzorový súbor vo formáte xlsx,
  • vzorový súbor vo formáte xlsx (Excel) je potrebné vyplniť podľa inštrukcií, ktoré nájdete priamo v Exceli na záložke Návod ako vyplniť dáta,
  • následne súbor uložte a vložte ho do FLOWii,
  • import dát by mal prebehnúť v priebehu niekoľkých sekúnd.