FLOWii POHODA Connector

Vystavujete faktúry vo FLOWii a na účtovanie používate ekonomický softvér POHODA?  Nový konektor zabezpečí online prepojenie týchto dvoch programov tak, že sa budú partneri a doklady automaticky kopírovať do programu POHODA. Vďaka konektoru si už nemusíte robiť manuálne exporty a importy dokladov, všetko bude fungovať online a automatizovane.

Inštalácia Connectoru a úvodná konfigurácia

 • Vytvorte si priečinok napr. s názvom FLOWii. Tento priečinok musí mať práva na zápis pre užívateľa, pod ktorým sa bude Connector manuálne alebo automaticky (prostredníctvom Windows Scheduler) spúšťať.
 • Súbor FLOWii.zip rozbaľte do vytvoreného priečinka.
 • Vo vytvorenom priečinku otvorte príkazový riadok a v konfiguračnom režime s parametrom /config: spustite program FLOWii.

 • Pri prvom spustení programu s parametrom / config: bude potrební do programu zadať nastavenia FLOWii a POHODA mServeru:

a)  Prístupové údaje do FLOWii API

 • Meno užívateľa
 • Heslo užívateľa
 • API kľúč pre zadaného užívateľa

b)  Prístupové údaje ku POHODA mServer:

 • mServer URL s číslom portu http://127.0.0.1:444/xml
 • Meno užívateľa v ES POHODA pod ktorým sa budú dáta synchronizovať
 • Heslo užívateľa v ES POHODA
 • IČO účtovnej jednotky na ktorú je vytvorený POHODA mServer

Pri zadaní hesla a užívateľa pre Flowii a POHODA mServer sa heslá nezobrazujú na obrazovke.

 • Po zadaní odpovede sa v priečinku vytvorí konfiguračný súbor s názvom config.txt. Heslá nie sú zadané v čitateľnej forme a sú šifrované pomocou AES 256, preto ich nie je možné meniť prepísaním v konfiguračnom súbore config.txt.

Zmena konfigurácie

 • Zadané parametre konfigurácie môžete po úvodnej konfigurácii programu (t.j. súbor config.txt už existuje) a ďalšom spustení program FLOWii zmeniť.
 • Na zmenu jednotlivých parametrov odpovedzte prostredníctvom tlačidiel “a” alebo “n”.

Fungovanie Connectoru

 • Pri prvom spustení program vyžiada všetky adresy a dokumenty zo systému FLOWii.
 • Pri ďalších spusteniach program vyžiada adresy a dokumenty vytvorené od posledného spustenia programu.
 • Adresy adokumenty sa importujú do Ekonomického systému POHODA prostredníctvom nastaveného POHODA mServera.

Používané a vytvárané externé súbory

 • config.txt – konfigurácia programu (nastavenie FLOWii API a POHODa mServera)
 • log.txt – log súbor (na tomto miesto sa zaznamenávajú všetky akcie ktoré program vykonal)
 • lastrun.txt – na tomto mieste sa zapíše čas posledného spustenia programu vo formáte UNIX epoch
 • response-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.xml – odpoveď z mServera na import
 • companies.zip – posledné stiahnuté kontakty z FLOWii
 • documents.zip – posledné stiahnuté dokumenty z FLOWii
 • pohoda_partner_export_dd.M.yyyy.xml – posledné rozzipovane kontakty z FLOWii
 • pohoda_document_export_dd.M.yyyy.xml – posledné rozzipovane dokumenty z FLOWii

Reset Connectoru

 • ak si želáte aby program opäť stiahol všetky kontakty a dokumenty z FLOWii naraz, ako pri prvom spustení, zmažte z priečinka súbor lastrun.txt
 • ak si želáte zadať na novo celú konfiguráciu program, zmažte súbor config.txt z priečinka (POZOR! – existujúca konfigurácia FLOWii API a POHODA mServera bude zmazaná)

Možnosti spúšťania

 • Manuálne spustením FLOWii.exe (napr. cez prieskumník)
 • Manuálne z Ekonomického systému POHODA E1 pomocou volania súboru FLOWii.exe prostredníctvom externého nástroja
 • Automaticky vo zvolenom čase – nastavením cez Windows Scheduler

Cena connectoru: 169 EUR/ročne bez DPH. V cene sú zahrnuté technické aktualizácie.

Technické poradenstvo: 30 EUR/hod. bez DPH.

V prípade záujmu nám prosím napíšte na support@flowii.com