Firmám nie je vždy jasné, aký je rozdiel medzi systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a systémom plánovania podnikových zdrojov (ERP). Oba sú si v mnohom podobné a vzájomne sa dopĺňajú, ale ich základné funkcie sa líšia. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmito riešeniami a aké benefity ponúkajú? 

Plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) sa používajú na zvýšenie ziskovosti podniku. Keďže sú ich základné funkcie odlišné, pre firmu je dôležité, aby ich ich vedela správne aplikovať.

CRM verzus ERP

Hlavný rozdiel je v tom, že kým riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) pomáha firme vo vzájomnej interakcii so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, plánovanie podnikových zdrojov (ERP) jej pomáha integrovať finančné a prevádzkové systémy do jednej databázy.

ERP je skratka pre Enterprise Resource Planning, čo v preklade znamená “plánovanie podnikových zdrojov”. Ide o softvérový program, ktorý pomáha firme počnúc logistikou až po manažment. ERP systém je dôležitý pri riadení kľúčových obchodných procesov ako sú ľudské zdroje, správa objednávok, účtovníctvo a ďalšie. Aj preto tento softvér slúži ako centralizovaný systém na zefektívnenie všetkých postupov organizácie a tok informácií.

Na druhej strane CRM, čo je skrátený výraz pre Customer Relationship Management, v preklade znamená “riadenie vzťahov so zákazníkmi”. Tento systém pracuje na zvýšení ziskovosti firmy tým, že sa stará o jej vyšší objem predaja

Ide o softvér, ktorý pomáha spoločnosti komunikovať so súčasnými aj potenciálnymi spotrebiteľmi. CRM softvér teda riadi zákaznícky servis a automatizuje predaj. Cieľom CRM je predovšetkým uspokojiť potenciálnych zákazníkov, čo umožňuje zvýšiť predaj a celkovú výkonnosť spoločnosti.

ERP CRM
Softvérové ​​riešenie, ktoré pomáha organizácii riadiť ich obchodné procesy. Softvér, ktorý automatizuje komunikáciu zákazníka s organizáciou.
ERP systém sú viac zamerané na rast organizácie a znižovanie nákladov. CRM systém je zameraný na zákaznícke vzťahy s podnikom.
ERP pomáha spojiť funkcie „back office“ ako účtovníctvo a operácie, mzdy, výroba, distribúcia, záväzky a proces objednávok. CRM pomáha spojiť funkcie „front office“ do jednej databázy pre rýchlejší prístup a vylepšené služby zákazníkom.
Automatizuje každý obchodný proces. Dôležitý pre tímy predaja, marketingu a zákazníckej podpory.

Čo riadi ERP systém?

 • Centralizuje všetky funkcie a operácie podniku
 • Odstraňuje duplicitné záznamy a udržiava najnovšie a najaktuálnejšie údaje na jedinej platforme
 • Zvyšuje produktivitu zamestnancov a podnikov a škálovateľnosť podniku – rastie spolu s rastom vášho podnikania
 • Zefektívňuje komunikáciu medzi oddeleniami, tímami a spoločnosťami, poskytuje nástroje na spoluprácu a prepojenie s externými subjektmi
 • Minimalizuje manuálne úlohy a pomáha šetriť čas, zdroje a náklady

Výhody ERP

 • Poskytuje obchodné informácie, plánovanie a prognózy
 • Zjednodušuje procesy a pracovné postupy
 • Zvyšuje produktivitu a škálovateľnosť
 • Zlepšuje spoluprácu
 • Znižuje ľudské pochybenie

Pre koho je ERP určené?

ERP systém prakticky môže zaviesť každý podnik bez ohľadu na svoju veľkosť alebo rozsah. Špecializované podniky môžu využiť špecializované moduly alebo požiadať o prispôsobenie ERP tak, aby vyhovovali ich individuálnym potrebám.

Čo riadi CRM softvér?

 • Riadi interakciu medzi spoločnosťou a zákazníkom
 • Zhromažďuje údaje o zákazníkoch z predchádzajúcich interakcií, sociálnych médií a rôznych digitálnych zdrojov
 • Integruje s ďalšími nástrojmi, ako sú SCM a ERP
 • Vytvára a ponúka prehľady a správy v reálnom čase

Výhody CRM

 • Pomáha zvyšovať predaj a viesť konverzie
 • Zlepšuje spokojnosť zákazníkov
 • Segmentuje zákazníkov na základe priority
 • Spravuje vernostné programy
 • Poskytuje zákaznícku podporu

Pre koho je CRM určené?

CRM môžu využívať firmy založené na modeloch B2B aj B2C. Bez ohľadu na to, či ide o malý podnik, stredne veľkú firmu alebo korporát, CRM systém môže spoločnosti pomôcť s riadením vzťahov so zákazníkmi na vysokej úrovni integrity.

Potrebujete oba systémy?

CRM systém riadi predaj a ERP systém zase zefektívňuje obchodné operácie s cieľom znížiť celkové náklady. Zatiaľ čo systémy môžu mať určité podobnosti, ako napríklad schopnosť oboch zvýšiť efektivitu a ziskovosť podnikania, ani jeden nemôže byť použitý namiesto druhého. Zavedenie oboch systémov však môže byť pre vašu spoločnosť prínosom a ešte viac skvalitniť fungovanie vašej spoločnosti.

Rozhodnite sa pre integrovaný systém

Systém ERP s integrovanými schopnosťami CRM poskytuje optimálnu efektivitu pre podniky. Je to ako práca s dvoma extra veľkými obrazovkami: spojením týchto dvoch programov získate 360-stupňový pohľad na vašu spoločnosť. Získate tak úplný prehľad o vašom podnikaní, či už ide o predajné čísla alebo finančnú situáciu.

Uľahčite si podnikanie a zaveďte vo svojej firme používanie softvérových riešení od Flowii. FLOWii ERP poskytuje prehľadnú databázu kontaktov s prepojením na CRM. Získavate s ním prehľadný all in one erp systém, ktorý spája viacero riešení do jedného funkčného celku. 

Ešte stále váhate, alebo máte nejaké otázky? Kontaktuje zákaznícky tím FLOWii, ktorý vám poskytne potrebné informácie alebo konzultáciu, ako si procesy vo firme zorganizovať ešte lepšie.

Lucia Baníková