Podzákazky

Ako vytvoriť podzákazku


V prípade, ak sú Vaše zákazky rozsiahle a potrebujete si priamo v jednej zákazke evidovať viacero menších zákaziek, máme pre Vás dobrú správu. Táto možnosť je vo FLOWii dostupná. Navyše sa všetky doklady z menších zákaziek automaticky zobrazia v hlavnej zákazke. Vy tak získate kompletný prehľad o dokladoch, príjmov a výdavkoch v rámci všetkých podzákaziek a hlavnej zákazky.

Príklad

Ste firma, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu. Získali ste novú zákazku na návrh interiéru nákupného centra. Vašou úlohou je navrhnúť interiér nákupného centra vrátane interiérov v jednotlivých častiach nákupného centra (detský kútik, toalety, reštauračná čast, ...). V tomto prípade si môžete vo FLOWii založiť novú zákazku (projekt) s názvom Interiér nákupného centra a vytvoriť jednotlivé podzákazky s názvom Detský kútik, Toalety, Reštauračná časť, ...

Získate tým väčší prehľad o aktuálnom stave podzákaziek, činnostiach Vašich dizajnérov, odpracovanom čase, ...


Postup ako vytvoriť podzákazku

  1. Kliknite na + Nová zákazka, vyplňte informácie o zákazke.
  2. Kliknite na + Pridaj -> Podzákazka.

Vytvorenie podzákazky vo FLOWii


Zobrazí sa formulár podzákazky, v ktorom vyplňte všetky potrebné informácie o podzákazke a uložte ju.

Ako založiť podzákazku


Zobrazenie podzákaziek v hlavnej zákazke

V hlavnej zákazke sme vytvorili 3 podzákazky: Detský kútik, Reštauračná časť, Toalety.

Ako sa zobrazujú podzákazky v hlavnej zákazke


Filter

Pomocou filtra Zaradenie je možné zobraziť všetky zákazky, hlavné zákazky alebo len podzákazky. Navyše si môžete aktivovať stĺpec Zaradenie, v ktorom sa Vám zobrazí názov hlavnej zákazky v riadku v ktorom je podzákazka.

Ako filtrovať podzákazky