Zoskupenie

Ako zoskupiť zákazky


Zobrazené zákazky môžete zoskupiť podľa jednotlivých stĺpcov. Postačuje potiahnuť hlavičku stĺpca smerom nahor do priestoru určeného na zoskupenie.

Príklad: Predstavte si, že ste si zobrazili Vaše zákazky. Potrebujete zoskupiť zákazky podľa stavu, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, koľko zákaziek sa nachádza v konkrétnom stave a aká je ich celková hodnota. Potiahnite hlavičku stĺpca Stav smerom nahor a zákazky sa Vám prehľadne zoskupia podľa stavu.

Náhľad č. 1 - nezoskupené zákazky

Náhľad č. 2 - zoskupené zákazky podľa stavu

Ako zoskupiť zákazky