Kedy je implementácia online podnikového softvéru vo firme úspešná? V prvom rade je najlepšie, ak majiteľ alebo manažér firmy pozná jej potreby a vie, čo je potrebné riešiť. "My potom prichádzame ako lekári, ktorí dokážu povedať, čí máme riešenia pre konkrétne diagnózy," tvrdí Tomáš Majerčík z FLOWii.

Kedy má implementácia online podnikového softvéru ako FLOWii vo firme úspech?

Je dôležité, aby firma mala nastavené manažérske procesy a aby ľudia boli pripravení na prácu so systémom. Často sa stretávame s príbehmi firiem, ktoré vďaka šikovnosti zakladateľov a svojim ľuďom rýchlo vyrástli. Ten rast je však často nekoordinovaný, z čoho napokon vzniká chaos a vytvára dopyt po zavedení podnikového softvéru.

Tomáš Majerčík (vľavo) a Patrik Škulavík (vpravo) sú neodmysliteľnou súčasťou FLOWii.

Firma a jej zamestnanci musia byť pripravení na implementáciu podnikového systému alebo akéhokoľvek nástroja. O jeho potrebe musí byť presvedčený aj majiteľ firmy. Stáva sa, že sa ľudia v tíme nadchnú pre softvér, pretože majú konečne riešenie na lepšiu komunikáciu a prehľadnejšiu evidenciu informácií. Po pár mesiacoch však môže ich nadšenie opadnúť. Dôležité je, aby vnímali, že im softvér pomáha a nevnímali ho ako prekážku.

Musia dbať o to, aby do systému unifikovaným spôsobom a pravidelne pridávali dáta. Takisto je potrebné, aby si firma zmanažovala prístupy medzi zamestnancami. O tom to práve je, aby sa dáta vo firme aktualizovali, aktívne využívali a vyhodnocovali.

Náš podnikový softvér je pre mnohé malé i stredné firmy dobrý základ. Ľudí vo firmách učí, ako pracovať so systémom. Zároveň ich učí aj disciplinovanosti, systematickosti a poriadkumilovnosti, vďaka čomu ľudia pracujú efektívnejšie a dopad svojich aktivít vidia v reálnych číslach. Dnes sa už žiadna firma nezaobíde bez softvérových riešení a dobrej stratégie.

Komu každému a prečo odporúčate FLOWii? V čom je unikátne v porovnaní s podobnými CRM nástrojmi na Slovensku alebo v susedných krajinách?

FLOWii je určené predovšetkým malým a stredným firmám a organizáciám. Naše riešenia však využívajú aj väčšie firmy či inštitúcie. Hlavnou výhodou FLOWii je, že má prívetivé používateľské prostredie a ponúka viacero riešení v jednom. To znamená, že podnikatelia a firmy si môžu vybrať z balíka modulov, či už ide o CRM systém, ERP, projektový manažment, online faktúry alebo skladové hospodárstvo či ďalšie riešenia – bez toho, aby ich samostatne hľadali u iných dodávateľov. Niektoré firmy využívajú jeden alebo dva moduly, iné využívajú FLOWii komplexne.

Zakladáme si na jednoduchom a „user friendly dizajne“, aby sa každému pracovalo s naším online systémom intuitívne a ľahko. Ľudia potrebujú robiť s akýmkoľvek systémom radi, inak to nemá zmysel.

Ak teda firma uvažuje nad tým, že začne používať FLOWii, ale ešte nie je rozhodnutá, kde je najlepšie začať?

V prvom rade je najlepšie, ak majiteľ alebo manažér firmy pozná presné potreby spoločnosti a má zadefinované oblasti, ktoré potrebuje riešiť. My potom prichádzame ako lekári, ktorí dokážu povedať, či na konkrétne diagnózy máme riešenia.

Predtým, než firma začne využívať akýkoľvek nástroj, si potrebuje urobiť internú analýzu. Bez toho, aby nemala zmapované, na akých princípoch funguje, v nej nemožno identifikovať, čo ľudia vo firme naozaj potrebujú. Prirovnal by som to k tomu, ako keď sa rozhodnete kúpiť auto, ale neviete, aké a na aký účel ho kupujete. Napokon si kúpite malý športiak, hoci máte šesťčlennú rodinu, ktorá sa do neho nezmestí.

Manažérom i majiteľom firiem ponúkame vo FLOWii konzultácie. Náš konzultant si s nimi sadne a pomáha im v identifikovaní bolestivých miest. Následne navrhuje, ktoré riešenia sú pre firmu vhodné - či potrebuje systém ako celok alebo jednotlivé konkrétne moduly.

Ak má napríklad firma problémy s organizovaním a aktualizáciou kontaktov, môže využiť CRM systém. V prípade, že chce riešiť dochádzku zamestnancov, ponúkame jednoduchý online dochádzkový systém. Ak je biznis založený na riadení mnohých projektov a ľudia v tíme strácajú prehľad o svojich úlohách a dôležitých termínoch, potom je skvelým riešením online projektový manažment od FLOWii. Ponúkame toho oveľa viac, kým ERP rieši firemné procesy komplexne.

Petra Nagyová