Vlastné stavy

Ako vytvoriť vlastné stavy v zákazkách


V každej zákazke nájdete preddefinované základné stavyčaká, prebieha, dokončenázrušená. Ak Vám tieto stavy nepostačujú, môžete si vytvoriť vlastné.

Postup:

  1. Otvorte si nastavenia -> Zákazky -> Stavy zákaziek > Pridajte nový stav a uložte zmeny.
  2. Pri vytvorení/úprave zákazky môžete vybrať vlastný stav zákazky.
  3. Zákazky je možné filtrovať podľa stavov.

Ako príklad si uvedieme vytvorenie vlastného stavu s názvom Schvaľovanie.

Krok č. 1

Otvorte si nastavenia -> Zákazky -> Stavy zákaziek > Pridajte nový stav a uložte zmeny.

Ako nastaviť vlastné stavy k zákazkám


Krok č. 2

Pri vytvorení/úprave zákazky môžete vybrať vlastný stav zákazky.

Ako zvoliť stav zákazky - vlastné stavy


Krok č. 3

Zákazky je možné jednoducho filtrovať podľa stavov. V uvedenom príklade na obrázku nižšie sme si vyfiltrovali všetky zákazky, ktoré sú v stave Schvaľovanie.

Ako používať filtre podľa stavu projektu, zákazky