Financie

Ako evidovať príjmy a výdavky na zákazke


Záložka Financie umožňuje priebežne sledovať príjmy a výdavky na zákazke.

Ako evidovať cashflow na zákazke, projekte


Čo v prípade, ak máte výdavok, ktorý potrebujete rozdeliť na viacero zákaziek?

Výdavok je možné rozdeliť medzi viacero zákaziek jednoducho. Stačí pri políčku Zákazka kliknúť na Pridaj zákazku a rozdeliť výdavok percentuálne alebo v peňažných čiastkach. Rovnako to funguje aj pri rozdelení príjmov medzi viacero zákaziek.

V uvedenom príklade sme rozdelili výdavok na nájom na dve rozdielne zákazky.

Ako rozdeliť výdavok, príjem na viacero zákaziek