Vzorové zákazky

Ako vytvoriť vzorovú zákazku?


Čo je to vzorová zákazka?

Vzorové zákazky slúžia na zrýchlenie a uľahčenie zadávania nových zákaziek do FLOWii. Využijete ich najmä vtedy, ak sa častokrát opakujú tie isté úlohy a produkty pri konkrétnom type zákazky. Do vzorovej zákazky si zadefinujete harmonogram úloh, produkty a iné opakujúce sa informácie.

Postup vytvorenia vzorovej zákazky

  1. Vzorové zákazky je najskôr potrebné vytvoriť v základných nastaveniach -> Zákazky -> Vzorové zákazky.
  2. Pomocou funkcie + Nová vzorová zákazky vyplňte informácie, ktoré sa Vám budú opakovať.
  3. Následne si v evidencii Zákazky vyberte voľbu vzorové zákazky, ktorá sa nachádzajú pod šípkou vedľa možnosti + Nová zákazka a vyberte si vzorovú zákazku, ktorá Vám vyhovuje.
  4. Otvorí sa formulár na pridávanie novej zákazky, s tým, že informácie, ktoré ste mali preddefinované už budú vyplnené. Nemusíte ich teda zadávať nanovo.

Krok č. 1

Vzorové zákazky je najskôr potrebné vytvoriť v základných nastaveniach -> Zákazky -> Vzorové zákazky -> + Nová vzorová zákazka.

Ako vytvoriť vzorovú zákazku, projekt - nastavenia

Krok č. 2

Vyplňte informácie, ktoré sa opakujú a majú sa pri založení zákazky zo vzoru predvyplniť.

Ako vytvoriť vzorovú zákazku - karta Hlavné

Ako pridať produkty do vzorovej zákazky

Ako vytvoriť úlohy do vzorovej zákazky

Krok č. 3

Následne v evidencii Zákazky kliknite na šípku a vyberte si zákazku, ktorú potrebujete vytvoriť zo vzoru.

Ako založiť zákazku zo vzoru

Krok č. 4

Otvorí sa formulár na pridávanie novej zákazky, s tým, že informácie, ktoré ste mali preddefinované už budú vyplnené. Nemusíte ich teda zadávať nanovo.

Všetky preddefinované úlohy sa automaticky pridelia používateľom, ktorí obdržia upozornenie vo forme notifikácie o nových úlohách, na ktorých môžu začať postupne podľa poradia a stavu pracovať.

Automaticky predvyplnené informácie do vzorovej zákazky