Odvetvia

Rozdelenie zákazníkov podľa odvetví

Profil zákazníkov

Profil zákazníkov

FLOWii využívajú živnostníci, rýchlo rastúce firmy ako aj väčšie spoločnosti s viac ako 200 zamestnancami.

Živnostníci a mikropodniky

1 – 9 zamestnancov – tvorí 67% používateľov

Malé podniky

10 – 49 zamestnancov – tvorí 30% používateľov

Stredné podniky

50 až 249 zamestnancov – tvorí 3% používateľov

Štatistiky

Štatistiky

8 rokov

Vývoja

70 %

Medziročný nárast užívateľov

2000+

Spokojných zákazníkov