Referencie

Spokojní zákazníci zo Slovenska a Českej republiky. Rôzne segmenty podnikania, ktoré FLOWii softvér využívajú.

Naši zákazníci

Profil používateľov

Živnostníci a mikropodniky

1 – 9 zamestnancov – tvorí 60 % používateľov

Malé podniky

10 – 49 zamestnancov – tvorí 35 % používateľov

Stredné podniky

50 až 249 zamestnancov – tvorí 5 % používateľov

7 rokov

Vývoja

260 %

Medziročný rast užívateľov

2000+

Spokojných klientov