Zoznam pohybov si viete pozrieť pomocou exportu dát do Excelu.

Návod nájdete tu: https://www.flowii.com/manual/sklad/skladove-pohyby

Do budúcna by sme radi rozšírili tieto prehlady aj priamo do FLOWii na konkrétnu skladovú položku. Zatiaľ sa to ale dá riešiť cez export do Excelu.

Pre zlepšenie doručiteľnosti emailov odporúčame nastavenie DNS záznamov.

Návod nájdete tu: https://www.flowii.com/manual/emaily-email-klient/nastavenie-dorucitelnosti

Ak odosielate emaily z domény gmail, DNS záznamy sa Vám nebudú dať nastaviť. Preto odporúčame odosielať emaily z inej domény, napríklad firemnej "iveta@firma.sk" a pod. Návod môžete zaslať správcovi hostingu. Nastavenie by nemalo trvať viac ako 15 min.