Používatelia - zamestnanci, ktorí používajú FLOWii


Používateľ je osoba, ktorá má prístup k firemným údajom zadávaným do FLOWii. Pred začatím používania FLOWii je dôležité, aby ste si premysleli, ktorý z vašich zamestnancov bude mať do FLOWii prístup a aké prístupové práva mu nastavíte.