Ako pracovať s emailingom


Odosielanie a prijímanie emailov z/do FLOWii sprehľadňuje komunikáciu so zákazníkmi. Výhodou je najmä to, že jednotlivé emaily dokážete priradiť k partnerom, obchodným prípadom a zákazkám. Žiadna dôležitá informácia a prílohy sa vám už nestratia. Evidenciu emailov nájdete v hlavnom menu FLOWii -> Emailing.

Evidencia emailov online vo FLOWii