Voliteľné polia

Ako vytvoriť voliteľné polia v zákazkách


Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete v zákazkách evidovať údaj, na ktorý nie je v zákazkách vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát a názov. Na záver tohto kroku si zvolíte, či potrebujete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. Práca so zákazkami sa touto funkciou stanú oveľa flexibilnejšia, pretože si polia v zákazkách môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Príklad: V evidencii Zákazky si pri každej zákazke potrebujete evidovať aj percentuálnu výšku provízie, ktorú ste si dohodli s Vašim subdodávateľom. Takéto pole vo FLOWii neexistuje ale môžete si ho vytvoriť.

Postup:

  1. Otvorte si nastavenia -> Rozšírenia -> Vlastné polia -> Pridaj prvé vlastné pole.
  2. Vyberte modul Zákazky. Následne vyplňte typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpci, filtroch a XLS exporte.
  3. V uvedenom príklade sme vytvorili voliteľné pole v Zákazkách. Zobrazí sa na záložke „Detaily“.
  4. Vytvorené voliteľné pole sa zobrazuje v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryt alebo presúvať. Taktiež je možné na základe vytvorených voliteľných polí filtrovať v ľavej časti obrazovky.

Krok č. 1

Otvorte si nastavenia -> Rozšírenia -> Vlastné polia -> Pridaj prvé vlastné pole.

Ako nastaviť vlastné polia v zákazkách


Krok č. 2

Vyberte modul Zákazky. Následne vyplňte typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpcoch, filtroch a XLS exporte.

Voliteľné pole - výška provízie


Krok č. 3

Ako príklad sme vytvorili voliteľné pole v Zákazkách s názvom Výška provízie, ktoré sa zobrazuje priamo v zákazke na záložke Detaily.


Krok č. 4

Vytvorené voliteľné pole sa zobrazuje v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryť alebo presúvať. Vďaka vytvoreným voliteľným poliam je možné aj filtrovať v ľavej časti evidencie Zákaziek, kde je potrebné si filter najskôr aktivovať kliknutím na Prispôsobiť filtre.

Ako zobraziť filter a stĺpec na voliteľné pole