Finančný sumár

Ako zistiť finančný sumár v zobrazených zákazkách


Potrebujete zistiť celkovú hodnotu vystavených a prijatých faktúr vo všetkých zákazkách za určité obdobie? Zároveň chcete zobraziť hodnotu len za tie zákazky, ktoré sú dokončené? Postačuje si vyfiltrovať konkrétne parametre a kliknúť na Sumár v pravej hornej časti obrazovky.

Sumár zobrazuje hodnoty:

 • Dohodnutá cena zákaziek
 • Prijaté objednávky
 • Vydané objednávky

Markup plán

 • Vyfakturované
 • Ostáva vyfakturovať
 • Prijaté faktúry
 • Výnosy
 • Náklady

Markup plán

 • Celkové príjmy
 • Celkové výdavky
 • Celkovo uhradené výdavky
 • Celkovo neuhradené výdavky

Cashflow projektov a zákaziek