API

FLOWii REST API predstavuje ďalší spôsob ako komunikovať s FLOWii softvérom.

Kde nájdem API dokumentáciu


FLOWii REST API predstavuje ďalší spôsob ako komunikovať s FLOWii softvérom. Vďaka API je možné prepojiť firemný systém alebo webovú stránku priamo so softvérom FLOWii.

Bližšie informácie o API nájdete priamo vo vašich FLOWii nastaveniach -> Rozšírenia -> API -> Nové FLOWii REST API.

Kde nájdem informácie o FLOWii API


Zobrazí sa:

API momentálne ponúka prístup k evidencii:
  • Partneri,
  • Úlohy a udalosti,
  • Obchodné prípady,
  • Zákazky,
  • Tovary a služby,
  • Fakturácia.