Úlohy

Ako získať prehľad nad úlohami v zákazke?


Na sledovanie priebehu zákazky slúži harmonogram úloh. Umožňuje vytvárať úlohy, ktoré je potrebné vykonať, aby bola zákazka dokončená úspešne a v danom termíne. Úlohy je tiež možné zadeliť do rôznych fáz.

Automaticky predvyplnené informácie do vzorovej zákazky