Vytvorenie zákazky

Ako vytvoriť zákazku?


Evidenciu Zákazky nájdete v menu pod evidenciou Partneri.

Pridanie novej zákazky vykonáte pomocou voľby + Nová zákazka.

Otvorí sa formulár, v ktorom vyplníte základné údaje. Pri vytváraní zákazky odporúčame vyplniť čo najviac informácií. V zákazkách sa bude Vám aj vašim kolegom lepšie orientovať.

Ako vytvoriť zákazku, projekt vo FLOWii