Novembrová aktualizácia so sebou prináša niekoľko vylepšení v evidencii zákaziek, obchodných prípadoch, úlohách a fakturácii.

Vylepšené vyhľadávanie tovarov a služieb

Vyhľadávanie tovarov a služieb sme zjednodušili v evidencii – Zákazky, Obchodné prípady, Fakturácia a Úlohy. Tovar a službu môžete pridávať rovnako ako doteraz, alebo môžete využiť novú funkciu vyhľadávania, pomocou ktorej dokážete vyhľadávať podľa Vami zvolených parametrov ako napríklad kategória, výrobca, typ, EAN, atď. Toto vylepšenie využijete najmä vtedy, ak Váš cenník obsahuje väčšie množstvo položiek alebo potrebujete vyhľadávať podľa špecifického kritéria. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme konkrétne príklady.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v dokladoch

V dokladoch (cenová ponuka, faktúra, dodací list, …) môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Fakturácia – Nový doklad – Pridať položku – Hľadaj.

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia na doklade.

3. Na doklade sa zobrazili vybrané položky.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v obchodných prípadoch

V obchodných prípadoch môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Obchodné prípady – Nový Obchodný prípad – Pridať produkt – Hľadaj.

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia v obchodnom prípade.

3. V obchodnom prípade sa zobrazili vybrané položky v produktoch.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v zákazkách

V zákazkách môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Zákazky – Nová Zákazka – Pridať produkt – Hľadaj.

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia v zákazke.

3. V zákazke sa zobrazili vybrané položky v produktoch.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v úlohách

V úlohách môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Úlohy – Nová Úloha – Položka – Hľadaj.

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položku. Môžete vybrať jednu položku. Potvrďte výber a položka sa zobrazí v úlohe.

3. V úlohe sa zobrazila vybraná položka.

Nový stĺpec v evidencii Úlohy

Evidenciu Úlohy sme rozšírili o nový stĺpec, v ktorom sa zobrazujú čísla zákaziek, s ktorými sú úlohy prepojené. Stĺpec je potrebné aktivovať prostredníctvom ikonky „+“ v pravom hornom rohu.

Nový filter v evidencii Úlohy

Evidenciu Úlohy sme rozšírili o nový filter, pomocou ktorého je možné zobraziť úlohy podľa stavu zákaziek. Potrebujete si zobraziť len také úlohy, ktoré sú prepojené s čakajúcimi zákazkami? Najnovšia aktualizácia Vám to umožňuje.

Prepojenie úloh s produktami na zákazke

Fakturujete Vašim zákazníkom čas, ktorý pre nich reálne odpracujete? Nová funkcia automaticky synchronizuje odpracovaný čas na úlohe s počtom hodín na produktoch v zákazke. Zjednodušene povedané, úlohy a produkty na zákazke je možné prepojiť a odpracovaný čas synchronizovať s množstvom daného produktu. Následné vystavenie faktúry pre zákazníka je už hračka, pričom nemusíte pracne dohľadávať koľko ste Vy alebo Vaši zamestnanci pre Vášho zákazníka skutočne odpracovali.

Praktický príklad: Reklamná agentúra získala zákazku na výrobu reklamných predmetov (perá, tričká, …). Súčasťou realizácie zákazky je rozdelenie úloh medzi zamestnancov reklamnej agentúry (grafický návrh, objednávka materiálu, výroba a odovzdanie reklamných predmetov). Vo FLOWii si reklamná agentúra založí zákazku, rozdelí úlohy medzi zamestnancov a k jednotlivým úlohám priradí položky z cenníku. Pri jednotlivých úlohách si zamestnanec zmeria odpracovaný čas, ktorý sa synchronizuje s množstvom hodín pri produkte v zákazke. Ak sa reklamná agentúra so zákazníkom dohodla, že niektoré z grafických prác sa budú fakturovať s použitím hodinovej sadzby reálne odpracovaného času, pri pohľade na túto položku v Produktoch danej zákazky to hneď uvidia. Už nie je potrebné preklápať intervaly z úlohy do produktov. FLOWii to spraví za Vás a následne už stačí len vystaviť faktúru.

Na náhľade nižšie je zobrazená úloha, ktorú sme prepojili s cenníkovou položkou/produktom „Grafický návrh„. Pre úspešnú synchronizáciu odpracovaného času na úlohe s počtom hodín na produkte v zákazke je potrebné kliknúť na checkbox „SYN“, čím sa aktivuje prepojenie a čas sa synchronizuje.

K úlohe sme pridali skutočne odpracovaný čas používateľa – 6:03 hod.

Skutočne odpracovaný čas sa automaticky synchronizoval s množstvom času na produkte v zákazke.

Export úloh priamo zo zákazky

Potrebujete si exportovať úlohy priamo zo zákazky? Postačuje kliknúť na ikonku „Export…“. Navyše si môžete vybrať 2 typy exportu – zoznam úloh alebo zoznam činností.

Zjednodušené meranie odpracovaného času v úlohách na zákazke

Meriate si odpracovaný čas v úlohách na zákazke? Nové vylepšenie Vám to zjednoduší. Jedným kliknutím sa Vám zobrazí interval k úlohe a vy si ho jednoducho pridáte.

Export faktúr do účtovného systému Pohoda – rozšírenie pre ČR

Používate FLOWii fakturáciu a Vaša účtovníčka používa účtovný systém Pohoda v ČR? Faktúry z FLOWii je možné exportovať do účtovného systému Pohoda nielen na Slovensku ale aj v Českej republike.

Párovanie s Raiffeisen bankou v ČR

Automatické párovanie platieb je možné nastaviť už aj s Raeffeisen bankou v ČR. Táto novinka sa týka najmä našich zákazníkov v ČR, ktorí používajú práve Raiffeisen banku. Ako prepojiť FLOWii s Vašou bankou nájdete v článku – 24 vylepšení vo FLOWii.

Doplnenie dátumu splatnosti do vydaných objednávok

Vo vydanej objednávke je možné evidovať dátum splatnosti. Vylepšenie využijete najmä vtedy, ak máte so svojim dodávateľom dohodnutú individuálnu splatnosť.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.

Septembrová aktualizácia so sebou prináša niekoľko drobných vylepšení v evidencii zákaziek, financiách a fakturácii.

Import partnerov vrátane voliteľných polí

Import partnerov sme rozšírili o možnosť importu dát do Vami vytvorených voliteľných polí. V prípade, že ste si vytvorili vlastné voliteľné polia v partneroch a potrebujete importovať množstvo dát, FLOWii Vám to vďaka najnovšej aktualizácii umožňuje.

Postup importu partnerov s voliteľnými poliami

1. Otvorte si evidenciu PartneriViacImport z excelu.

2. Stiahnite si súbor do počítača a vyplňte údaje, ktoré potrebujete naimportovať. V prípade, že importujete dáta do voliteľných polí bude potrebné pridať do súboru nové stĺpce s názvom voliteľných polí. Názov voliteľného poľa musí byť rovnaký ako je vo FLOWii.

Nový filter v zákazkách

Nový filter v zákazkách umožňuje rozsiahlejšie možnosti filtrovania zákaziek podľa príjmov a výdavkov. Môžete si vyfiltrovať napríklad zákazky, v ktorých sú pridelené alebo nepridelené príjmy a výdavky.

Postup aktivácie a zobrazenia filtra

Otvorte si Filtre v ľavej časti obrazovky – Prispôsobiť filtre – označte filter Príjem a Výdavok – potvrďte OK.

Nový filter vo fakturácii

Nový filter vo fakturácii umožňuje zobraziť doklady podľa stavu zákaziek. Potrebujete zobraziť faktúry po splatnosti, ktoré sú pridelené k dokončeným zákazkám? Nový filter Vám to umožní.

Postup aktivácie a zobrazenia filtra

Otvorte si Filtre v ľavej časti obrazovky – Prispôsobiť filtre – označte filter Stav zákazky – potvrďte OK.

Nový filter vo financiách

Upravili sme filter týkajúci sa stredísk. V prípade, že si zvolíte stredisko, ktoré má vytvorené podstrediská, tak Vám FLOWii zobrazí všetky financie strediska ako aj jeho podstredísk naraz.

Rozšírenie sumáru a stĺpcov v zákazkách

Sumár v zákazkách sme rozšírili o výpočet nákladov a výnosov. Zároveň sme pridali možnosť aktivácie nových stĺpcov – náklady a výnosy.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.

Vážení zákazníci,

na úvod by sme každému z vás chceli poďakovať za dôveru a priazeň, ktorú nám od zverejnenia aplikácie FLOWii prejavujete. V priebehu posledných rokov prešlo FLOWii mnohými zásadnými zmenami a počet aktívnych používateľov je viac ako 3000.

Našim cieľom je zachovať a zabezpečiť dlhodobý rast aplikácie FLOWii, tak aby používateľom pomáhala zvyšovať efektivitu ich firiem a zlepšovala vzťahy so zákazníkmi.

Na to aby sme dokázali udržať požadovanú kvalitu softvéru, ktorú očakávate a naďalej ju zlepšovali, Vás informujeme o novom sadzobníku cien, ktorý bude platný od 1.1.2020.


Nový sadzobník cien platný a účinný od 1.1.2020

Licencia PREMIUM

1 používateľ
Mesačne Ročne po zľave (-15%)
17,99 EUR 459 CZK 183,48 EUR 4 682 CZK

Licencia FLEXii

1 používateľ
Mesačne Ročne po zľave (-15%)
Fakturácia ≤1 0 EUR 0 CZK 0 EUR 0 CZK
Fakturácia ≥2 4,99 EUR 129 CZK 50,90 EUR 1 316 CZK
Úlohy 4,99 EUR 129 CZK 50,90 EUR 1 316 CZK
Udalosti 4,99 EUR 129 CZK 50,90 EUR 1 316 CZK
Obchodné prípady 6,99 EUR 179 CZK 71,30 EUR 1 826 CZK
Zákazky 6,99 EUR 179 CZK 71,30 EUR 1 826 CZK
Príjmy a výdavky 4,99 EUR 129 CZK 50,90 EUR 1 316 CZK
Emailing 4,99 EUR 129 CZK 50,90 EUR 1 316 CZK
Dochádzka 1,50 EUR 39 CZK 15,30 EUR 398 CZK

Ďalšie služby

Konzultácie a implementácia 39 EUR/hod. 1 000 CZK/hod.
Programovanie 39 EUR/hod. 1 000 CZK/hod.
Školenia v priestoroch FLOWii 19 EUR/hod. 500 CZK/hod.
Školenia v priestoroch zákazníka 39 EUR/hod. 1 000 CZK/hod.

*Všetky vyššie uvedené ceny sú uvedené bez DPH.


Aktualizovanie cien prinesie používateľom niekoľko výhod

 • Prechod na výkonnejšiu infraštruktúru, ktorá zabezpečí plynulejšie a rýchlejšie načítavanie dát.
 • Vyššiu úroveň bezpečnosti dát, ktorá zahŕňa pravidelné bezpečnostné testy certifikovaných spoločností.
 • Pravidelnejšie a komplexnejšie aktualizácie.


Naše ceny sú konkurencieschopné

Ceny aktualizujeme po troch rokoch a jedná sa približne o 12%-tné navýšenie. Pomer cena/výkon je naďalej veľmi zaujímavý a chceme ho dlhodobo udržať.


Našim zákazníkom ceny zachováme alebo poskytneme štedrú zľavu

Ste náš verný zákazník a poctivý platič? Práve Vám radi zachováme ceny a navyše Vám poskytneme aj 10% zľavu. Ponuka platí pri predplatení FLOWii na minimálne 12 mesiacov a to do 15.12.2019 vrátane úhrady.

V prípade, ak s predplatným FLOWii nesúhlasíte. Máme pre Vás druhú variantu, pri ktorej Vám uplatníme 20% zľavu na nový sadzobník cien pri mesačných poplatkoch.


Zároveň sme pre vás pripravili súťaž

Súťaže sa zúčastní každý zákazník, ktorý využije našu akciovú cenu na predplatné FLOWii. Platnosť akcie je od 1.októbra do 15 decembra. Spomedzi zapojených súťažiacich vyžrebujeme 5 výhercov. Ceny sú v hodnote až 1 200 EUR.

1. Naprogramovanie funkcionality na mieru (*v rozsahu 25h)

2. Tablet

3. Poukážky na nákup kníh v Panta Rhei (3x)


Odmena za odporučenie FLOWii

Radi by sme Vám ponúkli bonus vo forme 20% zľavy z ceny Vašej licencie za úspešné odporučenie nového zákazníka.V prípade bližšieho záujmu nás prosím kontaktujte na support@flowii.com

Počas horúcich letných dní sme tvrdo pracovali aby sme Vám priniesli nové vylepšenia. FLOWii si odteraz budete môcť vo väčšej miere prispôsobiť Vašim potrebám vďaka novým možnostiam voliteľných polí. Zároveň sme opäť zrýchlili načítavanie dát, pridali nové funkcie v dochádzkovom systéme, zákazkách, úlohách, vo fakturácii a financiách.

Voliteľné polia vo FLOWii

Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete vo FLOWii evidovať čokoľvek na čo nie je vo FLOWii vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát, názov a evidenciu, v ktorej sa má vytvoriť (partneri, úlohy, obchodné prípady, zákazky). Na záver tohto kroku si zvolíte, či chcete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. FLOWii sa týmto pre Vás stane oveľa flexibilnejšie, pretože si ho môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Potrebujete si napríklad v evidencii zákaziek vytvoriť voliteľné pole webová adresa? Žiadny problém.

Postup nastavenia voliteľného pola

1. Otvorte si nastavenia – Rozšírenia – Vlastné polia – Pridajte prvé vlastné pole.

2. Vyberte si modul, v ktorom sa má voliteľné pole zobraziť. Následne typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpci, filtroch a XLS exporte.

3. V uvedenom príklade sme vytvorili voliteľné polia v zákazkách. Zobrazujú sa na záložke „Detail“.

4. Vytvorené voliteľné polia sa zobrazujú v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryť alebo presúvať. Taktiež je možné na základe vytvorených voliteľných polí filtrovať v ľavej časti obrazovky.

Vlastné stavy zákaziek

Každá firma ako aj tá Vaša je jedinečná. Najnovšie vylepšenie pri práci so zákazkami vo FLOWii Vám poskytuje viac možností pri nastavení vlastných stavov k zákazkám.  Môžete si jednoducho pridať nový stav, ikonu aj farbu. Taktiež podľa vytvorených stavov k zákazkám dokážete jednoducho zákazky filtrovať.

Postup nastavenia vlastného stavu k zákazkám

1. Otvorte si nastavenia – Zákazky – Stavy zákaziek – Pridajte nový stav a uložte zmeny.

2. Pri vytvorení/úprave zákazky vyberte vlastný stav zákazky.

Nastavenie minimálneho trvania obedovej prestávky

Potrebujete zamestnancom nastaviť minimálne trvanie obedovej prestávky? Odteraz to je možné. Ak má zamestnanec povinnú 30 min., 45 min., 60 min. obedovú prestávku a vráti sa z nej skôr, tak mu FLOWii obedovú prestávku zaokrúhli podľa Vášho nastavenia.

Postup nastavenia minimálneho trvania obedovej prestávky

1. Otvorte si kartu Firma – Používatelia – Editácia používateľa – Pracovné – Editácia úväzku – Minimálna obedná prestávka.

Vyhľadávanie partnerov v SK a CZ registroch

Rozšírili sme možnosti vyhľadávania partnerov vo FLOWii. Pri zadaní začiatočných písmen názvu partnera vyhľadáva FLOWii v SK a CZ registroch. Pri názve partnera sa Vám zobrazí vlajka, ktorá Vás upozorní, v akom štáte je firma založená.

Tituly pri kontaktných osobách

Ku každej kontaktnej osobe môžete pridať titul pred/za meno. Jednoduché vylepšenie, ktoré Vám pomôže pri oslovovaní kontaktných osôb.

Sledovanie zmien v evidenciách

V každej evidencii (dochádzka, úlohy, fakturácia, …) sme pridali nový stĺpec „Upravil“ a „Dátum editácie“. Tieto stĺpce slúžia na sledovanie posledných zmien súvisiacich s konkrétnym záznamom. Viete si napríklad pozrieť kto a kedy naposledy upravil úlohu, partnera, obchodný prípad a zákazku. Stĺpce si môžete jednoducho pridať pomocou znamienka „+“ v pravom hornom rohu.

Nový filter vo financiách

V evidencii Príjmy a výdavky vznikol nový filter pomocou ktorého si viete zobraziť pridelené a nepridelené príjmy a výdavky na zákazky.

Rozšírenie exportu dochádzky zamestnancov do PDF

Pri exporte dochádzky zamestnancov do PDF sa zobrazí aj čas, ktorý strávil zamestnanec na obede.

Zobrazenie čísla a názvu zákazky na dodacom liste

Vytvárate dodacie listy priamo zo zákaziek, alebo si dodacie listy zaraďujete k jednotlivým zákazkám pre lepšiu prehľadnosť? Pri exporte dodacieho listu do PDF sa Vám zobrazí aj informácia s číslom a názvom zákazky.

Rozšírenie sumáru v zákazkách

Sumár v zákazkách sme rozšírili o zobrazenie hodnoty prijatých objednávok bez DPH.
Hodnotu prijatých objednávok bez DPH si môžete zobraziť aj v stĺpci.

Vlastné číselné rady k dodávateľským firmám

Ste majiteľom viacerých firiem a fakturujete s FLOWii? Ku každej dodávateľskej firme si môžete nastaviť vlastný číselný rad. Navyše si číselné rady môžete nastaviť ku každému typu dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací list, …).

Postup nastavenia vlastných číselných radov

1. Otvorte Nastavenia – Fakturácia – Číselné rady.

Zrýchlenie načítavania dát

Našim dlhodobým cieľom je zrýchľovanie načítavania dát vo FLOWii. Preto sme vrámci tejto aktualizácie optimalizovali „kódy FLOWii“, aby sa Vám dáta načítavali ešte rýchlejšie bez ohľadu na ich množstvo.

Plánované absencie cez dochádzkový terminál v tablete

Dochádzkový terminál v tablete sme rozšírili o možnosť evidencie plánovaných absencií. Plánujete odísť na dovolenku? Cez dochádzkový terminál si naplánujete dovolenku rýchlo a jednoducho. V nastaveniach dochádzkového terminálu si môžete navyše vypnúť zobrazenie celkového salda zamestnanca.

Rozšírené možnosti importu príjmov a výdavkov

Nový import príjmov a výdavkov povoľuje zadávanie celkovej sumy bez DPH, ku ktorej postačuje určiť výšku DPH. FLOWii celkovú cenu s DPH automaticky pri importe dopočíta.

Pridelenie tovaru alebo služby k úlohe alebo k činnosti na úlohe

Vystavujete vo FLOWii faktúry a zároveň pracujete s úlohami? Ak áno, k úlohe alebo k činnostiam na úlohe môžete priradiť tovar alebo službu z cenníka. Navyše sme pre Vás pripravili nový typ exportu, v ktorom si môžete pozrieť nielen všetky odpracované úlohy konkrétneho zamestnanca, ale aj zoznam tovarov a služieb, ktoré boli pridelené k jednotlivým úlohám tohto zamestnanca.

Postup pridelenia tovaru a služby k úlohe

1. Otvorte si Úlohu – Ostatné – Položka – vyberte položku z tovarov a služieb.

2. Pracuje na úlohe viac zodpovedných? Žiadny problém. Položku je možné priradiť ku každej činnosti na úlohe.

3. Pri exporte zobrazených úloh je potrebné kliknúť na Export – Zoznam činností.

Júlová aktualizácia so sebou priniesla až 15 vylepšení. Nezabudnite si prečítať o našich predošlých aktualizáciách vo FLOWii v sekcii – Novinky vo FLOWii.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.

Májové novinky priniesli niekoľko vylepšení, ktoré Vám pomôžu zjednodušiť prácu s dochádzkou zamestnancou, úlohami a fakturáciou.

Hromadné pridanie vzovorých úloh na zákazke

Pracujete so zákazkami a máte vo FLOWii vytvorené vzorové úlohy? V zákazkách môžete pridať vzorové úlohy jednotlivo alebo hromadne. Táto možnosť Vám urýchli prácu s FLOWii. Postačuje si vybrať vzorové úlohy a kliknúť na možnosť „Pridať hromadne“.

Možnosť zaevidovania dochádzky zamestnanca len z konkrétnej IP adresy

Chcete aby si Vaši zamestnanci dokázali zaevidovať dochádzku len z jedného miesta? Napríklad z kancelárie? Vďaka nastaveniu povolených IP adries je to možné. V nastaveniach FLOWii si pridáte Vašu povolenú IP adresu. Vo FLOWii sa vytvorí len taký záznam, ktorý bol pridaný z povolenej IP adresy.

Export dochádzky zamestnancov do excelu prepojený s úlohami

Export dochádzky zamestnancov do exelu sme rozšírili o nové užitočné informácie. Prvý príchod, posledný odchod a skutočne odpracovaný čas na úlohách v konkrétnom dni. Vďaka novému exportu ľahko zistíte koľko hodín zamestnanec odpracoval podľa zaevidovanej dochádzky a zároveň koľko hodín odpracoval na jemu pridelených úlohách. Môže sa totiž stať, že zamestnanec bol v práci 8 hodín a na úlohách pracoval len 5 hodín. Nový export dochádzky je veľmi prehľadný a navyše Vám pomôže zmerať efektivitu zamestnanca.

Nastavenie fixného variabilného symbolu

Máte partnerov, ktorým každý mesiac poskytujete služby? Vo FLOWii si môžete ku konkrétnemu partnerovi nastaviť fixný variabilný symbol, ktorý sa bude zobrazovať na faktúre. Váš partner si môže pri úhrade služieb nastaviť trvalý príkaz s uvedeným variabilným symbolom. Variabilný symbol sa mu totiž nezmení a Vy jeho platby vždy jednoducho spárujete s faktúrou. Fixný variabilný symbol využíjú najmä takí používatelia FLOWii, ktorí fakturujú rovnaké služby, rovnakým zákazníkom na pravidelnej báze. Fixný variabilný symbol môžete použiť aj pri splátkovom kalendári a leasingovej zmluve.

Nové prístupové právo v úlohách

Práca s úlohami vo FLOWii je vďaka novému prístupovému právu jednoduchšia a zároveň bezpečnejšia. Používateľovi dokážete nastaviť zobrazenie úloh podľa Vašich potrieb. Používateľ môže vidieť všetky úlohy, alebo len tie, v ktorých má pridelenú činnosť.

Nové nastavenia vzhľadu dokladov

Radi by ste si upravili vzhľad dokladov? Nové nastavenie umožňuje upravovať hlavičku a pätičku dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací listí, objednávka).  Do hlavičky a pätičky si môžete vložiť vlastnú grafiku a tým sa odlíšiť od konkurencie. Táto možnosť bude sprístupnená v nasledujúcich dňoch.

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach

 • Možnosť zaevidovať plánovanú absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.
 • Automatická fakturácia.
 • Rozšírenie prístupových práv vo fakturácii.
 • Nastavenia číselných radov ku konkrétnej dodávateľskej firme.
 • Možnosť filtrovania voliteľných polí v partneroch a možnosť zobrazenia voliteľných polí ako stĺpcov v partneroch.
 • Možnosť vytlačiť zákazku vrátane úloh a udalostí.
 • Nové možnosti filtrovania vo fakturácii.
 • Možnosť prideliť tovar a službu k činnosti na úlohe.
 • Iné drobné úpravy.

Veríme, že Vás novinky potešili. Zároveň chceme poďakovať našim zákazníkom, že sa aktívne zapájajú do vývoja FLOWii a pomáhajú nám svojimi skúsenosťami vylepšovať používateľské rozhranie 🙂

Zlepšovanie používateľského zážitku pri používaní FLOWii je našou dlhodobou prioritou. Marcové novinky priniesli množstvo nových funkcií, ktoré prispejú k zlepšeniu používania a pomôžu pracovať s FLOWii presnejšie a rýchlejšie.

Vylepšenie notifikácií zasielaných na email

Využívate emailové notifikácie? Pri obdržaní notifikácie na Vašu emailovú adresu Vás FLOWii presmeruje do konkrétnej úlohy, obchodného prípadu a zákazky.

Aktivujte si zasielanie notifikácii na email

Notifikáciu obdržíte priamo do emailu

Kliknutím na aktívny link Vás FLOWii presmeruje priamo do úlohy, obchodného prípadu a zákazky.

Notifikácia na presiahnutý plánovaný čas na úlohe

Pracujete s úlohami vo FLOWii? Ak áno, určite viete, že v úlohách môžete nastaviť plánovaný čas realizácie úlohy a reálny čas strávený na úlohe, ktorý FLOWii dokáže merať automaticky. Čas sú peniaze a zrejme každý z nás chce pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. FLOWii Vás upozorní ak presiahnete plánovaný čas na úlohe. Vylepšenie uvítajú bežní používatelia, ale aj manažéri, ktorí budú upozornení, že ich zamestnanec strávil na úlohách viac času, ako sa predpokladalo.

Aktivujte si notifikáciu na presiahnutý predpokladaný čas na úlohách

Kópia a skrytá kópia pri odoslaní emailu z FLOWii

Odosielate a prijímate emaily pomocou FLOWii? Najnovšia aktualizácia prináša možnosť pridať adresáta do kópie a skrytej kópie.

Možnosť prepojiť eshop s FLOWii fakturáciou pomocou API

Máte vlastný eshop a potrebujete ho prepojiť s FLOWii fakturáciou? Žiadny problém. Pomocou API to je možné.

Zrýchlenie načítavania dát v evidencii Fakturácia, Úlohy a Financie

Pri práci s FLOWii by Vás nemalo nič zdržiavať. Práve preto sme sa zamerali na zrýchlenie načítavania dát aj v evidencii Fakturácia, Úlohy a Financie. Túto úpravu ocenia najmä zákazníci, ktorí majú vo FLOWii desiatky tisíc úloh, dokladov, príjmov a výdavkov.

Evidencia prijatého dobropisu

Evidujete si vo FLOWii prijaté faktúry? Z prijatej faktúry môžete vytvoriť prijatý dobropis jedným kliknutím.

Označte prijatú faktúru a vystavte jedným kliknutím prijatý dobropis

Prílohy k tovarom a službám

Rozšírili sme možnosť pridávania príloh k tovarom a službám. Prílohy môžete pridať klasicky na FLOWii úložisko alebo prostredníctvom online úložiska Microsoft OneDrive a Google Drive.

Výpočet predajnej ceny podľa zadanej marže

Máte pevne stanovenú maržu pri predaji tovarov a služieb? Pri zadaní marže Vám FLOWii automaticky vyráta predajnú cenu. Postačuje doplniť nákupnú cenu tovaru alebo služby a Vy si nemusíte manuálne prerátavať predajné ceny. Všetko pôjde automaticky a bez chýb.

Nastavenie dodávateľských firiem

Ste majiteľom viacerých firiem a potrebujete si nastaviť Vaše dodávateľské firmy vo FLOWii? Nové vylepšenie Vám určite pomôže. Vaše dodávateľské firmy si pohodlne nastavíte v nastaveniach. Ku každej dodávateľskej firme môžete okrem fakturačných údajov pridať logo, pečiatku, podpis a bankové účty.

Prehľadný report dochádzky zamestnancov do excelu

Dochádzkový systém vo FLOWii sme rozšírili o nový typ exportu, v ktorom sa Vám zobrazí dochádzka zamestnanca za každý jeden deň. Navyše sme do exportu pridali množstvo dôležitých ukazovateľov (fond pracovného času, saldo, práca cez víkendy a sviatky, nárok/čerpanie/zostatok dovolenky celkom).

Hromadná fakturácia zákaziek

Realizujete viacero zákaziek pre totožného odberateľa? Potrebujete tieto zákazky vyfakturovať hromadne? Vymysleli sme pre Vás pohodlný a rýchly spôsob. Postačuje si označiť zákazky, ktoré potrebujete vyfakturovať a kliknúť na „Vytvoriť faktúru“. Produkty zo zákaziek sa Vám prenesú do faktúry, predvyplní sa oberateľ ako aj výsledná fakturovaná suma.

Nový typ dokumentu vo FLOWii – Žiadosť o cenovú ponuku

Vo FLOWii je možné vytvoriť nový typ dokumentu – Žiadosť o cenovú ponuku. Množstvo firiem využívajúcich FLOWii vystavuje vydané objednávky, ktoré zasiela dodávateľom. Pred samotnou objednávkov tovarov a služieb sa častokrát žiada cenová ponuka. Ak cenovú ponuku akceptujete, môžete tovary a služby objednať prostredníctvom vydanej objednávky.

Google Drive

Pracujete vo vašej firme s množstvom príloh? Ak áno, určite váš táto novinka zaujme. FLOWii si odteraz môžete prepojiť s úložiskom Google Drive. V praxi to bude znamenať, že sa vám všetky prílohy budú naďalej zobrazovať vo FLOWii a môžete s nimi plnohodnotne pracovať, ale uložené budú na úložisku Google Drive. Výhod to má pre vás niekoľko. Nemusíte platiť za úložisko vo FLOWii. V prípade ak sa rozhodnete v budúcnosti prestať pracovať s FLOWii, vaše prílohy budú na úložisku Google Drive a budú plnohodnotne k dispozícii.

Mobilná aplikácia FLOWii

Prvá verzia mobilnej aplikácie FLOWii na Android a iOS je dispozícii. Stiahnuť si ju môžete prostredníctvom Google play a AppStore. Mobilná aplikácia obsahuje základnú evidenciu Partnerov, Úlohy, Udalosti a Nástenku. Intenzívne pracujeme na ďalších vylepšeniach aktuálne zverejnenej mobilnej aplikácie a súčasne pracujeme na nových moduloch, ktoré budú jej súčasťou – Obchodné prípady, Zákazky, Kalendár.

Nastavenie vlastnej dodávateľskej firmy na zákazke

Máte vo FLOWii nastavených viacero Vašich dodávateľských firiem? Pri vytváraní novej zákazky si môžete vybrať dodávateľskú firmu, z ktorej budete vystavovať doklady. Vďaka tomuto vylepšeniu sa obmedzia chyby pri výbere dodávateľa počas vystavovania dokladov. Navyše priamo v zákazke uvidíte, z ktorej dodávateľskej firmy fakturujete za tovar a služby.

Veríme, že Vás novinky vo FLOWii potešili 🙂

Februárové novinky so sebou prinášajú niekoľko vylepšení, opravu viacerých drobných chýb ako aj zrýchlenie načítavania dát vo FLOWii. Poďme si zhrnúť aktuálny zoznam noviniek.

Export fakturovaných tovarov a služieb do excelu

Vo Fakturácii pribudla možnosť exportu fakturovaných tovarov a služieb do excelu. Export si môžete vytvoriť za akékoľvek vybrané obdobie. Export môžete využiť napríklad na vyhodnotenie predajnosti jednotlivých tovarov a služieb.

Nový filter vo fakturácii

Vo Fakturácii pribudol nový filter s názvom „Pridal“. Pomocou nového filtra dokážete zobraziť doklady, ktoré pridal konkrétny používateľ. Viete napríklad jednoducho zistiť koľko dokladov (faktúr, cenových ponúk, …) vytvoril používateľ za určité obdobie, alebo si jednoducho zobrazíte len tie doklady, ktoré ste vytvorili Vy sám.

Vytvorenie faktúry z dodacieho listu

Vytvárate dodací list a až následne faktúru? Najnovšie vylepšenie Vám pomôže zrýchliť Vašu prácu vo FLOWii. Z dodacieho listu dokážete jedným kliknutím vytvoriť faktúru. Samozrejme sa Vám všetky informácie z dodacieho listu prenesú do faktúry.

Poznámky k cenovej ponuke sa zobrazia v Obchodnom prípade

Pracujete s Obchodnými prípadmi a vytvárate v nich cenové ponuky? Ku každej cenovej ponuke si môžete pridať internú poznámku, ktorá sa zobrazí v náhľade Dokladov v Obchodnom prípade.

Mobilná aplikácia na Android a iOS

Zverejnili sme prvú verziu mobilnej aplikácie na Android, ktorú si môžete stiahnuť prostredníctvom Google play. Mobilná aplikácia obsahuje základnú evidenciu Partnerov, Úlohy, Udalosti a Nástenku. Intenzívne pracujeme na ďaľších vylepšeniach aktuálne zverejnenej mobilnej aplikácie a súčasne pracujeme na nových moduloch, ktoré budú jej súčasťou – Obchodné prípady, Zákazky, Kalendár.

Mobilná aplikácia na iOS bude čoskoro k dispozícii. Momentálne netrpezlivo čakáme na jej schválenie v AppStore.

V nasledujúcej aktualizácii pre Vás pripravujeme viacero vylepšení

 • Jednoduchšie nastavenie viacerých dodávateľských firiem vo FLOWii. Ku každej firme si môžete nastaviť viacero bankových účtov, logo, pečiatku a podpis.
 • Prepojenie Fakturácie FLOWii s vlastným webom. Ideálne riešenie pre eshopy.
 • Možnosť nastaviť si notifikáciu pri prekročení predpokladaného času na úlohe (notifikácia pre používateľa ako aj zadávateľa úlohy).
 • Možnosť vytvoriť prijatý dobropis.
 • Možnosť vypočítať cenu tovaru a služby na základe zadanej marže.
 • Možnosť naplánovať absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.
 • Možnosť nastavenia vzorových úvodných a záverečných textov v dokladoch (cenová ponuka, faktúra, …).
 • Možnosť odoslať email s pridaním kópie a skrytej kópie.
 • Prepojenie s Google Drive a Dropbox.

Ďakujeme, že ste súčasťou FLOWii 🙂

Sumáre v zákazkách

Evidenciu zákaziek sme rozšírili o sumár, ktorý vám spočíta finačné ukazovatele zobrazených zákaziek. Potrebujete vedieť celkové príjmy a výdavky zobrazených zákaziek? Potrebujete vedieť celkovú nevyfakturovanú sumu zobrazených zákaziek? Od dnes je to možné. V pravej časti obrazovky postačuje kliknúť na Sumár, ktorý vám tieto hodnoty zobrazí.

Kopírovanie zákazky s prílohami

Vylepšili sme možnosť kopírovania zákaziek. Pri kopírovaní zákazky si môžete vybrať, či ju potrebujete skopírovať s prílohami alebo bez príloh.

Jednoduchšia práca s prílohami

Zjednodušili a zrýchlili sme prácu s prílohami. Prílohy (jpeg, png, pdf) si môžete jednoducho nahliadnuť bez nutnosti sťahovania. Postačuje kliknúť na ikonku „očka“ a príloha sa vám zobrazí.

Prepojenie FLOWii s Microsoft One Drive 

Pracujete vo vašej firme s množstvom príloh? Ak áno, určite váš táto novinka zaujme. FLOWii si odteraz môžete prepojiť s Microsoft One Drive. V praxi to bude znamenať, že sa vám všetky prílohy budú naďalej zobrazovať vo FLOWii a môžete s nimi plnohodnotne pracovať, ale uložené budú na úložisku One Drive. Výhod to má pre vás niekoľko. Nemusíte platiť za úložisko vo FLOWii. V prípade ak sa rozhodnete v budúcnosti prestať pracovať s FLOWii, vaše prílohy budú na úložisku One Drive a budú plnohodnotne k dispozícii. Úložisko One Drive poskytuje priestor do 5 GB úplne zdarma. Viac o cenníku sa dozviete tu – Microsoft One Drive. Koniec koncov budete mať odteraz možnosť ukladať prílohy bez obmedzení. Postupne zapracujeme aj prepojenie s Google drive a Dropbox.

Prepojenie fakturácie so skladom

Príjemku na sklad a výdajku zo skladu je možné vytvoriť priamo z fakturácie. Vystavili ste zákazníkovi faktúru a potrebujete vytvoriť výdajku zo skladu? Označte si faktúru a kliknite na ikonku „Z dokladu vystav“.

Vylepšenie sumáru vo fakturácii

Sumár vo fakturácii sme rozšírili o výpočet hospodárskeho výsledku.

Vylepšenie evidencie vo fakturácii

V evidencii faktúr sme pridali nový stlpec „IBAN“. Pri väčšom množstve faktúr si už nebudete musieť každú faktúru otvárať zvlášť. IBAN sa vám zobrazí priamo v evidencii.

Vylepšenie sumáru v evidencii dochádzky

Sumár v dochádzke sme vylepšili zobrazením korekcií. Môžete si na jednom mieste pozrieť korencie produktívneho, neproduktívneho času a salda.

Vylepšenie evidencie dochádzky

Evidencia dochádzky je odteraz ešte prehladnejšia vďaka praktickému vylepšeniu. K jednotlivým udalostiam sme pridali názov dňa (začiatočné písmená). Veríme, že vám to sprehľadní prácu s evidenciou dochádzky.

Zrýchlenie fulltextového vyhľadávania

Zrýchlili sme fulltextové vyhľadávanie vo FLOWii. Zvýšenie rýchlosti pocítia najmä zákazníci, ktorí majú vo FLOWii tisícky záznamov.

Vylepšenie importu príjmov a výdavkov

Pri importe príjmov a výdavkov si môžete vybrať, či príjem alebo výdavok napárujete na jednotlivé zákazky podľa názvu alebo čísla zákazky.

Skladová evidencia vo FLOWii

Sklad a skladová evidencia bola požiadavkou viacerých zákazníkov už dlhší čas. Práve preto veríme, že vás nové riešenie poteší. Online sklad vo FLOWii sa budeme snažiť dlhodobo vylepšovať aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu našich zákazníkov. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne rozsiahlu problematiku sme pre vás vytvorili online príručku s kompletným návodom ako sklad vo FLOWii používať. Online príručku nájdete tu – návod ako používať sklad vo FLOWii.

Kontaktné osoby na zákazke

Potrebujete si zaevidovať konkrétne kontaktné osoby k zákazke? Najnovšie vylepšenie vo FLOWii to umožňuje. Kontaktnú osobu k zákazke môžete vybrať z kontaktných osôb partnera alebo kontaktnú osobu jednoducho vytvoríte.

Obrázok č. 1 – Pridanie kontaktnej osoby v zákazke.

Obrázok č. 2 – Výber kontaktnej osoby v zákazke.

Obrázok č. 3 – Náhľad kontaktných osôb v zákazke.

Lepší prehľad o financiách v evidencii zákaziek

Pre lepší prehľad financií v zákazkách sme pridali nové stĺpce znázorňujúce celkovo uhradené výdavky na zákazku a celkovú hodnotu vydaných objednávok na zákazku.

Zrýchlenie načítavania dát

Zrýchlenie načítavania dát vo FLOWii sa týka najmä tých firiem, ktoré používajú pri práci s FLOWii strediská. Najnovšia aktualizácia priniesla násobné zrýchlenie.

Nový filter v používateľoch

V evidencii používateľov sme pridali nový filter pomocou ktorého zistíte rozdelenie používateľov na jednolivých strediskách. Na jedno kliknutie napríklad zistíte akí zamestnanci sú priradení k stredisku Bratislava, Nitra alebo Košice. Názov strediska samozrejme závisí od nastavenia vášho konta.

Vlastné poznámky k činnostiam na úlohe

Pracujete s úlohami, ktoré majú viacerých zodpovedných? Každý zodpovedný si k svojej vlastnej činnosti môže zapísať poznámku.

Letná sezóna je takmer za nami. Veríme, že si mnohí z vás oddýchli a načerpali pozitívnu energiu. Vo FLOWii sme aj počas letných mesiacov intenzívne pracovali na nových vylepšeniach. Viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Preklad aplikácie do anglického a maďarského jazyka

FLOWii môžete používať už aj v anglickom a maďarskom jazyku. Túto úpravu sme zapracovali pre firmy, ktoré majú anglicky a maďarsky hovoriacich zamestnancov. Zároveň plánujeme s FLOWii už čoskoro expandovať do zahraničia.

Jazyk používania si môže každý používateľ zmeniť podľa potrieb v nastaveniach.

Správy (chat) v obchodných prípadoch

Obchodné prípady sme vylepšili o možnosť zasielania správ medzi jednotlivými používateľmi. Množstvo z vás takúto výmenu správ pozná pod pojmom „chat“. V praxi to znamená, že v každom obchodnom prípade pribudla nová záložka s názvom „správy“. Priamo v tejto záložke môžete vytvárať akékoľvek správy, poznámky, pripomienky či upozornenia adresované konkrétnym kolegom. V správe môžete označiť jedného ako aj viacerých kolegov.

Nová udalosť v dochádzke – „Home office“

Pracujete z domu? Od dnes si môžete vo FLOWii dochádzke evidovať aj prácu z domu „Home office“.

Prehľadnejší export dochádzky zamestnancov do PDF

Export dochádzky zamestnancov do PDF sme graficky sprehľadnili aby sa minimalizovali chyby pri výpočte mzdy.

Rýchly a zjednodušený náhľad príloh

Potrebujete si rýchlo pozrieť prílohu vo FLOWii? Od dnes ju nemusíte sťahovať do počítača. Môžete ju jednoducho zobraziť priamo vo FLOWii.

Nový filter vo fakturácii

Potrebujete zobraziť faktúry, ktoré majú splatnosť dnes, tento alebo budúci mesiac? Pomocou nového filtra podľa dátumu splatnosti to je možné. Nezabudnite si filter najskôr aktivovať.

Nový filter vo financiách

Vo Financiách pribudol nový filter s názvom „zodpovedný za partnera“. Ako tento filter môžete využiť? Predstavte si situáciu, že Váš obchodný zástupca má na zodpovednosť konkrétnych partnerov. Vaša firma vystavuje týmto partnerom faktúry, ktoré keď uhradia, vytvorí sa príjem vo financiách. Vďaka tomuto filtru dokážete zistiť, aké príjmy vznikli vďaka partnerom, za ktorých je zodpovedný Váš obchodný zástupca. Tento nástroj je vhodný aj na výpočet provízie pre obchodných zástupcov vo Vašej spoločnosti.

Nové stĺpce vo financiách

Vo Financiách pribudli dva nové stĺpce – obchodný prípad a faktúra.

Obnovenie vymazaného používateľa

Vymazali ste používateľa z FLOWii a potrebujete ho vrátiť späť? Nič sa nedeje, pretože vymazaného používateľa môžete jedným kliknutím obnoviť.

Možnosť manuálne priradiť fyzickú osobu na odber newsletteru

Fyzické osoby môžete manuálne prihlásiť alebo odhlásiť z odberu newsletteru. Niektorým zákazníkom sa dokonca stalo, že sa ich partner omylom odhlásil z newsletteru. Práve v takomto prípade môžete partnera opäť do odberu newsletteru manuálne prihlásiť.

Nové grafy vo financiách

Vo Financiách pribudli nové grafy, ktoré Vám v čase zobrazia vývoj príjmov a výdavkov podľa kategórií a stredísk. Ak ste napríklad predajcom kuchýň, môžete si pozrieť vývoj príjmov za jednotlivé kuchyne „Kuchyňoland“ v kategórii „Kuchyňa na mieru“.

Prehľad príjmov a výdavkov podľa kategórií

Prehľad príjmov a výdavkov podľa stredísk

Nový stav na úlohe – zrušená

Pracujete vo FLOWii s úlohami? Doposiaľ mali úlohy tri stavy: plánovaná, prebieha, dokončená. Niektoré úlohy sa však v čase nemusia nikdy zrealizovať. Práve z tohto dôvodu pribudol nový stav úloh s názvom „zrušená“.

Na čo sa môžete tešiť v najbližšej aktualizácii?

Sklad vo FLOWii

Sklad a skladovú evidencia bola požiadavkou viacerých zákazníkov už dlhší čas. Práve preto veríme, že vás nové riešenie poteší. Online sklad vo FLOWii sa budeme snažiť dlhodobo vylepšovať aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne rozsiahlu problematiku, vytvorili sme novú online príručku s kompletným návodom ako sklad vo FLOWii používať, ktorú nájdete tu – skladová evidencia vo FLOWii.

 

Správy v Zákazkách

Zákazky sme vylepšili o možnosť zasielania správ medzi jednotlivými používateľmi. Množstvo z vás takúto výmenu správ pozná pod pojmom „chat“. V praxi to znamená, že v každej zákazke pribudla nová záložka s názvom „správy“. Priamo v tejto záložke môžete vytvárať akékoľvek správy, poznámky, pripomienky či upozornenia adresované konkrétnym kolegom. V správe môžete označiť jedného ako aj viacerých kolegov.

Označiť používateľa v texte môžete pomocou ikonky „+“ vpravo alebo jednoducho napíšte do textu zavináč „@“ a zobrazí sa vám zoznam aktívnych používateľov.

Notifikácia na novú komunikáciu v zákazke

Pred samotným začatím používania správ v zákazke odporúčame aby ste si nastavili notifikácie. Notifikácia na novú správu v zákazke vám príde vždy, keď vás niekto v správe označí.

Správy v Úlohách

Správy v úlohách ste doteraz mohli používať prostredníctvom záložky „komunikácia“ v úlohe. Aktuálne sa záložka „komunikácia“ premenovala na záložku s názvom „správy“. Rovnako ako v zákazkách môžete odteraz aj v úlohách „četovať“ so svojimi kolegami. Môžete pridať dôležitý odkaz, pripomienku či upozornenie a informovať o tom kolegu prostredníctvom krátkej správy.

Notifikácia na novú komunikáciu v správe

Pred samotným začatím používania správ v úlohách odporúčame aby ste si nastavili notifikácie. Notifikácia na novú správu v úlohe vám príde vždy, keď vás niekto v správe označí.

Notifikácia na prijatý e-mail

Používate odosielanie a prijímanie emailov priamo vo FLOWii? Odteraz si môžete nastaviť notifikáciu na prijatý email. Ušetríte si tak čas refreshovaním stránky, či klikaním na kartu „Emailing“.

Vylepšená synchronizácia dát v zákazkách a úlohách

Vylepšená synchronizácia dát sa týka najmä takých firiem, ktoré majú vo FLOWii viacero používateľov. Pre lepšie pochopenie si uvedieme krátky príklad.

Predstavte si, že máte vo FLOWii založenú zákazku. Túto konkrétnu zákazku si v rovnakom čase naraz otvorí 5 používateľov. Prvý používateľ pridá prílohu, druhý používateľ zmení popis zákazky a pridá úlohu, tretí používateľ zmení stav zákazky, atď atď. V rovnakom čase na rôznych počítačoch sa zmenia v jednej a tej istej zákazke rôzne dáta. V minulosti v takýchto prípadoch mohlo dôjsť k nesprávnosti zapísania údajov. Aktuálne vás FLOWii upozorní, ak niekto v tom istom zázname (zákazke, úlohe) vykonal zmenu v tom istom čase ako vy. Nepríde tak ku nekorektnému uloženiu dát. Takéto prípady sa vyskytovali veľmi ojedinele a len vo firmách s viac ako 50 používateľmi.

Interná poznámka k produktom v zákazke

V zákazkách na záložke „produkty“ si ku každému produktu môžete pridať vlastnú internú poznámku. Interná poznámka slúži ako dodatočná informáciu k produktu. Napríklad: „tento produkt nemáme na sklade“ alebo „produkt je ešte vo výrobe“ a pod. Interná poznámka sa neprenesie do dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací list).

Manuálne odhlásenie a prihlásenie kontaktnej osoby z odberu noviniek

Pri kontaktných osobách v partneroch pribudla možnosť prihlásiť/odhlásiť kontaktnú osobu k odberu newsletteru. V prípade, že sa kontaktná osoba náhodne odhlási z vašim kampaní, môžete ju manuálne prihlásiť.

Prepojenie FLOWii s vlastným FTP serverom

Odteraz si môžete vybrať kam sa majú ukladať prílohy a iné súbory pridávané do FLOWii. Súbory môžu byť ukladané naďalej na serveroch FLOWii, alebo môžu byť uložené na vašom FTP serveri.

Výhody FLOWii úložiska

 • Súbory máte uložené vo FLOWii a nemáte žiadne výdavky spojené so zriadením a správou FTP servera.
 • Platíte len za dátový priestor, ktorý potrebujete využívať.

Výhody vlastného FTP servera

 • Žiadne paušálne výdavky za dátový priestor vo FLOWii.
 • Výška dátového priestoru závisí od vás, resp. od toho aký FTP server si zakúpite.
 • Súbory (obrázky, videá, dokumenty) sa naďalej zobrazujú vo FLOWii. Uložené sú na vašom FTP serveri.

Evidencia nefakturovaného príjmu na zákazke

Viacero firiem vo FLOWii potrebovalo evidovať v zákazkách aj taký typ príjmu, na ktorý sa nevzťahuje žiadna faktúra. Sú to napríklad zákazníci, ktorí vám uhradia zákazku v hotovosti (cez pokladňu). Takýto príjem môžete zaevidovať priamo v zákazke na karte “Financie”. Pri zaevidovaní príjmu je potrebné zaznačiť “Evidovať ako nefakturovanú úhradu za zákazku”. Príjem zníži celkovú sumu za zákazku, ktorú treba vyfakturovať. Takéto zákazky sa vám už nebudú zobrazovať ako “dokočené, treba vyfakturovať”, pretože boli zo strany zákazníka uhradené.

Kategórie a podkategórie v dokladoch

Pre lepšiu prehľadnosť pri práci s dokladmi (vydané faktúry, prijaté faktúry, cenové ponuky, objednávky) sme zapracovali možnosť vytvárania kategórií a podkategórií v dokladoch. Nové kategórie a podkategórie si môžete vytvoriť priamo v dokladoch alebo v nastaveniach.

Prijaté faktúry si tak viete rozdeliť napríklad do kategórie: reklama, internet, PHM, výpočtová technika a podobne.

Nové prístupové právo

Používateľovi môžete zakázať v prístupových právach možnosť výberu z predvolených bankových účtov. Toto prístupové právo odporúčame využiť najmä firmám, ktoré majú viacero bankových účtov. Taktiež firmám, ktoré vo FLOWii vystavujú doklady z viacerých dodávateľských firiem. Zamestnanec, ktorý vystavuje doklady nemá možnosť meniť bankové účty a nedôjde tak k úhrade dokladu na nesprávny bankový účet.

Jar je ročné obdobie, v ktorom sa príroda prebúdza a obdarúva nás novými farbami v podobe kvitnúcich stromov a kvetov. A viete čo má jar a FLOWii spoločné? Nové a príjemné farby 🙂

Nový dizajn

Zmenou dizajnu FLOWii omladlo o niekoľko rokov. Čo všetko vám nový dizajn prináša? Sú to najmä príjemné a pozitívne farby, modernejší font písma a nové ikony. Nový dizajn si môžete nastaviť podľa vlastných predstáv v nastaveniach FLOWii.

Nové prístupové právo v zákazkách

V zákazkách pribudlo nové prístupové právo. Používateľovi môžete nastaviť viditeľnosť len tých zákaziek, v ktorých je zodpovedný.

Nové prístupové právo vo financiách

Vo financiách pribudlo nové prístupové právo. Používateľovi môžete nastaviť viditeľnosť len takých príjmov a výdavkov, ktoré sú pridelené na zákazky. Používateľ tak neudiví všetky príjmy a výdavky týkajúce sa vašej spoločnosti. Uvidí len príjmy a výdavky v zákazkách, v ktorých je zodpovedný alebo vo všetkých zákazkách. Ak napríklad vytvoríte výdavok „mzda“ a nepridelíte ho na žiadnu zákazku, tak ho takýto výdavok používateľ vôbec neuvidí.

Zrýchlenie načítavania údajov

Zrýchlili sme načítavanie dát vo FLOWii. Konkrétne sa jedná o načítavanie dát v sekcii partneri, obchodné prípady a zákazky.

Zároveň by sme našim používateľom odporučili používať internetový prehliadač Mozilla Firefox. Aktuálne je to najrýchlejší internetový prehliadač.

Import dokladov

V sekcii fakturácia sme doplnili možnosť importovania dokladov do FLOWii. Potrebujete si naimportovať cenové ponuky, faktúry a objednávky? Odteraz to bude možné.

Rozšírené možnosti vyhľadávania položiek pri vystavovaní dokladov

Pri vystavení dokladu (objednávka, cenová ponuka, faktúra, …) môžete odteraz vyhľadávať cenníkové položky podľa čísla.

Rozšírený import cenníkových položiek

Pri importe nových cenníkových položiek z excelu pribudla možnosť výberu kategórie, podkategórie a výrobcu.

Nastavenie bankového účtu pri dodávateľských firmách

Vystavujete vo FLOWii doklady a máte viacero dodávateľských firiem? Odteraz si budete môcť nastaviť ku každej dodávateľskej firme iný bankový účet. Vo vašich nastaveniach si pridáte všetky bankové účty a pri vystavení dokladu (faktúra, cenová ponuka, …) vyberiete bankový účet konkrétnej dodávateľskej firmy.

Najnovšia aktualizácia priniesla v porovnaní s predošlými aktualizáciami najviac vylepšení. Veríme, že vám pomôžu a uľahčia prácu s FLOWii.

Prepojenie FLOWii s bankou

Hlavnou novinkou je automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Aktuálne je možné nastaviť prepojenie FLOWii s nasledujúcimi slovenskými bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
 • FIO banka, a.s.

Už sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na váš bankový účet zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby vám automatické párovanie platieb fungovalo, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Radi by ste si nastavili prepojenie FLOWii s bankou? Napíšte nám na support@flowii.com alebo nás kontaktujte telefonicky 0915 088 727. Automatické prepojenie si môžete nastaviť aj svojpomocne.

Postup

 1. Otvorte si „Moje nastavenia“ v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu.
 2. Skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku „Osobný mailbox“.
 3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email (váš osobný mailbox vo FLOWii).

Po úspešnom nastavení notifikácií sa vám každá prijatá aj vydaná platba z vášho účtu zobrazí v príjmoch a výdavkoch vo FLOWii.

Export dochádzky zamestnancov do excelu

Dochádzkový systém ponúka po novom report aj do excelu. Môžete si vytvoriť export dochádzky jednotlivo na každého zamestnanca a taktiež hromadne na všetkých zamestnancov vo firme. Report dochádzky do excelu vám poskytne nasledujúce informácie:

 • mesačný pracovný fond;
 • saldo (hod.);
 • saldo (%);
 • odpracované (hod.);
 • produktívny čas (hod.);
 • produktívny čas (dni);
 • práca cez víkend (hod.);
 • práca cez sviatky (hod.);
 • čerpanie dovolenky (dni);
 • zostatok dovolenky (dni);
 • PN (hod.);
 • lekár (hod.);
 • sprievod k lekárovi (hod.);
 • pracovné voľno (hod.).

Výpočet marže v zákazkách, obchodných prípadoch a v cenníku

V zákazkách, obchodných prípadoch a v cenníku sme zapracovali automatický výpočet marže. Vďaka tejto novinke budete mať prehľad o tom akú máte skutočnú maržu pri predaji vašich produktov a služieb. Zároveň sme zapracovali nový stĺpec v zákazkách s názvom „marža“.

Výpočet marže v cenníku

Výpočet marže v obchodnom prípade

Výpočet marže v zákazke

Vymazanie používateľa a automatická zmena počtu používateľov v licencii 

Z evidencie používateľov je aktuálne možné používateľa vymazať. Pri výmaze používateľa sa vás FLOWii automatický spýta, či chcete znížiť počet používateľov v licencii. Zároveň sa vymazaný používateľ už nebude zobrazovať v zozname používateľov pri vytváraní úlohy, udalosti, obchodného prípadu a zákazky.

Nový typ úloh – čakajúce úlohy v zákazke

V zákazkách sme zapracovali nový typ úloh, tzv. „čakajúce úlohy“. Akú majú výhodu? Čakajúca úloha sa aktivuje až vtedy, ak sa dokončí úloha, na ktorú je čakajúca úloha naviazaná. Pre lepšiu predstavu ako to v skutočnosti funguje si povieme jeden jednoduchý príklad.

Založíte si zákazku, v ktorej si vopred vytvoríte úlohy, ktoré bude potrebné postupne rad za radom vykonať. Prvá úloha je vytvoriť grafický návrh a je za ňu zodpovedný Daniel Gubó. Druhá úloha je zaslanie zmluvnej dokumentácie zákazníkovi a je za ňu zodpovedný Patrik Škulavík. Takto by sme mohli nastaviť v zákazke ďalších 10 úloh, ktoré rozdelíme medzi jednotlivých pracovníkov. Po starom sa ihneď po uložení zákazky všetky úlohy zobrazili na nástenke používateľov a používatelia boli informovaní aj pomocou notifikácie. Problém bol však v tom, že pokiaľ sa nedokončila prvá úloha, tak sa nemalo v niektorých prípadoch začať pracovať na druhej úlohe v zákazke, atď. Po novom je možné nastaviť to, ktorá úloha čaká na dokončenie inej úlohy a až  nasledovne sa nasledujúca úloha aktivuje a príde notifikácia konkrétnemu používateľovi.

Zobrazenie veľkosti využitia úložiska používateľa 

V používateľoch je aktuálne možné vidieť využitie úložiska konkrétneho používateľa.

Export partnerov vrátane voliteľných polí 

Nový typ exportu partnerov vám umožní exportovať len základné údaje partnerov a rovnako aj kompletné údaje partnerov vrátane vami nastavených voliteľných polí. Pri vytváraní voliteľného poľa je potrebné vybrať možnosť „Zobrazovať v XLS exporte“. V opačnom prípade bude voliteľné pole absentovať v exporte partnerov.

Výpočet výšky DPH 

Sumár v časti fakturácia poskytuje informácie o výške DPH. Ak si evidujete vo FLOWii vydané faktúry a zároveň prijaté faktúry, tak vám systém automaticky vypočíta prehľad o DPH – daňovú povinnosť, resp. nadmerný odpočet.

Prechod na nový výkonnejší server

Radi by sme vám oznámili, že sme FLOWii presunuli na nový výkonnejší server.

Doklad o prijatej zálohe

Doklad o prijatej zálohe je možné vystaviť už aj v českom konte FLOWii. Toto vylepšenie poteší najmä zákazníkov z Českej republiky. Zákazníci na Slovensku majú túto funkcionalitu už dávnejšie k dispozícii.

Tlač zákazky – zákazkový list

Pri práci so zákazkami je možné samotnú zákazku exportovať do PDF alebo vytlačiť. Zákazkový list má viacero využití. Môžete ho dať podpísať zákazníkovi alebo vytlačiť a odovzdať vášmu montážnikovi do výroby. Zákazkový list je možné vytlačiť s cenami a taktiež aj bez cien.

Dátum vo fáze sa automaticky prenesie do dátumu v úlohách

Šikovné vylepšenie pri práci s fázami a úlohami v zákazkách, ktoré vám ušetrí niekoľko kliknutí navyše. Pracujete s fázami a úlohami v zákazke? Vyplnený dátum vo fáze sa automaticky prenesie do všetkých úloh zaradených do tejto fázy.

Nový filter v prehľadoch – dátum dodania

V prehľadoch fakturácie sme pridali možnosť filtrovania dát podľa dátumu dodania.

Kategórie v cenníku

Položky v cenníku je možné prideliť do vlastných kategórií. Zároveň sme pridali nový filter s názvom „Kategórie“.

Výber výrobcu pri produktoch v cenníku

Každú cenníkovú položku je možné prepojiť s konkrétnym výrobcom. Zároveň sme pridali nový filter s názvom „Výrobca“.

Automatické zaokrúhľovanie príchodov a odchodov zamestnancov

V dochádzke zamestnancov je možné nastaviť automatické zaokrúhlenie príchodu a odchodu zamestnancov. Príchod môžete zaokrúhliť napríklad smerom nahor. Odchod môžete zaokrúhliť smerom nadol.

Automatická evidencia obednej prestávky

Vo FLOWii dochádzke je možné nastaviť automatickú evidenciu obednej prestávky. Máte v práci fixne stanovenú dĺžku obednej prestávky? FLOWii zaeviduje obed za vás. Toto vylepšenie zníži chybovosť v dochádzke a taktiež zjednoduší jej používanie.

Rozšírené možnosti importu príjmov a výdavkov

Pri importovaní príjmov a výdavkov je možné zadať stredisko a výšku DPH.

Automatické doplnenie produktov z podzákaziek do hlavnej zákazky

Využívate vo FLOWii okrem zákaziek aj evidenciu podzákaziek? Produkty z podzákaziek sa automaticky doplnia do hlavnej zákazky. Získate tým lepší prehľad o predaných produktoch a službách, pretože sa vám zobrazujú nielen v konkrétnej podzákazke ale aj v hlavnej zákazke.

Export faktúr doplnený o internú poznámku

Ku každému dokladu vo FLOWii môžete pridať internú poznámku, ktorá sa zobrazuje len používateľom FLOWii, teda vám. Váš zákazník ju neuvidí. Export dokladov do excelu sme doplnili aj o internú poznámku.

Oprávnenie administrátora na zmenu hesiel používateľov

Administrátor má oprávnenie zmeniť a taktiež vytvoriť prihlasovacie heslo používateľom.

Vzorové emaily

Odosielate zákazníkom veľakrát rovnaký obsah emailu? Vytvorením vzorových emailov si môžete uľahčiť prácu. Pripravte si vzorové emaily na oslovenie nových ale aj aktuálnych zákazníkov. Rovnako vám vzorové emaily pomôžu aj pri zasielaní upomienok, faktúr a iných často opakujúcich sa informácií.

1. Vytvorenie vzorového emailu

2. Vytvorenie viacerých vzorových emailov

3. Odoslanie vzorového emailu

Vytvorenie podzákazky z úspešného obchodného prípadu

Priamo z úspešného obchodného prípadu bolo možné vytvoriť zákazku. Potešíme vás v prípade ak používate vo FLOWii okrem klasických zákaziek aj podzákazky. Z úspešného obchodného prípadu je možné vytvoriť priamo podzákazku.

1. Založenie zákazky z úspešného obchodného prípadu

2. Zaradenie podzákazky do hlavnej zákazky

3. Náhľad podzákaziek v hlavnej zákazke

Voliteľné polia v úlohách

Podobne ako v partneroch, obchodných prípadoch a zákazkách sme doplnili možnosť vytvorenia vlastných polí v úlohách. Voliteľné polia v úlohách môžu obsahovať poznámky, čísla, hodnoty. Rovnako je možné voliteľné polia v úlohách označiť ako povinné.

1. Vytvorenie voliteľného poľa v nastaveniach

2. Náhľad vytvoreného voliteľného poľa v úlohe

Zobrazenie mesačného salda – dochádzkový terminál v tablete

Dochádzkový terminál v tablete poskytuje informáciu nielen o celkovom salde zamestnanca ale aj o aktuálnom salde za konkrétny mesiac. Zamestnanec tak vidí aktuálne saldo akonáhle si zaeviduje udalosť (príchod, odchod, …). Túto funkciu aktivujete stiahnutím najnovšej verzie dochádzkového terminálu z Google play.

Drobné úpravy

Popri aktualizáciach softvéru sa každodenne venujeme stabilnému chodu softvéru FLOWii a drobnejším úpravám, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou funkčnosti softvéru.

Ďakujeme, že ste súčasťou FLOWii 🙂

Vlastné polia

Potrebujete zaevidovať taký údaj, na ktorý neexistuje vo FLOWii konkrétne pole? Od dnes je to možné. Vo FLOWii si môžete vytvoriť vlastné polia v partneroch, obchodných prípadoch a zákazkách. Dokonca si môžete vybrať typ vlastného poľa (text, dátum, číslo, číselník, hodnota áno/nie, poznámka), vytvoriť skupinu polí, minimálny a maximálny počet znakov. Rovnako je možné označiť pole ako povinné.

Postup ako nastaviť vlastné polia:


 • Prejdite do Nastavenia cez „ozubené koliečko“. Kliknite na Rozšírenia, Vlastné polia.
 • Vytvorte si vlastné pole a uložte ho.
 • Po vytvorení vlastného pola vznikne v partnerovi, obchodnom prípade a zákazke nová záložka „Detaily„. Na tejto záložke budete mať zobrazené vlastné polia.

Interná poznámka na doklade

Potrebujete si pridať internú poznámku k cenovej ponuke, faktúre, či k inému dokladu? Pri otvorení dokladu na karte „Ostatné“ si môžete pridať vlastné poznámky. Tieto poznámky môžu byť zobrazené aj v evidencii dokladov pridaním nového stĺpca s názvom „Interná poznámka“.

Fulltextové vyhľadávanie v Obchodných prípadoch a Zákazkách

FLOWii vyhľadáva už aj z textov, ktoré sú umiestnené v popise a požiadavkách obchodného prípadu a zákazky.

Do konca roka 2017 nás ešte čakajú dve aktualizácie. Jedna z nich bude väčšia a bude príjemným prekvapením pre viacerých z vás. Držte nám palce.

Ďakujeme, že ste súčasťou FLOWii 🙂

Sme veľmi radi, že sa nám vo veľmi krátkom čase podarili ďalšie vylepšenia vo FLOWii. Potešia vás nové možnosti tlačových zostáv jednotlivých dokumentov (cenová ponuka, faktúra, dodací list, a pod.). Zároveň sme vytvorili nové API pomocou ktorého dokážete automatizovať množstvo každodenných procesov. V závere tohto článku sa dočítate o jesennej akcii pre našich dlhodobých zákazníkov.

Nové možnosti tlače a exportu dokladov

Pri práci s dokladmi (cenová ponuka, faktúra, dodací list, a pod.) si môžete od dnešného dňa vybrať z viacerých tlačových zostáv.

Tlačové zostavy sú nasledovné:

 • zobraziť na doklade všetky ceny (cenu na položkách, celkovú cenu),
 • zobraziť ceny položiek, bez celkovej ceny,
 • zobraziť celkovú cenu, bez ceny na položke,
 • nezobrazovať ceny (týka sa dodacieho listu).

Nové REST API 

Máte vlastný web alebo e-shop? Prepojte ho s FLOWii. Pomocou nášho nového API je možné každý dopyt alebo objednávku z vášho webu zaznamenať automaticky aj vo FLOWii. API umožňuje automatické pridanie partnera, úlohy, udalosti, obchodného prípadu a zákazky. Ušetríte množstvo času manuálnym nahadzovaním nových dát. Všetko pôjde automaticky a vy sa môžete venovať dôležitejším činnostiam.

Získajte FLOWii na viac ako 2 mesiace úplne ZDARMA

Pomáha vám FLOWii pri každodenných činnostiach a plánujete s ním pracovať aj najbližšie mesiace? Máme pre vás dobrú správu. Pre našich zákazníkov sme pripravili jesennú akciu. Ak si predplatíte FLOWii na 12 mesiacov vopred, získate zľavu až 20%. Čo predstavuje viac ako 2 mesiace používania FLOWii ZDARMA v porovnaní s mesačnými splátkami. Naša akcia platí do konca októbra 2017.  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Ďalšia aktualizácia a vylepšenia vo FLOWii prebehnú už v prvej polovici novembra.

Nové funkcie vo Fakturácii a Financiách

V najnovšej aktualizácii sme pre vás pripravili viaceré vylepšenia vo Fakturácii, Príjmoch a výdavkoch. Poďme sa pozrieť na jednotlivé novinky bod po bode.


Zľava na celý doklad

Pri práci s dokladmi (cenová ponuka, faktúra, …) je možné uplatniť zľavu na celý doklad. Zľavu je možné uplatniť v percentách, alebo v konkrétnej hodnote v mene EURO.


Zľava na partnerovi sa automaticky doplní do dokladu

Na Partnerovi si môžete nastaviť predvolenú zľavu, napríklad vo výške 20%. Pri vystavovaní dokladu (faktúra, cenová ponuka, …) sa zľava do dokladu doplní automaticky.


Evidencia prijatých faktúr

Vo Fakturácii je možné jednoducho zaevidovať prijatú faktúru od dodávateľa. Prijaté faktúry je možné evidovať a vytvárať aj v zákazke. Pribudli aj nové Pohľady vo Fakturácii, pomocou ktorých máte prístup k prijatým faktúram, ktoré sú už uhradené a taktiež, ktoré ešte uhradené nie sú.

Náhľad č. 1 – Vytvorenie prijatej faktúry + nové Pohľady vo Fakturácii

Náhľad č. 2 – Prijatá faktúra

Náhľad č. 3 – Prijatá faktúra na zákazke


Viac desatinných miest na doklade pri položkách

Pri vytváraní položiek v cenníku alebo v dokladoch je možné zadávať ceny až na 4 desatinné miesta.


Zobrazenie Príjmu a Výdavku len na zákazke 

Pri práci so zákazkami je možné pridať Príjem alebo Výdavok, tak ako ste boli doteraz zvyknutí. Pridali sme možnosť zobrazenia Príjmu alebo Výdavku len na zákazke. To znamená, že sa tento Príjem alebo Výdavok nebude doťahovať do celkových Prehľadov.


Nový filter – čiastočne uhradená faktúra

Vo Fakturácii pribudol nový filter s názvom „čiastočne uhradené“. Pomocou nového filtra ľahko zistíte, ktoré faktúry sú uhradené len čiastočne.


Možnosť pridať prílohu k Príjmu a Výdavku

Evidujete si príjmy a výdavky vo FLOWii? Radi by ste si k výdavku nascanovali bloček, alebo faktúru? Máme pre vás dobrú správu. Vo FLOWii je možné pridávať prílohy k Príjmom a Výdavkom.


Možnosť pridať prílohu k dokladu

Potrebujete si k cenovej ponuke priložiť všeobecné obchodné podmienky, obrázok alebo inú prílohu? Rovnako ako pri Príjmoch a Výdavkoch, je možné od dnešného dňa pridávať prílohy aj k dokladom (cenová ponuka, faktúra, …)


Automatické doplnenie dohodnutej sumy zo zákazky na faktúre

Dokončili ste viacero zákaziek a plánujete ich vyfakturovať naraz v jednej faktúre? Automatické doplnenie dohodnutej sumy zo zákaziek priamo do faktúry vám určite pomôže. V prípade, že máte v zákazke vyplnenú dohodnutú cenu, bude možné automaticky túto cenu doplniť aj do faktúry.


Nový spôsob úhrady – zápočet 

Vo Fakturácii sme pridali nový spôsob úhrady – zápočet. Od dnes si môžete započítať vydanú faktúru s prijatou faktúrou.

Príklad: Vyfakturovali ste firme Zápočet s.r.o. služby v hodnote 1 000 EUR. Zároveň vám firma Zápočet s.r.o. vyfakturovala služby v hodnote 500 EUR. Vo FLOWii máte jednu vydanú faktúru v hodnote 1 000 EUR, a jednu prijatú faktúru v  hodnote 500 EUR. Vydanú faktúru môžete započítať s prijatou, čím sa poníži neuhradená časť vydanej faktúry na 500 EUR.


Zálohovanie všetkých dát vo FLOWii jedným kliknutím

Vo FLOWii si môžete vďaka najnovšej aktualizácii zálohovať všetky vaše dáta jedným kliknutím. V nastaveniach firmy si môžete vybrať, či chcete zálohovať len časť dát, alebo úplne všetka dáta s ktorými vo FLOWii pracujete.


Hromadné pridávanie záznamov v dochádzke

Potrebujete zaznamenať príchod/odchod, alebo akúkoľvek inú udalosť v dochádzke naraz pre viacerých zamestnancov? Naše nové vylepšenie vám to určite uľahčí. Stačí kliknúť na „Pridať nový záznam“ – „Pridať viacerých“.


Ďalšie funkcie dostupné už o niekoľko dní

Vylepšenie v dochádzkovom terminály

V dochádzkovom terminály sa aktuálne zobrazuje údaj o celkovom salde zamestnanca. Po novom sa bude zobrazovať aj mesačné saldo zamestnanca.

Nové možnosti tlačových zostáv a exportu dokladov

Nové možnosti tlačových zostáv a exportu dokladov budú k dispozícii od budúceho týždňa, ale aj tak by sme vás radi informovali aj o tomto zlepšení. Vo vytvorenom doklade – cenová ponuka, faktúra, dodací list si budete môcť vybrať z viacerých tlačových zostáv.

Tlačové zostavy budú nasledovné:

 • zobraziť na doklade všetky ceny (cenu na položkách, celkovú cenu),
 • zobraziť ceny položiek, bez celkovej ceny,
 • zobraziť celkovú cenu, bez ceny položiek,
 • nezobrazovať ceny (týka sa dodacieho listu).


Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach

V najbližších aktualizáciách vás čakajú nasledujúce vylepšenia:

 • vystavenie dokladu v cudzej mene (USD, EUR, CZK, …),
 • možnosť prispôsobiť si FLOWii na mieru vašim potrebám pomocou vlastných voliteľných polí,
 • nové API (rozšírené možnosti prepojenia FLOWii s vašim webom/eshopom),
 • tlač zákazky,
 • jednoduché vymazanie záznamov vo FLOWii v prípadoch, ak sú na záznam naviazané ďalšie záznamy (používatelia, partneri, obchodné prípady, zákazky, …),
 • zrýchlenie načítavania záznamov.

V neposlednom rade by sme vám radi ukázali náhľad mobilnej aplikácie, ktorá je už dlhšiu dobu vo vývoji. Viac sa dozviete v našom článku – FLOWii mobilná aplikácia.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂 !

Dlho očakávaná mobilná aplikácia FLOWii sa čoskoro stane skutočnosťou. Dostupná bude na smartfónoch s operačným systémom Android a na svoje si prídu aj milovníci iOS.

Vzhľadom na rozsiahlosť systému FLOWii sme sa rozhodli developovať aplikáciu postupne. V prvej verzii mobilnej aplikácie bude k dispozícii databáza a správa partnerov, evidencia úloh a udalostí, riadenie obchodu pomocou obchodných prípadov a evidencia zákaziek. Jedná sa teda o najviac žiadané funkcie, ktoré su dostupné cez aplikáciu pomocou webového prehliadača.

Ako bude mobilná app FLOWii vyzerať

Našim prvoradým cieľom pri tvorbe aplikácie bolo dosiahnutie prehľadnosti a maximálnej intuitívnosti pri jej používaní. Aplikácia bude dostupná v nasledujúcich mesiacoch. Náhľady pripájame už dnes.

Kompletné odosielanie a prijímanie e-mailov priamo vo FLOWii

Dlho očakávaná funkcionalita prijímania a odosielania e-mailov priamo z FLOWii je od dnešného dňa k dispozícii. Táto aktualizácia vám prinesie viac komfortu a zároveň sprehľadní komunikáciu so zákazníkmi. Navyše máte možnosť priradiť jednotlivé e-maily k obchodným prípadom a zákazkám. Poďme sa pozrieť ako to vyzerá v praxi.

Vytvorili sme novú evidenciu s názvom „Emailing“

Uvedomujeme si, že mnohí z vás, komunikujú prostredníctvom e-mailu každý deň. Z toho dôvodu sme vytvorili prehľadnú evidenciu e-mailov.  Nová evidencia má názov „Emailing“ a nájdete ju v hlavnom menu aplikácie FLOWii.

Prijaté a odoslané e-maily, koncepty, vymazané e-maily k dispozícii jedným kliknutím

V ľavej časti obrazovky si môžete vybrať, ktoré kategórie e-mailov potrebujete zobraziť. Kliknutím na „Pohľad“, sa vám zobrazí možnosť zobraziť – prijaté, odoslané, vymazané e-maily, a rovnako aj koncepty.

Filter

V ľavej časti obrazovky, si môžete vyhľadať e-maily podľa kľúčového slova, dátumu, partnera, obchodného prípadu a zákazky. Už viac nebudete musieť dohľadávať e-maily ku konkrétnej zákazke. Všetko budete mať k dispozícii jedným kliknutím na filter s názvom „Zákazka“.

Z e-mailu priamo do obchodného prípadu a zákazky

Z e-mailingu máte možnosť priameho prekliku do obchodného prípadu a zákazky. Postačuje prejsť kurzorom myšky na názov obchodného prípadu, alebo zákazky a jednoducho ju zobraziť kliknutím.

Náhľad e-mailu

Náhľad e-mailu si môžete zobraziť v dvoch variantách. Prvá z nich, je zobrazenie náhľadu v pravej strane obrazovky.

Druhá varianta, je klasické zobrazenie e-mailu, jednoduchým kliknutím na predmet e-mailu.

Ako nastaviť prijímanie e-mailov do FLOWii

V pravej hornej časti obrazovky, kliknite na „Moje nastavenia“. Následne si pozrite váš Osobný mailbox (napr. patrik.skulavik-1465@mailbox.flowii.com), viď. obrázok nižšie.

 • E-maily si môžete nechať automaticky preposielať na e-mailovú adresu vášho mailbox FLOWii účtu. To znamená, že si nastavíte vo vašich aktuálnych e-mailoch automatické preposielanie do FLOWii.
 • E-maily si môžete nechať preposielať v skrytej kópii na e-mailovú adresu vášho mailbox FLOWii účtu.
 • E-maily môžete z FLOWii priamo odosielať.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom nastavenia prijímania e-mailov vo FLOWii, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: support@flowii.com, alebo tel.: 0948 411 307.

Automatické pridanie výdavku priamo z vydanej objednávky

Nová funkcionalita umožňuje automaticky pridať výdavok priamo po dokončení vydanej objednávky. Čo to znamená? Ak vytvoríte a uložíte vydanú objednávku, FLOWii sa vás automaticky opýta, či chcete výdavok pridať aj do „Príjmov a výdavkov“.

Nový filter v úlohách – odpracované

Pripravili sme pre vás nový filter s názvom „Odpracované“. Čo to znamená? Povedzme si príklad. Predstavte si situáciu, že chcete zobraziť všetky úlohy, na ktorých ste pracoval v danom období (deň, týždeň, mesiac, …). Máte v záujme zobraziť úlohy, ktoré sú dokončené, ale aj úlohy, ktoré ešte stále prebiehajú. Ak si manažujete Úlohy pomocou FLOWii, viete, že je možné na každej úlohe merať čas (predpokladané trvanie, skutočné trvanie), a rovnako v konkrétnej úlohe pridávať viacero časových intervalov, pretože na jednej úlohe môžete pracovať aj týždeň. Nový filter umožňuje zobraziť všetky úlohy (aj nedokončené), a zároveň vypočíta skutočné trvanie úloh, ale aj jednotlivé intervaly v úlohách za konkrétne obdobie. Filter „Odpracované“ vám vypočíta skutočne odpracovaný čas na úlohách za konkrétne obdobie, a to na minútu presne.

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach

V najbližších aktualizáciách vás čakajú nasledujúce vylepšenia:

 • skupinové a individuálne pridávanie zliav na dokladoch,
 • položky na dokladoch budú môcť mať 4 desatinné miesta,
 • zobrazovanie mesačného salda zamestnanca na dochádzkovom terminály,
 • hromadné pridávanie záznamov v dochádzkovom systéme,
 • možnosť vystavenia dodacieho listu bez uvedenia cien,
 • viacero vylepšení v evidencii Príjmov a výdavkov,
 • možnosť „jedným klikom“ zálohovať všetky dáta z FLOWii,
 • vystavenie dokladu v cudzej mene (USD, EUR, CZK, …).

Viac dodávateľských firiem pod jedným používateľským kontom

Odteraz máte možnosť vystavovať doklady z viacerých vašich firiem pod jedným účtom vo FLOWii. Nie je potrebné manuálne prepisovať dodávateľa v dokladoch, či prepínať sa medzi účtami. Dodávateľov si môžete pohodlne nastaviť priamo v dokladoch.

Editácia faktúry

Čo pribudlo?

 • Možnosť fakturovať z viacerých prednastavených firiem. Samozrejme sa vylepšenie týka všetkých typov dokladov (cenové ponuky, faktúry, dodacie listy, …).
 • Na nástenke pribudol nový stĺpec s názvom „dodávateľ“.
 • Nová možnosť filtrovania dokladov podľa dodávateľa.

Zákazky a podzákazky

V prípade, ak sú vaše zákazky rozsiahle a potrebujete si priamo v jednej zákazke evidovať viacero menších zákaziek, máme pre vás dobrú správu, pretože je to odteraz možné. Navyše sa všetky doklady z menších zákaziek doťahujú do hlavnej zákazky a vy tak máte kompletný prehľad o dokladoch, príjmoch a výdavkoch.

Úprava zákazky

Úprava zákazky

Čo pribudlo?

 • Možnosť evidencie viacerých zákaziek v jednej hlavnej zákazke.
 • Nová karta v zákazke s názvom „podzákazky“.
 • Rozlíšenie zákazky a podzákaziek na nástenke pomocou stĺpca „zaradenie“.

Nastavenie zľavy podľa partnera

Zľavy patria medzi najväčšie lákadlá pri predaji produktov a služieb. Pridali sme možnosť nastavenia zľavy, vždy ku konkrétnemu partnerovi. Zľavu vám FLOWii automaticky premietne do dokladov pri ich vystavovaní. Odteraz si zľavu nemusíte zapamätať, FLOWii to spraví za vás. Pri pridávaní produktu v dokladoch je potrebné kliknúť na kolónku „zľava“, kde sa vám následne zobrazí prednastavená zľava konkrétneho partnera.

Nastavenie zľavy podľa partnera

Čo pribudlo?

 • V záložke s názvom „účty a splatnosť“ je možné nastaviť zľavu ku konkrétnemu partnerovi.

Kategorizácia v e-mailingu

Prinášame nové vylepšenie týkajúce sa možnosti kategorizácie hromadných e-mailov. Vo FLOWii si môžete vytvoriť vlastné kategórie (napr. akcie a zľavy, newsletter, novinky, …), ktoré vám uľahčia a sprehľadnia prácu a prístup k hromadným e-mailom.

Kategorizácia v e-mailingu

Čo pribudlo?

 • Vlastné kategórie hromadných e-mailov.
 • Nový stĺpec na nástenke v hromadných e-mailoch s názvom „kategória“.
 • Možnosť filtrovania hromadných e-mailov podľa kategórie.

Nový filter v partneroch – „s aktivitou“ a „bez aktivity“

Databáza klientov je jedným z najdôležitejších nástrojov každej firmy. Vylepšili sme možnosti filtrovania, vďaka ktorým zistíte aj napríklad to, či bol partner oslovený v konkrétnom období, alebo naopak nebol oslovený. Ak napríklad potrebujete zistiť celkový zoznam navštívených/nenavštívených zákazníkov za určité obdobie, je to vďaka novej aktualizácii už možné.

Nový filter v partneroch

Úprava úlohy

Čo pribudlo?

 • Nový filter „s aktivitou“ a „bez aktivity“.
 • Nová funkcia v úlohe – partner bol kontaktovaný.
 • Stĺpec na nástenke „naposledy kontaktovaný“ je previazaný už aj s úlohami.

Vytváranie priečinkov na obrázky v hromadnom e-mailingu

Hromadný e-mailing po novom ponúka možnosť vytvárania vlastných priečinkov na ukladanie obrázkov. Táto funkcia pomáha najmä pri zlepšení orientácie a rýchlejšieho výberu správnych obrázkov do konkrétnej e-mailovej kampane. Vytvárate e-mailovú kampaň zameranú na propagáciu noviniek? Po novom si môžete vytvoriť napríklad priečinok „Novinky“ a budete mať prehľad o tom, aké obrázky ste už použili, alebo môžete použiť opäť v budúcnosti.

Meranie času na úlohách a zákazkách je možné zaznamenať aj manuálne

Pri práci s úlohami a zákazkami ste boli doteraz zvyknutí, že vám FLOWii meralo čas automaticky. Pri viacerých zamestnancoch sa stávalo, že si zabudli „odkliknúť“ dokončenú úlohu a čas pri úlohe bežal ďalej, čo spôsobovalo nepresnosti v štatistikách pri jednotlivých úlohách, dokonca aj zákazkách. FLOWii ponúka aktuálne možnosť vypnúť automatické meranie času. Čas k úlohám si môžete zadať odteraz aj manuálne. Toto nastavenie nájdete priamo pri editovaní konkrétneho používateľa, na karte „Pracovné“.

Skutočné trvanie úlohy pridáte priamo na úlohe, záložka „Skut. trvanie“ pomocou ikonky „Pridať interval.

Snažíte sa zlepšovať firemné procesy tak, aby boli vaši zákazníci spokojní a zároveň ich počet neustále rástol? Prezradíme vám ako zvýšiť predaj pomocou prepojenia vášho webu s FLOWii crm systémom.

WEB je vstupnou bránou k predaju vašich produktov

Pekný, profesionálny a responzívny dizajn webstránky by mal byť dnes už samozrejmosťou. Na internete totiž častokrát vyhrávajú firmy, ktorých pozadie tvorí len zopár zamestnancov, útulné priestory so základnými produktami, či službami. Rozdiel je v tom, že majú premakanú webstránku, ktorá zákazníka upúta najviac.

Ako ale pracovať s údajmi potencionálnych zákazníkov, ktorí si objednajú tovar/službu cez e-shop alebo kontaktný formulár na vašom webe? Základom je vytváranie funkčnej databázy zákazníkov a ich potrieb na jednom mieste, ideálne pomocou jedného softvéru.

Ak si zákazník objedná tovar s povinnosťou platby, nemali by ste zabudnúť s takýmto zákazníkom komunikovať dlhodobo. Predajom jedného tovaru sa zo zákazníka môže stať dlhodobý zákazník, ak ho budete pravidelne, nenásilne a veľmi kreatívne oslovovať. Platí to ale aj opačne. Zákazník nemusí ďalší produkt kúpiť znova od vás, ale od konkurencie.

Preto so zákazníkom komunikujte pravidelne. Ako? Prepojte si váš e-shop s FLOWii pomocou našej API. Čo sa stane? Všetky informácie, ktoré získate od klienta pomocou formuláru z vášho webu sa automaticky uložia vo FLOWii. Vytvárate si databázu klientov, ktorých môžete pravidelne oslovovať efektívnymi marketingovými kampaňami. Taktiež je možné evidovať každý telefonický rozhovor, stretnutie alebo individuálny e-mail vždy ku konkrétnemu zákazníkovi.

Aké údaje sa budú automaticky ukladať vo FLOWii

To aké údaje, by sa mali automaticky ukladať vo FLOWii si vyberiete vy.  Napríklad:

 • názov firmy, meno a priezvisko zákazníka,
 • fakturačné údaje,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),
 • rôzne tagy (firma, potraviny, slovensko, …),

a ďalšie….

Ako prepojiť web s FLOWii crm systémom

Kompletný návod na prepojenie vášho webu s FLOWii nájdete priamo tu: API FLOWii.

V prípade, že by vám nebolo niečo jasné, môžete sa obrátiť priamo na náš support.

Ako pracovať s databázou zákazníkov vo FLOWii

Akonáhle ste začali vytvárať databázu zákazníkov vo FLOWii, je vhodné si každého zákazníka kategorizovať. Pomocou kategórii je možné personalizovane rozosielať e-mailové kampane.

Príklad: Firma, ktorá predáva rolety a žalúzie si vytvorila vo FLOWii databázu klientov. Klientov si rozdelila do kategórii – Rolety, Žalúzie, Chaty, Rodinné domy, Nákupné centrá, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Západné Slovensko, VIP klient, Spokojný, Nespokojný, …

Na trh sa dostal nový model bezpečnostných roliet pre chaty. Vzhľadom na to, že si firma dlhodobo vytvárala databázu klientov pomocou prepojenia ich webstránky s FLOWii, majú možnosť niekoľkými klikmi osloviť práve tých zákazníkov, o ktorých vedia, že majú chatu, boli spokojní a sú zo Slovenska.

Úspešnosť e-mailových kampaní vyhodnocuje FLOWii automaticky

Štatistiky a prehľady o e-mailových kampaniach máte na jednom mieste. Aké kampane a ktorým zákazníkom boli odoslané, koľko z nich prejavilo záujem o produkt, či službu. To všetko sa dozviete pomocou FLOWii v jednoduchých grafických prehľadoch.

Je pre nás dôležité, aby bol FLOWii pomocníkom každého z vás. V najnovšej aktualizácii sme pripravili viacero vylepšení.

Vlastné stavy k zákazkám

V zákazkách ste boli doteraz zvyknutí na preddefinované stavy – čaká, prebieha, dokončená a zrušená. Odteraz si k zákazkám môžete nastaviť vlastné stavy. Funkciu využijú najmä firmy, ktoré potrebujú evidovať k zákazkám niekoľko odlišných stavov. Jednotlivé stavy je možné nastaviť priamo v nastaveniach.

Stavy k zákazkám môžu byť napríklad: čaká, výroba, schvaľovanie, odovzdanie, dokončená.

Stavy zákaziek

Export do účtovného programu POHODA

Odteraz je možné všetky faktúry exportovať už aj do účtovného programu POHODA. Účtovníčke tak ušetríte množstvo času s nahrávaním faktúr.

Export do účtovného programu POHODA

Obrázky v cenovej ponuke

Cenová ponuka je dôležitým dokumentom pri nadväzovaní novej spolupráce. Má pôsobiť seriózne, zrozumiteľne a mala by poskytnúť všetky potrebné informácie, ktorými sú napríklad aj obrázky k ponúkaným produktom. Ku každej položke si môžete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí aj na cenovej ponuke. Obrázky si môžete pripojiť aj ku každej položke v cenníku.

Pridanie obrázku k tovaru alebo službe v cenníku

Pridanie obrázku k tovaru alebo službe

Náhľad obrázkov v cenovej ponuke

Náhľad obrázkov v cenovej ponuke

Import partnerov – vylepšenie

Pri importovaní partnerov do FLOWii pomocou excelu, vám systém existujúce záznamy aktualizuje alebo doplní. To znamená, že si môžete importovať do FLOWii napr. 100 nových partnerov a v prípade, ak niektorí z nich už sú importovaní, tak ich FLOWii aktualizuje, alebo doplní.

Import partnerov z Excelu

Notifikácia na úlohy a udalosti – vylepšenie

Rozšírili sme informácie pri notifikácii o pridanej úlohe alebo udalosti. Odteraz sa vám zobrazí aj názov zákazky a obchodný prípad, ku ktorému bola úloha alebo udalosť vytvorená.

Notifikácia na úlohy a udalosti

Pri pridávaní úhrady k faktúre môžete príjem rozdeliť na viacero stredísk

Pri úhrade faktúr alebo iného dokladu môžete príjem rozdeliť na strediská podľa potreby.

Úhrady k faktúre môžete príjem rozdeliť

Kontrola zaslania hromadného emailu na duplicitné kontakty

V prípade väčšej databázy partnerov sa vám môže stať, že niektorých partnerov máte v systéme zadaných viackrát. Vytvárajú sa tak duplicitné e-mailové adresy a pri odosielaní hromadných e-mailov obdrží váš zákazník jeden e-mail viackrát. Odteraz pri odosielaní hromadných e-mailov FLOWii neodošle duplicitne žiadny e-mail na tú istú adresu.

Kontrola zaslania hromadného emailu

Migrácia dátového servera na nový server

Počet používateľov vo FLOWii neustále rastie a stúpajú nároky na výkon servera. Z toho dôvodu sme sa rozhodli posilniť a stabilizovať výkon FLOWii.

Nový web

Spustili sme novú web stránku na ktorej sme pracovali niekoľko mesiacov. Veríme, že sa vám páči, je prehľadnejšia a dozviete sa na nej viacej informácii. V krátkej dobe náš web znovu vylepšíme.

Pôjde nám to rýchlejšie, pretože rozširujeme tím

Náš tím sme rozšírili o ďalšieho programátora a plánujeme ho rozširovať v krátkej budúcnosti znovu. Záleží nám, aby sme zapracovávali vaše námety kvalitne a zároveň v krátkom čaše.

A aby sme nezabudli, vyvíjame mobilnú aplikáciu a veríme, že v najbližších mesiacoch budete mať vo vlastnom mobile hmatateľný výsledok.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂 !

V prvom rade by sme veľmi radi zaželali všetkým zákazníkom FLOWii šťastný nový rok. Nech vás sprevádza pevné zdravie, pohoda a pracovné úspechy!

Práve vy nás motivujete sa neustále zlepšovať a zároveň inovovať FLOWii. Za to vám všetkým zo srdca ďakujeme.

Ná záver roka 2016 sme zverejnili aktualizáciu a nové funkcionality môžete využívať už dnes. Novinky sú nasledovné:

Evidencia fyzických osôb ako klientov + hlavná kontaktná osoba partnera hneď na prvej karte

Ak medzi vašich zákazníkov nepatria len firmy, ale aj fyzické osoby, tak vás aktuálna novinka poteší. Vo FLOWii môžete evidovať a zároveň vytvárať databázu fyzických osôb ako klientov. Zároveň sme zjednodušili pridávanie hlavnej kontaktnej osoby k partnerovi. Samozrejmosťou je aj vytváranie dokladov, obchodných prípadov a zákaziek k fyzickým osobám.

Evidencia fyzických osôb ako klientov


Dochádzkový terminál prístupný aj offline

Využívate dochádzkový terminál FLOWii? Už sa nemusíte báť slabého signálu, alebo úplného výpadku internetového pripojenia, ktorý môže mať za následok nutnosť dodatočného zapisovania informácii o dochádzke zamestnancov. Dochádzkový terminál funguje už aj offline. Pre využitie offline dochádzkového terminálu je potrebné si najprv vymazať aplikáciu a následne nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie dochádzkového terminálu.


Zobrazenie Obchodného prípadu a Zákazky priamo v zozname úloh na nástenke

Pre lepšiu prehľadnosť sme rozšírili nástenku vo FLOWii. Na nástenke sa zobrazuje názov Obchodného prípadu a Zákazky.

Zobrazenie Obchodného prípadu a Zákazky priamo v zozname úloh


Stavy cenovej ponuky a prijatých objednávok

Zlepšili sme prácu s cenovými ponukami a prijatými objednávkami. K cenovým ponukám a prijatým objednávkam máte možnosť evidovať aktuálny stav: čaká na schválenie, schválená, zamietnutá. Stavy cenových ponúk a prijatých objednávok si môžete vo Fakturácii jednoducho vyfiltrovať a mať tak lepší prehľad.

Stavy cenovej ponuky a prijatých objednávok


Zaevidovanie záväzku (plánovaného výdavku)

Pridali sme možnosť evidencie výdavku (prijatá faktúra, nájom, a pod.), ktorý ešte nie je uhradený, je teda len plánovaný. Vďaka tejto funkcii, budete mať vždy prehľad o budúcich výdavkoch a môžete efektívnejšie plánovať cashflow vášho podniku.

Zaevidovanie záväzku (plánovaného výdavku)


Nové prístupové právo – schovanie dohodnutej ceny na zákazke

Pridali sme možnosť schovania dohodnutej ceny na zákazke. Funkciu využívajú najmä majitelia, alebo riaditelia firiem, kedy cena zákazky má byť pred zamestnancom, alebo zodpovedným pracovníkom skrytá.

Nové prístupové právo - schovanie dohodnutej ceny na zákazke

Jednoduchšia práca s dokladmi a vylepšenia v upozorneniach. Na všetky novinky sa môžete tešiť v novembrovej aktualizácii FLOWii. Vyskúšať si ich môžete už dnes.

Práca s položkami na dokladoch

Vystavujete faktúry, cenové ponuky, objednávky alebo dodacie listy? Jednotlivé položky na dokladoch môžete jednoducho presunúť, duplikovať alebo odstrániť.

Práca s položkami na dokladoch


Číslovanie položiek na dokladoch

Zlepšili sme prehľadnosť jednotlivých položiek na dokladoch. Ku všetkým položkám je automaticky priradené poradové číslo.

Číslovanie položiek na dokladoch


Číselné rady na dokladoch

Ku každému typu dokladu je možné nadefinovať viaceré číselné rady a to aj podľa vlastného formátu.

Číselné rady na dokladoch


Dopĺňanie úvodných a záverečných textov

Dopĺňate pravidelne do dokladov rovnaké úvodné a záverečné texty? Už nebudete musieť, zobrazia sa vám návrhy textov z posledných dokladov, ktoré viete vložiť jedným klikom.

Dopĺňanie úvodných a záverečných textov


Vydaná objednávka

Vo FLOWii je možnosť vystaviť nový doklad. Jedná sa konkrétne o vydajú objednávku. Je možné ju vystaviť samostatne, ale aj priamo z cenovej ponuky, prijatej objednávky a zo zákazky.

Vydaná objednávka


Nákupné ceny v cenníku

V časti cenník môžete zadať k jednotlivým položkám nákupnú cenu. Nákupná cena je následne automaticky použitá pri vystavených objednávkach.

Nákupné ceny v cenníku


Notifikácia priamo z prehliadača

Nepracujete aktuálne s FLOWii a máte otvorený iný program? Naša najnovšia notifikácia vás upozorní priamo na pracovnej ploche vášho počítača, jednoduchým vyskakovacím okienkom.

Notifikácia priamo z prehliadača


Upozornenie na pridanú prílohu

Pri pridaní novej prílohy k úlohe si môžete nastaviť notifikáciu. To znamená, že ak pridáte prílohu k úlohe, ktorú vykonáva váš kolega, príde mu automaticky notifikácia o pridanej prílohe. V prípade, že máte nastavenú aj e-mailovú notifikáciu, príde vám automaticky príloha na e-mail.

Upozornenie na pridanú prílohu


Veríme, že vám vyššie spomenuté funkcionality pomôžu pri práci s online softvérom FLOWii. V najbližšej aktualizácii sa môžete tešiť na vylepšenia, ktoré ste nám vy ako používatelia navrhli. Ďakujeme, že ste s nami 🙂

Počúvali sme, zvážili sme a naprogramovali sme pre vás 🙂

V najnovšej aktualizácií FLOWii nájdete niekoľko vylepšení. Veríme, že vám uľahčia prácu a podnikanie.

Jednoduchá online platba

Každá minúta v podnikaní je dôležitá. Vďaka novej funkcionalite nemusíte posielať faktúry účtovníčke, uhrádzať platbu bankovým prevodom, či vkladom na účet. Môžete si jednoducho nastaviť online platbu za služby FLOWii, vďaka ktorej za Vás automaticky každý mesiac banka vykoná úhradu za používanie softvéru.

Jednoduchá online platba


Odosielanie e-mailov priamo z Obchodného prípadu a Zákazky

Áno, e-maily už budete môcť odosielať priamo z konkrétneho obchodného prípadu, alebo zákazky. Táto funkcionalita vám pomôže sprehľadniť komunikáciu so zákazníkom a obchodným partnerom.

Odosielanie e-mailov priamo z Obchodného prípadu a Zákazky


Pridelenie odoslaného e-mailu k Obchodnému prípadu a Zákazke

Zjednodušili a sprehľadnili sme odosielanie e-mailov. Každý odoslaný e-mail môžete priradiť ku konkrétnemu obchodnému prípadu, alebo zákazke.


Tlač dochádzkového reportu k jednotlivým strediskám

Využívate dochádzkový softvér FLOWii a máte viacero prevádzok? Potešíme vás. Reporty o dochádzke si môžete vytlačiť ku každému stredisku jednotlivo.

Tlač dochádzkového reportu k jednotlivým strediskám


Možnosť navýšenia / zakúpenia diskového priestoru pre prílohy až do 10 GB

V minulosti vás práca s prílohami vo FLOWii možno odradzovala. Nízka kapacita úložiska bola pre mnohých obmedzením. Práve preto sme sa rozhodli, že vám poskytneme možnosť navýšiť / zakúpiť diskový priestor až do výšky 10 GB.

Možnosť navýšenia diskového priestoru pre prílohy


Rýchle nahrávanie súborov cez Drag & Drop

Jednoduchá ale veľmi príjemná funkcionalita, vďaka ktorej dokážete presunúť akúkoľvek prílohu do FLOWii. Už žiadne krkolomné „Pridať z disku“ – „Vybrať prílohu“ – „Uložiť prílohu“, stačí jednoduché potiahnutie súboru do FLOWii 🙂


Sprehľadnenie príloh pomocou ikon

Prílohy v úlohách, udalostiach, partneroch, obchodných prípadoch ale aj v zákazkách, budete mať „oživené“ ikonou. Ľahko rozoznáte, či ide o súbor programu Word, Excel, PDF, atď.

Sprehľadnenie príloh pomocou ikon

Rozhodli sme sa, že FLOWii budeme aktualizovať pravidelne, každý mesiac. V najbližšej aktualizácií sa môžete tešiť na niekoľko vylepšení vo fakturáciach.

Aj v novom roku na vás myslíme. Na základe vašich požiadaviek sme pripravili:

Zjednodušenie, zrýchlenie a vylepšenie FLOWii úloh

Keďže čas je to najvzácnejšie, čo máme, rozhodli sme sa vám v novom roku čo najviac zefektívniť prácu s úlohami. Idú rýchlejšie a navyše sa s nimi pracuje jednoduchšie. Fungujú podobne ako iné evidencie, čo znamená, že si  ich môžete zoskupiť podľa zákazky, zodpovedného, či zoradiť podľa termínu. O vašich úlohách získavate lepší prehľad!

Zjednodušenie, zrýchlenie a vylepšenie FLOWii úloh


Kto a kedy mi pridal túto úlohu?

Tak túto otázku sa už vo FLOWii pýtať nemusíte, pretože ju odteraz nájdete napísanú v každej úlohe.

Detail úpravy úlohy


Export faktúr do excelu

Ku kompletným excel exportom z FLOWii chýbali len tie vo fakturácii. Odteraz si zoznam objendávok, cenových ponúk, či faktúr do excelu exportujete na pár klikov. Takýto excel oveľa jendnoduchšie importujete do svojho fakturačného systému.

Export faktúr do excelu

Aké by to boli Vianoce bez darčekov a prekvapení? Inak tomu nie je ani u nás. Pozrite sa, aké vylepšenia vám prinášame rovno pod vianočný stromček.

Fáza zákazky pod kontrolou

S FLOWii ste doteraz mali prehľad o tom, ktoré zákazky aktuálne prebiehajú, ale chýbal vám rýchly prehľad o tom, v akej fáze sú. Vďaka novým stĺpcom „fáza“ a „úloha“ ihneď vidíte, ktorá fáza prebieha a na ktorú úlohu sa čaká. Nepotrebujete k tomu žiaden klik.

Fáza zákazky pod kontrolou


Vyúčtovacia faktúra zo zákazky

V priebehu zákazky vystavíte jednu či niekoľko zálohových faktúr a na jej konci chcete vystaviť zákazníkovi kompletnú vyúčtovaciu? Výborne! S FLOWii to teraz zvládnete ľavou zadnou, FLOWii vám položky doplní a sumy spočíta za vás.

Vyúčtovacia faktúra zo zákazky


Lepší prehľad vo faktruácii

Kto vystavil túto faktúru, koľko objednávok vystavil váš kolega  a ku ktorej zákazke táto faktúra patrí? Aj na tieto otázky vám FLOWii odpovie ihneď, vďaka novým stĺpcom v sekcii „Fakturácia“.

Lepší prehľad vo faktruácii


Zjednotenie súm na ceny bez DPH

V celom FLOWii nájdete sumy bez DPH, tam kde potrebujete vidieť sumu s DPH – ju FLOWii dopočíta za vás.  Už žiadne nezrovnalosti!

Zjednotenie súm na ceny bez DPH


Export zákaziek

Pre potreby vlastných prehľadov či reportov odteraz zákazky z FLOWii exportujete do excelu na pár klikov.

Export zákaziek


Prístupové práva na mieru

Potrebujete mať pod kontrolou svojich zamestnancov, ale nechcete, aby oni sledovali vás? Kolega odišiel na dovolenku a pridelil vám na starosti svoje úlohy či zákazníkov? Odteraz s tým nebudete mať vo FLOWii žiaden problém.

Vaše FLOWii sa opäť rozrástlo o pár šikovných funkcií. Pozrite si, čo sme si pre vás tento krát pripravili. Vylepšenie nájdete takmer v každej aplikácii.

To, čo o vašej firme potrebujete vedieť, máte na dosah ruky.

Koľko zákaziek ste dokončili minulý mesiac, ktoré obchody by ste mali tento mesiac uzavrieť, aké telefonáty máte naplánované na tento týždeň a oveľa viac. Vo FLOWii pribudlo zopár nových filtrov, vďaka ktorým máte tieto informácie k dispozícii na pár klikov.

Prehľad preddefinovaných filtrov


Vylepšený prehľad nad zákazkami. Pod kontrolou máte úlohy, financie aj fakturáciu.

Koľko peňazí máte v otvorených objednávkach, v akej hodnote ste uzavreli zákazky tento mesiac? Ku ktorým zákazkám ešte nemáte vystavenú faktúru a kde by ste mali posúriť úhradu? S FLOWii máte odteraz údaje o realizácii zákaziek, financiách aj fakturácii prehľadne na jednom mieste.

Vylepšený prehľad nad zákazkami


Z webu sa vám už žiadny kontakt nestratí, zapíše sa vám rovno do FLOWii.

Kontakty na potenciálnych zákazníkov zbierate pomocou online formulára na webovej stránke? Výborne, do FLOWii ich už nemusíte písať ručne. Vďaka novému API sa vám tam nahrajú automaticky a ihneď.

Kontakty na potenciálnych zákazníkov


Stretnutia, telefonáty či iné udalosti môžete mať aj v excely.

Exportujte si svoje udalosti do excelu a pracujte s nimi podľa svojich požiadaviek. Tak si prehľady, ktoré potrebujete, vytvoríte oveľa jednoduchšie. K exportu je doplnený aj import, ktorý zjednoduší prácu všetkým novým zákazníkom FLOWii.

Stretnutia, telefonáty či iné udalosti môžete mať aj v exceli


Import faktúr do účtovného softvéru Omega.

Ak vaša účtovníčka účtuje v programe Omega, faktúry z FLOWii tam už nemusíte vpisovať ručne. S novým exportom faktúr pre Omegu, to odteraz zvládnete hravo.

Import faktúr do účtovného softvéru Omega


Upozornenie o naplánovanej dovolenke či lekárovi.

FLOWii dochádzka má tiež pre vás zaujímavú vychytávku. Ako admin budete na všetky plánované udalosti svojich zamestnancov, akými sú dovolenka či lekár automaticky upozornený.

Upozornenie o naplánovanej dovolenke či lekárovi


Odosielanie emailu aj priamo z karty partnera.

Ak potrebujete odoslať svojmu zákazníkovi email, už sa nikam nemusíte preklikávať. Odošlete ho priamo z karty klienta.

Odosielanie emailu aj priamo z karty partnera

Na základe vašich námetov vám prinášame 14 vylepšení pre rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu s FLOWii. Pozrite si, čo všetko sme pre vás pripravili.

Jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie

1. Najdôležitejšie informácie na jeden klik v každej evidencii

Jedným klikom zistíte všetko, čo potrebujete. Jednoducho si vytvoríte aj pohľady podľa vlastného gusta.

Najdôležitejšie informácie na jeden klik v každej evidencii


2. Prepojenie s registrom firiem

Nového partnera už nemusíte prácne vypisovať. FLOWii to spraví za vás.

Prepojenie s registrom firiem


Efektívnejšie riadenie predaja

3. Vývoj predaja graficky

Ktoré zdroje obchodných prípadov, či ktorí obchodníci vám prinášajú najviac peňazí? Odteraz máte odpoveď v prehľadoch k dispozícii online. Vývoj predaja sledujete po týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Vývoj predaja graficky


4. Prehľad obchodných prípadov na nástenke

Počet otvorených obchodných prípadov vám hovorí o tom, koľko potenciálnych objednávok vás čaká. Preto je nevyhnutné kontrolovať ich vývoj. S FLOWii máte o nich odteraz na nástenke vždy aktuálny prehľad. Koľko obchodov máte rozpracovaných, koľko nových ste získali, na koľkých sa nepracovalo, či skončilo neúspechom. Na prvý pohľad máte svoje obchody pod kontrolou.

Prehľad obchodných prípadov na nástenke


5. Prehľad udalostí podľa obchodníkov

Ak obchodníci neprinášajú finančné výsledky, je dobré preveriť ich aktivitu. Koľko telefonátov, stretnutí a koľko ponúk poslal tento mesiac? Vidíte s FLOWii teraz aj v grafoch.

Prehľad udalostí podľa obchodníkov


6. Možnosť pozrieť sa na obchodné prípady z pohľadu charakteristík partnerov

Chcete vedieť, koľko obchodných prípadov riešite s “Áčkovými” zákazníkmi, koľko s tými, ktorí majú menovku „vzdelávacie firmy“ a podobne? Vďaka možnosti filtrovať obchodné prípady pomocou charakteristík partnera sa viete lepšie pozrieť na svojich potenciálnych zákazníkov a podľa toho vybrať vhodné obchodné taktiky.

Možnosť pozrieť sa na obchodné prípady z pohľadu charakteristík partnerov


Dokonalý prehľad o vašich zákazníkoch

Pre ktorých zákazníkov aktívne pracujeme alebo s akými zákazníkmi možnú spoluprácu len riešime, zistíte s FLOWii teraz veľmi jednoducho. Partnerov s práve prebiehajúcou zákazkou alebo obchodným prípadom máte k dispozícii na jeden klik.

Dokonalý prehľad o vašich zákazníkoch


Efektívnejšie riadenie a kontrola vašich zákaziek

8. Vzorová zákazka

Často sa vám opakuje tá istá zákazka alebo si spolupráca so zákazníkom vyžaduje presne stanovený postup úloh? V oboch prípadoch vám prácu zjednodušia vzorové zákazky. Nadefinujte si zákazku aj s fázami a kompletným harmonogramom úloh, pridajte ju na jeden klik, prideľte termíny a práca na zákazke môže začať.

Efektívnejšie riadenie a kontrola vašich zákaziek


9. Finančný prehľad

Odteraz máte svoje zákazky pod kontrolou nielen z pohľadu úloh a termínov ale aj po finančnej stránke. Spojením FLOWii príjmov a výdavkov aj z pohľadu zákaziek sledujete tok financií priamo na zákazke. Svoj rozpočet si ustrážite oveľa jednoduchšie.

Finančný prehľad


10. Prehľad práce podľa zamestnancov

Kto a v akej miere sa podieľal na realizácii danej zákazky, FLOWii spočíta za vás. Či už podľa času alebo iného vlastného parametra, stačí si povedať. Na základe takto získaného prehľadu viete svojich zamestnancov ohodnotiť spravodlivo podľa odvedenej práce. Tiež odhalíte aktivity, ktoré brzdia realizáciu vašej zákazky.

Prehľad práce podľa zamestnancov


11. Prílohy už aj z Dropboxu, Google drive či iného online úložiska

Prílohy vo FLOWii pripojíte nielen z počítača, ale už aj z akéhokoľvek online úložiska. Teraz aj k partnerovi či udalosti. K vašim dokumentom sa dostanete na jeden klik.

Prílohy už aj z Dropboxu, Google drive či iného online úložiska


12. Vylepšenia dochádzky

1. Práve ste sa vrátili z obeda do práce a omylom ste klikli „odchod“? Nevadí, prihláste sa ešte raz, kliknite príchod a je vybavené. FLOWii automaticky zaznamená váš druhý klik ako opravný.

2. Odteraz na dochádzkovom terminály presne vidíte, kde ste – v práci, na obede, či u lekára, takže už nikdy nebudete mať dilemu, čo si máte zakliknúť.

Vylepšenia dochádzky


13. Vylepšená kontrola duplicity

Chcete osloviť nového partnera, avšak neviete, či už s ním nekomunikoval kolega? Stačí ak sa ho medzi partnerov pokúsite pridať. FLOWii už podľa názvu rozpozná, či podobný partner existuje. Navyše vám povie, kto je za neho zodpovedný a kedy sa s ním naposledy komunikovalo.

Vylepšená kontrola duplicity


14. Kontaktné údaje vidíte kdekoľvek, nepotrebujete ani klik

Nech sa nachádzate vo FLOWii kdekoľvek, stačí prejsť myšou na názov partnera a FLOWii vám automaticky zobrazí kontaktnú osobu aj s kontaktnými údajmi.

Kontaktné údaje vidíte kdekoľvek, nepotrebujete ani klik


Neváhajte a vyskúšajte si ich už dnes. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, ako sa vám páčia. Priamo na našom zákazníckom emaily support@flowii.com.

Je to veľmi jednoduché. Stačia tri kliky a plánované úlohy či udalosti z FLOWii vidíte prehľadne vo vašom kalendári. Navyše si google kalendár môžete stiahnuť ako aplikáciu do svojho telefónu alebo ho so svojim mobilným kalendárom priamo prepojiť a svoje povinnosti máte stále so sebou. Už niet na čo čakať, poďme na to:


Krok č. 1: Prihláste sa do svojho FLOWii a priamo na nástenke pod udalosťami kliknite na odkaz Prepojiť s google kalendárom.

Ako prepojiť FLOWii s google kalendárom krok č. 1


Krok č. 2: Potvrďte váš záujem prepojiť údaje z FLOWii do google kalendára.

Ako prepojiť FLOWii s google kalendárom krok č. 2


Krok č.3: Kliknite na link google kalendár a medzi svojimi kalendármi nájdete aj FLOWii.

Ako prepojiť FLOWii s google kalendárom krok č. 3


Takto svoje plánované úlohy, stretnutia či udalosti vidíte vo svojom kalendári:

google kalendar a FLOWii

Vďaka vašim podnetom sme pre vás tento mesiac pripravili veľa nových vylepšení. Veríme, že sa vám s nimi bude podnikať oveľa jednoduchšie.

1. Poriadok na nástenke a prepojenie s GOOGLE kalendárom.

Poriadok a prehľad v tom, čo nás v najbližšie dni čaká, je na nezaplatenie. Preto vás v novom FLOWii čaká lepší prehľad na nástenke (1) a prepojenie s google kalendárom (2). Google kalendár ľahko prepojíte s ďalšími kalendármi, vďaka čomu môžete úlohy či stretnutia z FLOWii vidieť aj vo svojom mobile.

Postup ako prepojiť FLOWii s google kalendárom.

Poriadok na nástenke a prepojenie s GOOGLE kalendárom

2. Jedna zákazka, viacej firiem – teraz už žiaden problém.

Evidovať v rámci jednej zákazky aj úlohy viazané na dodávateľov či iných partnerov? Donedávna nemožné, od teraz samozrejmé. Či už organizujete event, projekt, či hľadáte dodávateľov pre  svoju zákazku. Celú komunikáciu a prácu máte pod jednou strechou.

3. Vaše obchody oveľa viac prehľadne.

V obchode je základným kameňom komunikácia. S novinkami vo FLOWii ju máte pod kontrolou na prvý pohľad. Kedy naposledy sa s klientom komunikovalo (1) a kedy ho treba osloviť opäť (2) máte na očiach. Pre lepší prehľad si svoje obchody môžete navyše triediť do kategórii (3).

Prehľad v obchodných prípadoch

Ak chcete informácie o komunikácii so svojimi zákazníkmi vo FLOWii vidieť aj vy, je potrebné nastaviť si zobrazenie ďalších stĺpcov. Stačí v hlavičke s názvami stĺpcov kliknúť pravým klikom (1) a vysunie sa vám panel s možnosťami. Tu si odfajknutím vyberiete, ktoré stĺpce chcete vidieť a ktoré nie (2). Následne si môžete upraviť aj ich poradie.

Zobrazenie stĺpcov

4. Odhaľte dôvod neúspechu a zvýšte svoje tržby.

Vďaka novému FLOWii máte o neúspešných obchodoch jasnejší prehľad. Koľko peňazí ste stratili a v čom najčastejšie vaše obchody zlyhávajú, identifikujete jednoducho. Do budúcna pre vás plánujeme aj grafické prehľady.

Prečo zlyhávajú vaše obchody?

Ako obchodné prípady zoskupiť podľa dôvodu neúspechu? Stačí hlavičku s názvom stĺpca (dôvod neúspechu) potiahnuť do riadku vyššie.

Zoskupenie podľa stĺpca

5. FLOWii upozornenia – už len tie aktuálne!

Kolega vám pridelil úlohu, ktorú ste vyriešili alebo ste medzičasom vybavili naplánované stretnutie? Upozornenie ručne vymazávať nemusíte, FLOWii to spraví za vás. Čakajú na Vás len tie informácie, ktoré sú dôležité.

6. Lepšia starostlivosť o vašich zákazníkov.

Na svojich zákazníkov s FLOWii už len tak ľahko nezabudnete. Kedy sa so zákazníkom naposledy komunikovalo a kedy ho máte kontaktovať vidíte ihneď.

Prehľad komunikácie so zákazníkom

7. S FLOWii odosielate aj klasický email ako profesionál.

Zápis do histórie zákazníka, štatistika o prečítaní (1) a navyše profesionálny podpis emailu (3). Odteraz sa emaily z FLOWii posielajú takto. Či už chcete odoslať klasický email zákazníkom či faktúru (2). Pri dokladoch vám FLOWii dokonca šetrí čas aj pri písaní emailu.

Zaslaný email v histórii zákazníka

Podpis emailu vo FLOWii

8. Vylepšenie hromadných emailov.

Odoslali ste hromadný email a k dispozícii máte nádherné štatistiky. Nenechajte svojich zákazníkov ležať len tak úhorom, pracujte s nimi aktívne ďalej. Vďaka FLOWii si ich môžete rozkliknúť (1), naplánovať telefonát či hromadne prideliť vašu vlastnú menovku (2).

Vylepšený hromadný email

9. FLOWii si môžete predplatiť a získať zľavu až 10%.

Šetrite si energiu s mesačnou úhradou faktúr za FLOWii. Predplaťte si FLOWii, nielenže paltíte len raz, navyše môžete získať zľavu 10%. Viac o predplatnom.

10. Ďalšie novinky:

 • Vzorovú úlohu pridáte aj z obchodného prípadu, zákazky či partnera.
 • V úlohách vylepšený report do excelu a možnosť spustiť viac úloh naraz.
 • V používateľoch môže admin každému zamestnancovi nastaviť upozornenia a emailový podpis.
 • Popracovali sme aj na zrýchlení aplikácie a vyššiej bezpečnosti.

Všetky novinky môžete vo FLOWii skúšať už dnes!

Zakúpením FLOWii na ľubovoľný počet mesiacov vopred sa vyhnete častej úhrade faktúr a navyše získate aj zľavu.

Zľava 5% pri predplatnom na 6 mesiacov.
Zľava 15% pri predplatnom na 12 mesiacov.

Je možné meniť licenciu počas predplatného?

Predplatné FLOWii funguje ako nabitý kredit. To vám umožňuje naďalej si meniť FLOWii podľa svojich potrieb (zmena funkcií, licencie, počet používateľov, a podobne). Zvyšok predplatného/kreditu sa vám automaticky prepočíta.

Ako si objednám predplatné?

Kedykoľvek kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorý vám vystaví faktúru. Po jej úhrade bude predplatné pripočítané na váš FLOWii účet.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Váš FLOWii tím

Mnohí z podnikateľov chcú so svojimi zákazníkmi aktívne komunikovať a budovať dlhodobé vzťahy. Treba si však priznať, že nie vždy je to jednoduché:  držať v hlave všetkých zákazníkov, povinnosti, myslieť na to, komu treba volať, pripomenúť sa, navyše riešiť rozpracované obchody. A k tomu ešte trafiť správny čas až sa dovoláte. Email-marketing je výborný nástroj ako zjednodušiť komunikáciu a ostať so zákazníkmi v pravidelnom kontakte aj keď práve nenakupujú. Na poriadok v úlohách a zákazníkoch je tu zase CRM systém. Vo FLOWii sme sa ich preto rozhodli spojiť a tak vám umožniť komunikovať s vašimi zákazníkmi jednoduchšie, kvalitne a bez námahy. Predstavujeme vám nový nástroj FLOWii „Hromadné emaily“.

Čo všetko s nimi dokážete?

1. Jednoduchá tvorba emailu aj výber cieľovej skupiny

Vďaka klasickému editoru email vytvoríte hravo ako vo svojom maily. Ak máte záujem o profesionálnejší vzhľad, môžete využiť html editor. Prepojenie FLOWii s CRM systémom vám umožní evidovať o kontaktoch všetky informácie online, priraďovať charakteristiky a triediť do ľubovoľných kategórií. Vďaka tomu cielite vaše emaily oveľa presnejšie a jednoduchšie.

Emailový editor

Výber cieľovej skupiny

2. Odosiela emaily za vás a sám hodnotí ich úspešnosť

Vytvorený email môžete odoslať ihneď alebo si ho naplánovať. Po jeho odoslaní vám FLOWii poskytne kompletné štatistiky. Koľko emailov bolo úspešne doručených? Kto email otvoril, kto klikol a koľko ľudí sa odhlásilo? Odpovede máte na jednom mieste.

Prehľad úspešnosti kampane

3. Priame prepojenie s vašimi zákazníkmi

Vďaka prepojeniu funkcií email-marketingu s CRM systémom máte hromadné emaily prepojené aj priamo s vašimi zákazníkmi. To znamená, že v rámci histórie každého z nich vidíte, aké emaily od vás dostal aj ako na reagoval. To vám dáva o vašom zákazníkovi komplexnejší pohľad a umožní vám kvalitnejšie zhodnotiť jeho správanie. Všetky informácie o ňom máte na jednom mieste.

História komunikácie s partnerom

4. Chcete poslať obyčajný email? Ani to už nie je problém.

Pri práci s CRM systémom FLOWii sa už pre odoslanie emailu nemusíte presúvať do svojho mailu, email svojmu zákazníkovi odošlete ľahko aj priamo z FLOWii.

Klasický email

Veríme, že vďaka novým funkciám budete s FLOWii efektívnejšie komunikovať s vašimi potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi a budovať kvalitné a dlhodobé vzťahy. Avšak treba ho používať správne. O tom, čo robiť aby vám prinášal výsledky sme sa rozhodli podeliť v blogu: Ako vďaka email-marketingu budovať dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi?

Zistite o FLOWii Emailingu viac už TERAZ a skúšajte ho celkom ZADARMO!