V podnikaní je dobré počúvať svoje inštinkty, ale najdôležitejšie sú dáta, čísla a meranie úspešnosti toho, čo robíte. Máte vo firme nastavenú marketingovú stratégiu, finančné plánovanie alebo si všetko zapisujete iba na papier a do excelu a následne sa vašimi podkladmi ani neriadite? Podnikový softvér alebo CRM systém môže priniesť do vašej firmy väčší poriadok, čím váš biznis porastie.   

Mnohé firmy sú pripravené na CRM systém, no stále váhajú

Digitalizácii sa v budúcnosti nevyhne žiadna firma. Čím skôr začnú využívať podnikový softvér na riadenie firmy, tým lepšie. Lepší prehľad a poriadok vo firme a možnosť prístupu online k dôležitým informáciám a projektom ju len pripravujú aj na možné nečakané výzvy. Ak si firma netrúfa hneď od začiatku na CRM systém, môže si vybrať napríklad niektoré z ďalších riešení od FLOWii.

„Veľakrát sa stáva, že majiteľ firmy je pripravený na zavedenie systému na riadenie podniku, ale stále ho odkladá. Mnohé firmy síce majú nastavené procesy a výborné obraty, ale nemajú implementované žiadne softvérové riešenia. Dáta si evidujú do zošita alebo excelovských tabuliek a napokon ich ani nevyužívajú. Práve vtedy je čas na digitalizáciu,“ konštatuje Lukáš Ivan, Business Development Manager a spoluzakladateľ FLOWii.

Biznis niektorých firiem podľa neho funguje na princípe nabaľovania snehovej gule. Firma napreduje, jej majiteľ ráno rozdelí prácu v tíme a firma neraz funguje akýmsi samospádom. „Zažil som aj prípady, kedy mali firmy niekoľkomiliónové obraty, ale vôbec nemali zavedené procesy, evidenciu si robili iba do excelovských tabuliek a takto fungovali aj niekoľko rokov,“ opisuje.

CRM systém pomáha firmám, ktoré majú stratégiu a zavedené procesy

Nemusí byť vždy jednoduché urobiť vo firme zmenu. „Práca s podnikovým systémom si vyžaduje disciplínu ľudí. Ak chce firma úspešne rásť, potrebuje mať nastavenú stratégiu a zavedené procesy. Keď napokon zavedie zmeny s tým, že zamestnanci budú disciplinovaní a budú zapisovať dôležité informácie a dáta priamo do podnikového systému, úspech sa dostaví v podobe usporiadanej firmy, efektivity a ziskovosti,“ dodáva.

Crm softver so skladom - Flowii

FLOWii dnes využívajú dokonca aj menšie a stredné firmy, ktoré sa chcú zlepšovať a napredovať. Nie je to iba online CRM alebo ERP systém. FLOWii dnes obsahuje balík jednotlivých konkrétnych riešení na riadenie moderného podniku pre efektívny a úspešný biznis. Či už spoločnosť potrebuje lepšie riešiť online projektový manažment, rozdeľovať úlohy cez plánovač úloh, prehľadnejšiu evidenciu príjmov a výdavkov alebo zaviesť online dochádzkový systém.

U niektorých firiem je proces rozhodovania sa pre implementáciu podnikového systému rýchlejší, iné na to potrebujú viac času. „Poznáme aj prípady, kedy šéf firmy roky trpel, pretože mu obchodníci opakovane nedávali obchodné reporty alebo ho zavádzali. Jeho pohár trpezlivosti pretiekol a napokon sa rozhodol pre FLOWii, čím sa mnohé v jeho podnikaní obrátilo k lepšiemu,“ vysvetľuje Lukáš Ivan.

CRM systém pomáha firme Talpahouse v rozhodnutiach

Firmy, ktoré majú poriadok vo firme a vyhodnocujú svoje dáta, v biznise rastú. Nemajú núdzu o nové zákazky a projekty. „Každodenne robím nesmierne veľa rozhodnutí a keďže vo FLOWii máme uložené dôležité dáta, mnohé z nich mi rozhodovanie uľahčujú,“ hovorí Martin Pribila zo spoločnosti Talpahouse, ktorá sa venuje výstavbe ekologických a sebestačných domov. Vo firme využívajú CRM systém, ktorý im v mnohom pomáha. „Ak chceme vidieť, ako sme postupovali pri podobnom projekte v minulosti, pozrieme sa do CRM a máme všetky informácie na jednom mieste,“ vysvetľuje.

BVK-PRO: Firma, ktorá od začiatku využíva FLOWii a má poriadok v procesoch

V Talpahouse využívajú aj plánovač úloh, ktorý tím upozorňuje, kedy má daný projekt skončiť. V podnikovom systéme si vedia ustrážiť aj prerozdelenie nákladov. „Niektorí naši kolegovia totiž robia na viacerých projektoch naraz a potrebujeme v nich mať prehľad. Zároveň si vieme povedať, čo bolo v projekte kritické, či sme urobili chybu a ako sa jej vieme do budúcna vyvarovať,“ vysvetľuje majiteľ firmy, v ktorej si rozpočty plánujú niekoľko mesiacov dopredu.

CRM firmám skvele slúži aj na rozvíjanie databázy kontaktov

Firma Profirol využíva od FLOWii online fakturáciu i CRM. Vďaka nemu môže rozvíjať a aktualizovať databázu zákazníkov, sledovať obchodné prípady a evidenciu zákaziek. FLOWii dáva majiteľom prehľad o cash flow a možnosť si na mesačnej báze robiť štatistiky.  Vedia tak odsledovať, koľko peňazí do firmy prichádza, koľko z nej odišlo a koľko sa očakáva. „FLOWii sme prepojili aj s Google kalendárom, ktorý si navzájom zdieľame. Ak plánujeme poradu alebo presun medzi pobočkami, nemusíme si vzájomne volať,“ hovorí jeden z majiteľov firmy, Andrej Lehota.

Systém majú v Profirole nastavený tak, aby v prípade choroby alebo dovolenky zamestnanca, mohol ktokoľvek prebrať zákazku a klienta. „V spoločnom kalendári vidíme, čo je vo firme rozplánované. Ak zamestnanec nečakane ochorie, vieme, kde má naplánovanú montáž a kedy má kontaktovať zákazníka, aby sme zákazku dotiahli do úspešného konca,“ dodáva Andrej Lehota.