Ako pracovať so zákazkami


Modul Zákazky umožňuje upriamiť pozornosť na proces po uzatvorením objednávky od zákazníka. Obchodný prípad dopadol úspešne. Objednávkou zákazníka sa spúšťa rada povinností, ktoré musí firma vykonať, aby bol zákazník spokojný a bol mu doručený produkt alebo služba podľa jeho predstáv.

Práve preto je potrebné naplánovať, zrealizovať množstvo úloh a udalostí. Od objednávky materiálu, výroby výrobku, až po dodanie a montáž.

Celý tento proces by mal byť prehľadný a jednoduchý. Zároveň by ste mali vždy vedieť v akej fáze sa zákazka nachádza, kto na nej aktuálne pracuje, aké sú doterajšie príjmy a výdavky, a zároveň, či dokážete dodať tovar alebo službu v dohodnutom termíne. Pretože spokojný zákazník = najlepší zákazník.

Ako evidovať a riadiť projekty, zákazky vo FLOWii