Chcete vytvárať faktúry online a mať ich bezpečne na jednom mieste? S FLOWii môžete vystavovať faktúry, cenové ponuky, dodacie listy a ďalšie doklady súvisiace s fakturáciou. Pri vystavovaní preddavkovej alebo klasickej faktúry sa vám na doklade zobrazí QR kód, vďaka ktorému zákazníci zaplatia vaše faktúry rýchlejšie a jednoducho.

Nie každý má s platbami naponáhlo, keď hovoríme o úhrade faktúr. Prirodzene, keďže vypisovanie čísla účtu či správneho variabilného symbolu, je strašiakom pre mnohých. Akýkoľvek preklep môže znamenať omeškanú úhradu. To všetko sa však s QR kódom na faktúre zmenilo.

Čo je to QR kód?

QR kódy (Quick Response) dnes patria medzi najobľúbenejšie spôsoby platenia. Prakticky ich už dnes využívajú mnohí podnikatelia i firmy. QR kódy sa na faktúrach začali objavovať postupne. No čím viac ich dodávatelia účtovného alebo iného softvéru zavádzali, tým viac si mnohí na skenovanie QR kódov zvykli. Dnes už ide o najrozšírenejší spôsob platby a práve využívaním tohto spôsobu sa môžete postarať o to, aby vaši zákazníci platili vaše faktúry bezchybne, rýchlo a hlavne načas.

Faktúry online vystavujete a odosielate zo systému

Online fakturácia s FLOWii vám umožňuje nielen vystaviť doklady a faktúry online, ale môžete ich priamo posielať zo systému. Navyše sa vám vo faktúre rovno vygeneruje aj QR kód, čím zákazník pri úhrade nemusí prepisovať komplikované platobné údaje z faktúry.

Zákazník si jednoducho zapne aplikáciu svojej banky, zvolí si QR platbu, telefónom zaostrí na QR kód na faktúre, čím sa do platobného príkazu vyplnia všetky dáta konkrétneho účtu. Platba následne do niekoľkých sekúnd odchádza na úhradu.

Ako funguje fakturácia online s FLOWii?

Kedy sa QR kód zobrazuje na vašej faktúre?

Rôzne účtovné programy vkladajú QR kód na faktúru automaticky. Pokiaľ si QR kód generujete sami, nie je to žiadna veda. Ak vo FLOWii vystavujete faktúru online a chcete, aby sa vám na nej zobrazil QR kód, skontrolujte, či máte na faktúre vyplnené nasledujúce informácie:

  • krajina dodávateľa
  • krajina odberateľa
  • spôsob úhrady - bankový prevod
  • splatnosť
  • účet
  • variabilný symbol

Pri vystavovaní preddavkovej alebo klasickej vydanej faktúry si nájdete QR kód v pravej dolnej časti dokladu. Celý proces vytvorenia faktúry je jednoduchý a intuitívny. Výhodou tiež je, že v každej faktúre môžete podľa potreby doplniť vlastný doplňujúci text. Na faktúre pritom zvolíte spôsob platby Prevodný príkaz.

V prípade, že je váš odberateľ z Českej republiky, sa QR kód vygeneruje s prispôsobením českej banke. Faktúry s QR kódom sú samozrejme vo FLOWii prístupné aj českým zákazníkom.

Aké sú výhody QR kódu na faktúrach?

Okrem rýchlej platby QR kód umožňuje aj jednoduchšie vkladanie faktúry do evidencie. Tým uľahčujete prácu nielen platiacim zákazníkom, ale aj účtovníkom, ktorí faktúry evidujú v systéme. Spravovanie dokladov tak vašim zamestnancom nezaberá veľa času. Online fakturácia je jednoduchá, efektívna a ušetríte ňou aj značný priestor vo vašej kancelárii.

QR kód sa dnes využíva doslova masovo mnohými firmami a inštitúciami

Prepojte online faktúry so skladom i s CRM

FLOWii umožňuje spravovať pod jedným účtom viacero dodávateľských firiem. Či už ide o faktúry alebo ďalšie doklady, možno ich priamo prepojiť so zákazkami, ktorých evidujete v systéme. Aj vďaka tomu máte väčší prehľad o financiách v rámci svojich projektov. Systém navyše každú faktúru automaticky priradí k zákazníkovi, ku ktorému si cez CRM systém môžete zaznamenať aj rôzne pracovné úlohy a ďalšie pripomienky.

Ak máte v systéme aspoň jedného používateľa, faktúry online vystavujete bez obmedzení a navyše zadarmo. Všetky faktúry a doklady máte na jednom mieste. Vďaka tomu si tiež môžete skontrolovať, akú cenu ste naposledy ponúkli za podobnú službu zákazníkovi.

Faktúry online môžete prepojiť aj so skladom. Z vydanej faktúry veľmi jednoducho vytvoríte skladovú výdajku a z prijatej faktúry dokážete vytvoriť skladovú príjemku.

Dobrá rada na záver. Všetko, čo sa dá, vo firme automatizujte. Málokto už dnes trávi čas vypisovaním údajov pri úhrade faktúr do internet bankingu. QR kód veľa rieši pre firmy i pre samotných zákazníkov. Faktúru jednoducho v systéme vygenerujete, odošlete a zákazník ju jednoduchým naskenovaním QR kódu môže obratom uhradiť.

Petra Nagyová