Ste majiteľ alebo manažér firmy a záleží Vám na spokojnosti Vašich zákazníkov a zamestnancov?

Predstavte si situáciu, že máte prehľadný online nástroj, ktorý Vám pomôže dodávať služby na čas, za stanovený rozpočet a v očakávanej kvalite. Zároveň dokáže automatizovať drobné činnosti, ktoré Vás doslova okrádajú o čas. Zamestnanci sú vďaka tomu efektívnejší a vy získavate viac času na riadenie strategických úloh, ktoré vedú k vyšším tržbám a ziskom. Poďme sa spoločne pozrieť na to, v čom je FLOWii systém taký výnimočný.

Projektové riadenie a zákazky na jednom mieste

Vďaka FLOWii získate prehľad a poriadok vo Vašich projektoch a zákazkách. Vždy budete vedieť koľko projektov máte aktuálne rozpracovaných a v akom stave sa jednotlivé projekty nachádzajú. Projektový manažment zvládnete aj bez profesionálnych skúseností.

Rozpočet a financie si jednoducho ustrážite

Každý projekt a zákazka má svoju cenu. Vy ako majiteľ ste zodpovedný za to, že dodáte služby vo vysokej kvalite a zabezpečíte úhradu všetkých dohodnutých výdavkov súvisiacich s projektom (materiál, služby, mzdy, a podobne). FLOWii Vám prehľadne zobrazí stav príjmov a výdavkov na konkrétnom projekte, alebo sumárne za viacero projektov.

Obrázok 1: Financie na zákazke/projekte

Obrázok 2: Sumárny prehľad financií za vybrané projekty/zákazky

Úlohy kontrolujete a delegujete automaticky

Firemné úlohy je možné navzájom logicky prepájať. Kolegov nemusíte upozorniť na to, že ste svoju úlohu dokončili. FLOWii to spraví za Vás a Vašich kolegov upozorní notifikáciou. Task management sa stáva oveľa prehľadnejší.

Príklad: Dokončili ste návrh interiéru a Váš nadriadený musí Vašu prácu odsúhlasiť. Postačuje označiť Vašu úlohu ako dokončenú a Vášmu nadriadenému príde automaticky notifikácia do emailu, že má skontrolovať Vašu prácu.

Vo FLOWii si taktiež jednoducho nastavíte vzorové šablóny projektov a zákaziek, ktoré sa častokrát opakujú. Jedným kliknutím vytvoríte celý projekt a zákazku, v ktorej sa Vám zobrazia všetky úlohy, ktoré je potrebné vykonať. Vďaka tejto možnosti zaistíte konzistentnosť poskytovania Vašich služieb, čo v konečnom dôsledku ocenia nielen Vaši kolegovia ale aj zákazníci. Akonáhle zodpovedný zamestnanec dokončí pridelenú úlohu, FLOWii zašle ďalšiemu zodpovednému zamestnancovi notifikáciu o sprístupnení novej úlohy v projekte a zákazke.

Odpracované hodiny každého zamestnanca si ustrážite

Čas sú peniaze a ak s časom nehospodárite rozumne, tak sa Vám to môže vypomstiť. Vo FLOWii si môžete nastaviť predpokladané trvanie úloh a porovnať ho so skutočným trvaním úloh. Zistíte tak, či sú Vaši zamestnanci skutočne produktívni.

Faktúry, objednávky a cenové ponuky na jeden klik

Hravo zvládnete aj vytvorenie faktúry online a prácu s ďalšími dokladmi. Všetky doklady nájdete priamo v projekte a zákazke.

V dokumentoch máte prehľad

Dokumenty, fotografie, videá. To všetko môžete mať uložené vo Vašich projektoch a zákazkách. FLOWii ponúka aj možnosť prepojenia s externými úložiskami – Google DriveMicrosoft OneDrive.

História aktivít u zákazníka

Potrebujete zistiť, kedy ste so zákazníkom volali, kedy Vám napísal email, alebo aké zákazky ste pre neho realizovali? Žiadny problém. Na karte História aktivít nájdete všetky aktivity súvisiace s konkrétnym zákazníkom. Navyše CRM systém FLOWii Vám pomáha aj so starostlivosťou o zákazníka.

Web prepojený s FLOWii aplikáciou

Oslovujú Vás zákazníci prostredníctvom kontaktného formuláru na Vašom webe? Pomocou API dokážete prepojiť kontaktný formulár na Vašom webe s FLOWii aplikáciou. Každý dopyt sa automaticky vytvorí vo FLOWii, zároveň sa zapíšu základné údaje o potencionálnom zákazníkovi a o jeho potrebách.

Už dnes FLOWii pomáha viac ako 2000 firmám

FLOWii každodenne využíva viac ako 2000 firiem - recenzie. Svojou jednoduchosťou, cenovou dostupnosťou, pravidelnými aktualizáciami a zákazníckou podporou sme presvedčení, že zaujme aj Vás a pomôžeme Vám pri raste firmy a udržaní spokojných zákazníkov.

Aké výsledky môžete očakávať od zavedenia FLOWii crm systému do Vašej firmy?

Pripravili sme pre Vás grafické prehľady z portálu finstat.sk, v ktorých je znázornené obdobie od začiatku používania FLOWii až do dnes. Netvrdíme, že celú zásluhu na zvyšovaní tržieb, zisku a náraste zamestnancov našich zákazníkov má FLOWii. Je to v prvom rade zásluha majiteľov firiem a ich zamestnancov. Tvrdíme ale, že FLOWii je plnohodnotným pomocníkom, bez ktorého by tieto výsledky dokázali dosiahnuť oveľa ťažšie.

Vyskúšajte FLOWii crm systém na 30 dní úplne ZDARMA už dnes alebo si objednajte bezplatnú prezentáciu.

CRM systém online