Sú traja, stretli sa ešte ako spolužiaci na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zamestnali sa vo firme a napokon sa z nej rozhodli odísť. Založili si vlastnú firmu a dnes úspešne realizujú aj medzinárodné projekty v susednom Maďarsku a v Českej republike. Prečítajte si príbeh firmy, ktorej v projektovom manažment pomáha aj systém FLOWii.

Firma, ktorá realizuje úspešné projekty

„Vždy sme túžili spoločne podnikať. Vraveli sme si, že raz budeme spolu robiť projekty rodinných domov a to sa nám aj splnilo. Ba ďaleko viac,“ hovorí Ádám Varga, jeden zo zakladateľov spoločnosti BVK-PRO zo Šamorína. Jej ďalšími zakladateľmi sú Ľuboš Kelčík a Csaba Baji.

Firma BVK-PRO poskytuje predovšetkým služby v oblasti statiky stavieb. Presnejšie sa zaoberá analýzou a návrhom ich nosných konštrukcií. Jej tím tvoria skúsení statici a konštruktéri, ktorí vedia vyriešiť aj náročné úlohy v oblasti priemyselných, bytových a občianskych budov. „Našimi partnermi sú najmä architekti, projektanti pozemných stavieb, investori i výrobcovia betónových, oceľových a drevených konštrukcií,“ vymenúvajú.

Firmu BVK-PRO založila trojica spolužiakov, ktorá sa rozhodla vyskúšať spoločný biznis.

Klientom ponúkajú od počiatočnej konzultácie cez návrh a optimalizáciu konštrukcie aj  vypracovanie projektovej dokumentácie,“ vysvetľuje Ádám Varga To znamená, že zákazky firmy sú zamerané predovšetkým projektovo.

FLOWii – nástroj, ktorý pomáha zamestnancom i manažérom

Potom, čo sa trojica stavebných inžinierov osamostatnila, dala dokopy vstupný kapitál. Spočiatku oslovovala partnerov ako skupina živnostníkov, ktorá sa venovala statike. „Začali sme rodinnými domami. Práce však pribúdalo, potrebovali sme riešiť účtovníctvo a tak sme si založili sročku,“ vysvetľuje Csaba Baji. Dnes firma robí aj na väčších komerčných projektoch na Slovensku, v Maďarsku i v Českej republike.

„V tempe, v akom sme rástli, sme si mohli kúpiť ďalšie potrebné softvéry pre našu činnosť, ale aj pre riadenie firmy a jej procesov. Jedným z nich je aj systém FLOWii, ktorý využívame takmer od začiatku vzniku firmy – teda od roku 2017,“ opisujú zakladatelia.

„Najprv sme skúšali zapisovať dáta do Excelu, avšak to veľmi nefungovalo a tak sme objavili FLOWii. Nastavili sme si jednotné pravidlá, keďže máme radi poriadok vo firme a vždy všetko zatriedené – od emailov až po zákazky. Využívame pritom rôzne riešenia, ktoré softvér ponúka. To znamená riadenie zákaziek, projektový manažment, plánovač úloh i online fakturáciu s evidenciou príjmov a výdavkov,“ vymenúva Ádám Varga.

Projektový manažment si bez FLOWii dokážu predstaviť iba ťažko. „Potom, čo preberieme projekt, si na začiatku určíme, kto je za neho zodpovedný a zároveň má na starosti komunikáciu s partnerom. Pri každom projekte sú rozpísané základné pravidlá. V systéme teda vidíme, kto je zodpovedný za projekt, deadline projektu, aký je jeho rozpočet a či sa dodržiava. Projektu potom pridelíme jeden tím, ktorý ho rieši,“ vysvetľuje Ádám Varga.

V systéme FLOWii evidujú každú jednu zákazku, v rámci ktorej má každý manažér prehľad o pracovných úlohách členov tímu a prostredníctvom ktorého vie dosledovať, či sú dokončené načas a či sa na projekte pracuje podľa plánu a stíhajú dôležité termíny. Keď je napríklad úloha dokončená, ďalším členom v tíme prichádza notifikácia a manažér môže úlohu skontrolovať.

„Vo firme sa snažíme vytvoriť také podmienky pre ľudí, aby mali všetko zabezpečené a aby boli spokojní. Náš tím tvoria profesionáli, s ktorými sa často rozprávame o tom, čo by chceli zmeniť. Dokonca máme box, do ktorého môžu vkladať svoje nápady a následne sa ich snažíme zrealizovať.“

Ročne riešia tisíce projektov

Trojčlenná firma sa iba pár mesiacov od svojho vzniku rozrástla o ďalších ľudí. Dnes má dvadsať zamestnancov a venuje sa aj úspešným veľkým komerčným projektom. Uplynulý rok bol pre BVK-PRO kľúčový aj v tom, že firma sa presťahovala do nových priestorov, realizovala 1456 projektov v oblasti statiky stavieb, spomedzi ktorých boli mnohé aj medzinárodné. Zákazníci a partneri prichádzajú na základe referencií a odporúčaní. „Odovzdávame profesionálne projekty, následne nás naši zákazníci odporúčajú,“ hovorí Ádám Varga.

Manažérom i zamestnancom firmy v práci pomáha systém FLOWii.

Okrem divízie prefabrikovaných a železobetónových konštrukcií, zriadila aj divíziu montovaných stropov, oceľových i drevených konštrukcií. V portfóliu má napríklad riešenia termálneho centra Galandia, riešenie statiky pre Mercedes Benz Manufacturing, výškovej administratívnej budovy Lakeside Park v bratislavskom Novom Meste či projekt bývania Púpavy Park v Šali a mnohé iné.

Poctivému biznisu sa darí aj v náročných časoch

Pandémia na chod firmy našťastie nemala dopad. „Zo začiatku sme nevedeli, čo nás čaká. Moja mama šila pre každého rúška, takže každý v tíme pracoval s rúškom. Asi dvakrát sme museli zavrieť firmu, no vďaka tomu, že máme dáta na cloude a robíme so systémom FLOWii, sme mohli fungovať aj mimo kancelárie. Pravdou však je, že naši ľudia home office veľmi neobľubujú, aj keď ho majú umožnený dvakrát do týždňa, a radšej chodia do práce,“ konštatuje Ádám Varga.

Dopad pandémie vnímajú najmä pri zvýšených cenách za elektriku a plyn na prevádzku firmy. „Pred pár mesiacmi sme sa však rozhodli prísť s riešením a objednali sme fotovoltaické panely, aby sme náklady eliminovali,“ hovoria zakladatelia firmy.

Konfliktom pri riadení firmy sa úspešne vyhýbajú. Je to dané aj tým, že každý z nich má na starosti jednu divíziu a svoj tím. „Vždy sa raz do týždňa stretávame na spoločnej porade, počas ktorej rozhodujeme o dôležitých investíciách a riešeniach projektov,“ dodáva Ľuboš Kelčík.

Za úspechom firmy vidia predovšetkým vášeň k tomu, čo robia. „Mám rád svoju prácu, je to môj koníček a aj preto nemám problém pracovať aj 13 hodín, ak je to kvôli odovzdaniu kvalitného projektu nevyhnutné. Je to pekná práca, pretože nám umožňuje vytvoriť niečo hodnotné a zároveň pritom treba neustále rozmýšľať,“ hovorí Csaba Baji. Stavby boli aj pre Ľuboša Kelčíka odmalička jeho srdcovkou. „Baví ma to, čo som si vybral a rád v tejto oblasti neustále napredujem,“ konštatuje.

„Máme šťastie, že sme skončili tú istú školu a dostali sme príležitosť, aby sme mohli spoločne riešiť biznis a sami navrhovať stavby, chytilo nás to. Osobne mám rád oceľové konštrukcie, pretože sa z nich dá čokoľvek vyskladať. Mám to rád, keď človek niečo nakreslí a je to realizovateľné,“ dodáva Ádám Varga.

Čo odporúčajú zakladatelia BVK-PRO podnikateľom na Slovensku?

  1. Majte od začiatku v podnikaní systém
  2. Buďte profesionálni a odovzdávajte partnerom kvalitné a poctivé projekty
  3. Milujte to, čo robíte
  4. Dbajte na komunikáciu s klientmi, je dôležitá. Netvárte sa ako najväčší šéfovia, ktorí všade boli a všetko vedia. Každú tému sa snažte prekonzultovať, aby aj klient pochopil, prečo robíte to, čo robíte
  5. Sledujte novinky, choďte s dobou a napredujte

Petra Nagyová