Mnohé firmy stále váhajú s prechodom na cloud a teda aj s využívaním online riešení pre svoj biznis. Často sú za tým skôr pocitové a iracionálne dôvody, avšak digitalizácii sa žiadna firma, ani inštitúcia v budúcnosti nevyhne. Ukazuje sa, že je vždy lepšie, ak firma vie fungovať online, pretože sa dokáže flexibilnejšie prispôsobiť podmienkam.  Ak ste malá alebo stredná firma, cloudových riešení sa nemusíte obávať. Vôbec nie sú finančne nákladné, ani náročné na implementáciu.

Dáta na cloude – prečo sa to firmám oplatí?

Pandémia ešte viac zdôraznila význam technológií a kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť a mnohé firmy sa tak stali doslova závislými od digitálu a využívania online priestoru. Mnohé firmy prežili aj vďaka tomu, že ich dáta pred pandémiou boli dávno na cloude a nezľakli sa digitalizácie. 

Neskrachovali, ba práve naopak, mnohé rástli a darilo sa im. Akonáhle firmy museli riešiť vzdialené prístupy svojich ľudí do svojich databáz, ukázalo sa, že prístup ku klasickým serverom im už nestačil. Ukazuje sa, že okrem pandémie sa o prechod firiem na cloud značne pričiní aj konflikt na Ukrajine.  

Napriek tomu sa stále nájdu firmy, ktoré s digitalizáciou váhajú, pretože sa obávajú počiatočných nákladov, bezpečnosti o dáta a cloudové riešenia si spájajú s rôznymi rizikami alebo veľkými investíciami.

Prechod firmy na cloud prináša veľa benefitov:

  • znižovanie nákladov firmy
  • nastavenie dôležitých obchodných procesov
  • rast efektivity
  • pokles chybovosti zamestnancov
  • zvyšovanie tržieb

Firma, ktorá funguje na cloude, je pripravenejšia 

Európska komisia už deklarovala, že v Európe chce do roku 2024 vytvoriť podmienky na digitálny vek. Online biznis riešenia napokon prinášajú mnohým firmám značnú pomoc v podobe lepšej konkurencieschopnosti a dlhodobej udržateľnosti. Nehovoriac o tom, že firma online sa stáva ešte viac ekologická.

Už dávno platí, že v biznise sa darí najmä podnikateľom a firmám, ktorí myslia strategicky. Ba čo viac, dokážu efektívne plánovať, sú schopní reagovať na výzvy a sú pripravení na možné riziká vývoja. Očakáva sa, že do roku 2025 sa na cloude bude nachádzať polovica svetových údajov. Už dnes sa na ňom nachádza vyše 50% podnikových dát, pričom v roku 2015 to bolo iba 30%. Aj tieto dáta ukazujú, ako sa svet viac a viac premieta do online.

Nemusíte investovať do drahého softvéru

Pri podnikaní s online aplikáciami firma nemusí investovať do drahého hardvéru alebo softvéru, riešiť inštalácie, konfigurácie alebo aktualizáciu či zálohovanie dát. To všetko má na starosti poskytovateľ alebo prevádzkovateľ aplikácie.

Náklady za používanie online aplikácií v porovnaní s údržbou vlastného softvéru sú oveľa nižšie a nevyžadujú si počiatočnú investíciu, ani dodatočný IT personál. 

Online podnikový softvér firmu učí efektivite

Ste malá alebo stredná firma, ktorá by chcela začať riešiť svoj biznis premyslenejšie? Kým veľké firmy riadia svoj biznis cez drahé a komplikované softvéry, menšie firmy potrebujú často rýchle, praktické a cenovo dostupné riešenia.  

Prečo by financie, marketing alebo práca ľudí v tímoch nemohla byť manažovaná efektívnejšie? Predstavte si, že dokumenty vo firme už viac nemusíte spravovať papierovo, ale elektronicky. To znamená, že faktúry, cenové ponuky i objednávky vystavujete rýchlejšie a online aj vďaka podnikovému systému, ktorý vám značne pomáha. Chce to iba začať premýšľať vo firme inak a inovovať staré zaužívané pracovné postupy. To znamená, že čo sa dá, jednoducho v biznise automatizujte.

Biznisu pomáha plánovanie, dáta a spokojní zamestnanci

Vďaka lepšiemu plánovaniu a kľúčovým dátam v online podnikovom systéme máte k dispozícii prehľadné štatistiky a grafy o tom, ako sa vyvíja váš obchod. Pravidelne sledujete, ako na tom firma je a v ktorých oblastiach potrebuje zabrať.

Ak si firma dokáže vybrať správny online softvér, manažéri a majitelia firiem môžu získať dokonalý prehľad o tom, čo sa deje vo firme. Vďaka tomu sa eliminuje zbytočný stres na pracovisku a tlak na zamestnancov. 

Správne nastavenému systému sa potešia aj zamestnanci, ktorí môžu robiť svoje pracovné úlohy efektívne. Dvaja zrazu nerobia to isté, každý vie, čo je jeho úlohou a manažéri dokážu efektívnejšie plánovať a riadiť svoje tímy aj vďaka online projektovému manažmentu. Navyše nedochádza k zbytočnej chybovosti v projektoch.

Online skladové hospodárstvo, jednoduchá online dochádzka, či online evidencia príjmov a výdavkov – mnohé firmy dnes siahajú po mnohých z ponúkaných riešení, ktoré ponúka aj online podnikový systém FLOWii.

Uvažujete nad cloudovým biznis riešením? Pripravte sa

Kým však firma prejde na cloud, je dôležité, aby bola pripravená. Predovšetkým, aby potrebu implementácie podnikového softvéru vnímali aj majitelia firmy a manažéri. To znamená, že pred výberom vhodného systému si vo firme zadefinujte problémy, ktoré vás tlačia. Následne sa presvedčte, či daný systém spĺňa ich možné riešenia.

Ak ste vo firme pripravení na prechod na cloudové biznis riešenia alebo potrebujete lepšie identifikovať, čo by vašej firme pomohlo, radi si to s vami vo FLOWii skonzultujeme. Radi vám navrhneme možné cesty, aby vaša firma mohla bezproblémovo a bezpečne rásť.

Aké výhody ponúka FLOWii? 

  • systém si  nevyžaduje žiadnu inštaláciu
  • funguje aj cez mobilné aplikácie
  •  poskytuje online prístup 24/7
  • podnikatelia a firmy si môžu vyberať z rôznych riešení alebo pridávať, ktoré  potrebujú (online projektový manažment, online faktúry, dochádzkový systém, evidencia príjmov a výdavkov, ERP systém)