Veľa živnostníkov a podnikateľov koncom roka zvažuje, aký online fakturačný program si vybrať na vystavovanie a evidenciu faktúr. Výhodou online fakturácie je, že si faktúru viete vytvoriť jednoducho a rýchlo. Faktúry evidujete v jednom systéme a zároveň slúžia ako podklad do účtovníctva. Lenže podľa čoho si vybrať vhodný fakturačný program? FLOWii vám ponúka vystavovanie objednávok, faktúry online i možnosť tvorby cenových ponúk zdarma.   

Zvoľte softvér, ktorý vystavuje faktúry online

Účtovníctvo nepatrí medzi príliš obľúbené činnosti podnikateľov. Najmä začínajúci živnostníci často vyhľadávajú služby externých účtovníkov, ktorí ich zasväcujú do sveta fakturácie či daňových priznaní. Každý účtovník, či už pre firmu pracuje interne alebo externe, potrebuje dobre nachystané podklady. Faktúry vytlačené na papieri sú už minulosťou, nie sú ani ekologické.

Navyše administratíva nepatrí medzi činnosti, ktoré by firme prinášali peniaze. Aj preto dnes mnohí podnikatelia siahajú po efektívnych online softvéroch, ktoré sú schopné vygenerovať faktúry online na pár klikov a evidovať ich v jednom systéme.

Faktúry online – ako si vybrať správny program?

Niet nad efektívnu správu faktúr a ďalších dôležitých dokladov. Proces je jednoduchý. Stačí nahrať údaje do fakturačného softvéru alebo ich vygenerovať z databázy a za niekoľko minút máte vytvorený doklad na úhradu pre zákazníka. Ten zároveň poslúži aj vašej účtovníčke ako podklad k daňovému priznaniu. Podľa čoho si však vybrať vhodný program na spravovanie faktúr online?

Na trhu je dnes veľa fakturačných softvérov, ktoré sa líšia svojimi funkciami, prepojenosťou s inými systémami i cenou. Pri výbere by ste sa mali predovšetkým zamyslieť, na čo všetko potrebujete využiť fakturačný program. Potrebujete vystavovať cenové ponuky, objednávky a faktúry online? Je dôležité, aby bol váš fakturačný program prepojený s ďalšími systémami? Predpokladáme, že pracujete aj s bohatou databázou kontaktov, keďže tá je pre každé podnikanie kľúčová.

Aké funkcie by mal mať systém na online fakturáciu?

Niekomu stačí iba jednoduché vystavovanie faktúr online. Prípadne možnosť ich evidovať v systéme alebo odoslať priamo zo systému zákazníkom. Iné firmy majú svoje účtovné oddelenia, ktoré si vyžadujú, aby bolo možné online fakturačný program prepojiť so softvérom, ktoré používajú. Fakturačné softvéry majú rôzne funkcie.

Ak hľadáte vhodný systém na faktúry online, zamerajte sa na to, či softvér umožňuje:

 • ukladanie obchodných partnerov
 • vystavenie faktúry online s QR kódom
 • vystavenie faktúr aj v iných jazykoch
 • odoslanie faktúry online priamo zo systému
 • sledovať, či sú faktúry po splatnosti
 • vystavenie cenovej ponuky alebo objednávky
 • výber zo šablón
 • prístup k faktúram z mobilnej aplikácie

Dobre si premyslite, na čo všetko budete fakturačný program využívať. Inak sa môže stať, že vám niektoré funkcionality budú chýbať. Pri výbere vhodného fakturačného programu je takisto veľmi dôležité, aby bol systém jednoduchý a prehľadný. Jeho úlohou je, aby vám pomohol vystaviť potrebné dokumenty v krátkom čase. Dokumenty, ktoré odchádzajú z vašej firmy, by tiež mali vyzerať konzistentne, pretože sú vizitkou vašej firmy.

Otestujte si systém na faktúry online a rozhodnite sa

Ideálnym riešením je vybrať si jeden – dva fakturačné programy a otestovať ich. Niektoré softvéry na online fakturáciu sú bezplatné, iné sú spoplatnené v závislosti od počtu obchodných partnerov alebo odoslaných faktúr.

Online fakturácia s FLOWii má výhodu v tom, že množstvo funkcií, ktoré majú iné softvéry spoplatnené, ponúka online faktúry zdarma.

Čo ponúka fakturačný program od FLOWii zdarma?

 • možnosť tvoriť neobmedzené množstvo faktúr na neobmedzené množstvo kontaktov
 • možnosť tvoriť databázu neobmedzeného množstva zákazníkov a partnerov
 • možnosť vystavovať faktúry online s QR kódom, dokonca aj v iných jazykoch
 • možnosť odosielania faktúr e-mailom priamo zo systému
 • e-mailové šablóny k dokladom
 • možnosť vystavovať profesionálne objednávky, cenové ponuky a iné dokumenty na neobmedzené množstvo kontaktov
 • evidenciu faktúr, objednávok, cenových ponúk
 • možnosť evidovať 50 zákaziek, pracovných úloh alebo udalostí

Každý ďalší používateľ v online fakturačnom systéme je spoplatnený.

Fakturačný program, ktorý pracuje za vás

Ak teda chcete pôsobiť profesionálne, vystavovať faktúry jednoducho a rýchlo, moderná online aplikácia vám v mnohom zjednoduší a urýchli administráciu spojenú s vystavovaním a správou potrebných dokladov. FLOWii fakturácia pracuje za vás, pričom každá vystavená objednávka alebo faktúra sa vám zapíše do histórie vašich partnerov. Jej splatnosť tak máte vždy pod kontrolou.

Vo FLOWii robíme sa s maximálnym úsilím staráme aj o bezpečnosť vašich dát. Pokiaľ sa teda pýtate na otázku bezpečnosti, je to na mieste.

S prepojením online fakturácie s CRM systémom navyše zefektívnite organizáciu celej firmy. Aj vďaka tomu môžete robiť biznis oveľa ľahšie – od prvého oslovenia zákazníka, cez realizáciu objednávky až po vystavenie faktúry. Evidencia všetkých dokladov v jednom systéme vám šetrí čas aj peniaze, ktoré môžete investovať do oveľa dôležitejších aktivít v biznise.

Chcete vystavovať faktúry vo FLOWii a na účtovanie používať ekonomický softvér  POHODA? Žiadny problém

Petra Nagyová