Upozornenia

Upozornenia a notifikácie, ktoré vás informujú o dôležitých termínoch a udalostiach.

Ako nastaviť upozornenia sebe a ostatným používateľom


Notifikácie slúžia na to, aby ste vy a vaši kolegovia nezabúdali na dôležité termíny. Zároveň vás upozorňujú na nové úlohy, obchodné prípady, zákazky, správy, emaily a chyby v dochádzke. Notifikácie môže nastaviť administrátor používateľom individuálne, alebo si používateľ nastaví notifikácie podľa vlastných potrieb.

Rýchle nastavenie vlastných notifikácií

Kliknite v pravej hornej časti na Moje nastavenia -> Upozornenia -> vyberte typ notifikácií a potvrďte OK.

Ako si nastaviť notifikácie vo FLOWii - moje nastavenia

Nastavenie upozornení - notifikácií vo FLOWii


Nastavenie notifikácií ostatným používateľom

Notifikácie môžete vo FLOWii nastaviť nielen sebe ale aj ostatným používateľom v sekcii Firma -> Používatelia -> kliknete na editáciu konkrétneho používateľa -> Upozornenia.

Ako nastaviť notifikácie používateľom


3 typy notifikácií

Tichá pripomienka – notifikácia sa zobrazí v hlavnom menu. Vo zvončeku sa zobrazí červená bublinka a číslo, ktoré zobrazuje počet neprečítaných notifikácií.

Notifikácie vo zvončeku

Vyskakovacie okno – notifikácia sa zobrazí vo vyskakovacom okienku vždy keď pracujete s FLOWii. Ak máte zapnutý tento typ notifikácie a nepracujete práve s FLOWii aplikáciou, tak vám notifikáciu zobrazí na pracovnej ploche počítača prostredníctvom vyskakovacieho okienka (je potrebné povoliť v prehliadači, ktorý používate).

Ako vyzerá notifikácia - upozornenie vo vyskakovacom okienku

Email – notifikácia vám príde na váš email. Priamo z emailu si dokážete zobraziť konkrétny záznam (úlohu, zákazku, obchodný prípad alebo správu).