Prehľadná evidencia dochádzky, ktorú si môžete vyskúšať zadarmo

Evidencia dochádzky je jednou z nevyhnutných činností v každej malej či veľkej firme. Dochádzkový systém dnes pomáha veľkému množstvu spoločností naprieč všetkými odvetviami. Dokáže zlepšovať a automatizovať procesy, a teda šetriť peniaze. Hlavným dôvodom zavedenia jednoduchého programu na evidenciu dochádzky je pomáhať udržiavať efektívnu, produktívnu a nákladovo efektívnu pracovnú silu.

Celoštátny prieskum vo Švédsku preukázal týždennú mieru absencie zamestnancov až 7,9% z čoha sa 2,4% absencií pripísalo pracovným príčinám. Prevádzky v Kanade zaznamenali absencie v počte 5 dní na zamestnanca za rok. V niektorých európskych krajinách je ročná miera absencií zamestnancov okolo 20 až 25 dní v roku. Väčšina štúdií zároveň uvádza 2% stratu, ktorá sa pripisuje práve absencii zamestnancov. Straty však môžu byť na prvý pohľad menej viditeľné. Ak chýbajú pracovníci, musí vedenie vykonať operatívne zmeny, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu prevádzky.

To môže znamenať, že personál pracuje dlhšie a ťažšie, alebo sa musia obmedziť niektoré služby, najímajú sa dočasní brigádnici, a podobne. Na konci dňa trpí nielen firma ale aj zákazník.

Zaviesť do firmy jednoduchý dochádzkový systém má veľký význam aj v časoch, kedy veľa spoločností a zamestnancov prechádza na Home Office, a teda online forma programu alebo inej aplikácie je práve v takom prípade výhodou a nástrojom na efektívnu komunikáciu so zamestnancami.

FLOWii = jednoduchý softvér a veľa funkcií

Online program FLOWii vám prináša kompletný prehľad a zároveň vyhodnotenie dochádzky zamestnancov. Na to aby ste ho začali používať vo vašej firme postačuje len počítač, tablet či mobilné zariadenie a prístup na internet. Po prihlásení do vášho konta FLOWii stačí označiť udalosť Príchod, Odchod alebo Obed a vaša dochádzka je zaevidovaná. Zamestnanci si taktiež môžu jednoducho vybrať medzi rôznymi druhmi absencií, či už ide o návštevu doktora, PN-ku alebo dovolenku. Práve aj o dovolenke má systém dáta. Zamestnanec si tak vie skontrolovať, koľko dní dovolenky mu ešte zostáva, a či si môže dovolenku ešte naplánovať. Naplánovať si môže taktiež aj návštevu lekára či služobnú cestu.

Ďalšou funkciou, ktorá uľahčuje procesy vo firme, sú aj automatické prestávky, alebo automatická evidencia obedov. Napríklad, ak má zamestnanec obed v pravidelnom čase, tento čas dokážete nastaviť cez jednoduché rozhranie dochádzkového systému a zamestnanec sa tak už nemusí pred obednou prestávkou odhlasovať. K dispozícii sú však ale aj iné možnosti prispôsobenia, či už ide o prístupové práva rôznych pobočiek alebo zamestnancov. Všetky evidované údaje sú taktiež k dispozícii pre export dochádzky do programu Excel, PDF alebo aj v grafickom spracovaní priamo v systéme. Takáto komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom, poprípade personálnym oddelením, je oveľa efektívnejšia a vie ušetriť veľa času.

Jednoduché nasadenie do firmy

Vďaka cloudovému online riešeniu je implementácia dochádzky do firmy nenáročná a zároveň cenovo dostupná. Kým pri väčšine konkurenčných riešení potrebujete vlastné servery, komplikovaný IT systém a drahé zariadenie a čipy, jednoduchá online evidencia dochádzky cez FLOWii dokáže bezať na klasickom tablete s pripojením na internet. K dispozícii je taktiež nonstop zákaznícka podpora, ktorá je vám vždy ochotná pomôcť. Celý softvér sa taktiež snažíme neustále vylepšovať, to znamená že vždy máte prístup k najnovšej verzii systému, bez nutnosti sťahovať alebo platiť za aktualizácie.

5 najväčších výhod

Zvýšenie produktivity 

Produktivita sa zvyšuje, pretože proces evidencie dochádzky je jednoduchý a niektoré manuálne činnosti sa automatizujú. Napríklad každomesačný reporting (PDF, Excel), ktorý máte na jeden klik. Taktiež vďaka prehľadnému systému dochádza k menšej chybovosti v dochádzke.

Šetrenie zdrojov. Nielen prírodných 🙂

Nasadenie dochádzky pomôže znížiť náklady na pracovnú silu. Zamestnanci si nemusia manuálne zaznamenávať príchody, odchody a obedy. Tiež sa spresní zaevidovanie dochádzky tým, že si zamestnanci nebudú môcť samovoľne meniť čas príchodu alebo odchodu podľa toho ako im to vyhovuje. Manuálne zhromažďovanie dát pre výpočet mzdy personálnym oddelením je pomerne pracné, a tak automatizácia tohto procesu, kedy je možné report jednoducho vyexportovať, môže spoločnosti z dlhodobého hľadiska ušetriť ďalšie peniaze. Navyše dochádzku evidujete online a tým znižujete výdavky na klasické papierové knihy dochádzky.

Vyššia spokojnosť zamestnancov

Vďaka prehľadnému a intuitívnemu užívateľskému prostrediu má zamestnanec vždy prehľad o odpracovanom čase ako aj o vyčerpanej dovolenke. Výhodou je aj jednoduchšia komunikácia, kedy zamestnanec nemusí navštíviť personálne oddelenie alebo svojho nadriadeného a o zmenách pracovnej dochádzky môže zamestnávateľa informovať pomocou systému aj z domu. FLOWii obsahuje aj funkciu naplánovania si dovolenky s online upozornením nadriadeného o tomto pláne.

Menej absencií

Čím sa jedná o väčšiu spoločnosť, tým je ťažšie dohliadať na dochádzku zamestnancov. Najlepší spôsob jej kontroly je pomocou jednoduchého riešenia evidencie dochádzky online. Dochádzka musí byť riadená a absencia musí byť kontrolovaná. Softvér umožní spoločnosti sledovať pracovný fond zamestnancov a monitorovať dôvody absencií. V rámci reportu je možné zvýrazniť zamestnancov s neobvyklou úrovňou absencie, porovnaním toho, ako sa absencie líšia podľa oddelení, ako sa líšia v priebehu času atď.

Prepojenie s ostatnými riešeniami FLOWii

Ak sa rozhodnete pre PREMIUM balík FLOWii spolu s dochádzkovým systémom dostanete aj funkcie CRM, Úlohy, Evidenciu skladu či riadenie zákaziek. Viac sa ale dozviete tu: Cenník. K dispozícii je taktiež 30 dňová skúšobná doba, počas ktorej máte neobmedzený prístup ku všetkým funkciám nášho dochádzkového softvéru a ostatných riešení.

Vyskúšajte jednoduchý dochádzkový systém už dnes, alebo si prečítajte viac užitočných článkov, ktoré nájdete na našom Blogu.

Zdroje:

  • Wooden M. The cost of time off work in Australia. Working Paper Series. 1992. No 115. National Institute of Labour Studies
  • Toomingas A. The health situation among Swedish health care workers. In Progress in Social and Occupational Medicine: Occupational Health for Health Care Workers. F. Hoffman (Ed) Ecomed 1993.
  • Shephard RJ. A critical analysis of work-site fitness programmes and their postulated economic benefits. Medicine and Science in Sports and Exercise 1992;24:354-370