Produkty

Ako môžete prepojiť úlohy s produktami na zákazke?


Fakturujete Vašim zákazníkom čas, ktorý pre nich reálne odpracujete? FLOWii dokáže automaticky synchronizovať odpracovaný čas na úlohe s počtom hodín na produktoch v zákazke. Zjednodušene povedané, úlohy a produkty na zákazke je možné prepojiť a odpracovaný čas synchronizovať s množstvom daného produktu.

Následné vystavenie faktúry pre zákazníka je už hračka, pričom nemusíte pracne dohľadávať koľko ste Vy alebo Vaši zamestnanci pre zákazníka skutočne odpracovali.


Praktický príklad

Reklamná agentúra získala zákazku na výrobu reklamných predmetov (perá, tričká, …). Súčasťou realizácie zákazky je rozdelenie úloh medzi zamestnancov reklamnej agentúry.

Vo FLOWii si reklamná agentúra založí zákazku, rozdelí úlohy medzi zamestnancov a k jednotlivým úlohám priradí položky z cenníku.

Pri jednotlivých úlohách si zamestnanec zadá odpracovaný čas, ktorý sa automaticky synchronizuje s množstvom hodín pri produkte v zákazke. Ak sa reklamná agentúra so zákazníkom dohodla, že niektoré z grafických prác sa budú fakturovať s použitím hodinovej sadzby reálne odpracovaného času, pri pohľade na túto položku v Produktoch danej zákazky to hneď uvidia. Už nie je potrebné preklápať intervaly z úlohy do produktov manuálne. FLOWii to spraví za Vás a následne už stačí len vystaviť faktúru.

Na náhľade nižšie je zobrazená úloha, ktorú sme prepojili s cenníkovou položkou/produktom „Grafický návrh„. Pre úspešnú synchronizáciu odpracovaného času na úlohe s počtom hodín na produkte v zákazke je potrebné kliknúť na checkbox „SYN“, čím sa aktivuje prepojenie a čas sa synchronizuje.


K úlohe sme pridali skutočne odpracovaný čas používateľa – 6:03 hod.


Skutočne odpracovaný čas sa automaticky synchronizoval s množstvom času na produkte v zákazke. Zákazníkovi môžete vystaviť faktúru na základe skutočne odpracovaných hodín kliknutím na tlačidlo + Vytvor doklad.