ERP systém alebo CRM? Kým ERP slúži na komplexné plánovanie podnikových zdrojov, CRM z pohľadu ERP tvorí iba jeden modul. Je to samostatný systém, ktorý obsahuje dôležité dáta o vašich súčasných i potenciálnych zákazníkoch. 

ERP systém zjednodušuje strategické rozhodnutia

ERP (Enterprise Resource Planning) znamená v preklade plánovanie podnikových zdrojov. Čo to vlastne znamená? Jednoducho povedané, ide o pomenovanie komplexného podnikového informačného systému, ktorý spravuje viaceré časti podniku - od účtovníctva, cez personalistiku, správu dôležitých dokumentov a riadenie zásob až po marketing.

ERP systém môžeme chápať ako "rozum firmy“, ktorý dnes využívajú najmä stredné a veľké firmy. ERP im zjednodušuje operatívne i strategické rozhodnutia. Veľmi dobre slúži aj štátnej správe na správu svojich pobočiek a oddelení. Je tiež veľmi obľúbený u manažérov, pretože poskytuje okamžitý a podrobný reporting.

Ideálne je, ak firma využíva ERP systém na všetko. Tým sa vyhne používaniu viacerých rôznych aplikácií, nutnosti viackrát zadávať niektoré dáta a náročnejšiemu servisu i školeniu zamestnancov.

Hoci je niekedy náročné vyčísliť prínos ERP vo firme, mnohé z nich po zavedení systému na plánovanie podnikových zdrojov deklarovali, že majú konečne poriadok v dátach a zamestnancom sa robí efektívnejšie.

Porovnanie výhod a nevýhod ERP

Aká je budúcnosť ERP?

Budúcnosť ERP môžeme opísať dvomi slovami - umelá inteligencia. Rovnako ako každý moderný softvér, aj ERP môže využiť nástroje umelej inteligencie na získavanie nových informácií. Môže sa postarať o to, aby bola práca so systémom jednoduchšia a intuitívnejšia. Dopomôcť tomu môžu aj integrácie od iných tvorcov softvéru. V konečnom dôsledku záleží vždy aj od požiadaviek zákazníkov systému. Oni rozhodnú, čo im v systéme chýba. V súčasnosti nájdeme na trhu široký výber ERP systémov od slovenských i zahraničných firiem. Výhodou je, že ERP softvér nie je viazaný na určité odvetvie.

Na čo slúži CRM firmám?

CRM systém (Customer Relationship Management) slúži na správu vzťahov so zákazníkmi. Používa ho každé call centrum a dnes už aj menšie a stredné firmy. Z pohľadu ERP tvorí CRM systém iba jeden modul. Ide o samostatný systém, do ktorého si ukladáte dôležité informácie o svojich súčasných i potencionálnych zákazníkoch.

Časť CRM systému spoločnosti FLOWii s.r.o.

Každý CRM systém obsahuje zoznam partnerov s kontaktnými údajmi. Obyčajný zoznam zákazníkov však sám o sebe neposkytuje firme veľa informácií. Aj preto je k nim potrebné priradiť čo najviac dodatočných informácií - napríklad, aké výrobky alebo služby si vo vašej firme nakúpili, aká bola ich spätná väzba, kedy u vás nakúpili a v akom objeme. Je dôležité, aby si firmy udržiavali históriu o týchto dátach. Práve v tom spočíva skutočná hodnota CRM systému, ktorý ponúka aj FLOWii.

CRM vám ponúka históriu aktivít s vašimi zákazníkmi

Je všeobecne známym faktom, že je jednoduchšie presvedčiť na ďalší nákup už existujúceho zákazníka, než presviedčať nového zákazníka nového. CRM vám pomáha efektívne predávať a zvyšovať zisk. Obsahuje históriu aktivít, pri ktorých máte v systéme uvedené, kedy a s akým výsledkom vás kontaktoval váš zákazník.

História aktivít CRM FLOWii

Aké výhody prináša CRM firmám? 

  • Poriadok v dátach o zákazníkoch
  • Pripomienkovanie úloh
  • Zvýšenie predajov
  • Zlepšenie starostlivosti o zákazníkov
  • Spätná väzba o firme alebo produkte

CRM systém prináša firme veľa benefitov

Podobne ako pri ERP, budúcnosť týchto systémov je v automatizácií a umelej inteligencii. Dnes sme už svedkami toho, ako možno oslovovať zákazníkov na základe ich nákupného správania. V systémoch vieme vyhodnocovať, ktorí zákazníci majú o aké produkty záujem, na čo reagujú alebo čo ich najviac upútalo v našich newslettroch.

Počiatky CRM siahajú ešte do ďalekej minulosti, kedy neboli počítače a všetko sa zaznamenávalo na papier. Poctivo sa tejto činnosti venovalo iba málo firiem. Bolo to náročné, pretože takýto človek musel mať zmysel pre detail, keďže bolo veľmi ľahké spraviť chybu. Okrem toho nešlo o systém na správu vzťahov so zákazníkmi v pravom slova zmysle.

Prvé CRM systémy vznikli podobne ako ERP po roku 1970. Išlo o systémy na automatizáciu predaja. Kvôli šetreniu miesta sa začali niektoré informácie ukladať elektronicky. Príchod databázových systémov pomohol rozvoju celej škály softvéru. Výnimkou nebolo ani CRM.

Medzi priekopníkov CRM patrili banky a poisťovne

Za priekupníkov v používaní CRM systémov sa považujú banky a poisťovne. Postupne sa k nim pridalo zdravotníctvo, veľkoobchod a maloobchod. Predtým išlo najmä o väčšie firmy.  S príchodom cloudu a nárastom popularity softvéru ako služby sa však mnohé zmenilo. CRM sa stalo dostupným aj pre malé podniky. Online CRM navyše poskytuje rôzne výhody ako dostupnosť, bezpečnosť a nízke prevádzkové náklady. Mnohé CRM systémy sa dnes sústredia aj na sociálne siete a rôzne integrácie, prostredníctvom ktorých môžu firmy získavať spätnú väzbu. Popularite sa tešia aj automatické chatboty – jednoduché aplikácie, ktoré vedia zodpovedať základné otázky od zákazníkov.