Uvažujete nad vlastným podnikaním alebo zmenou právnej formy podnikania? Aký je rozdiel medzi založením živnosti a vlastnením eseročky? Zhrnuli sme pre vás dôležité informácie, ktoré vám pomôžu sa správne rozhodnúť. Živnosť i založenie s.r.o. majú svoje výhody a nevýhody, závisí od mnohých faktorov. Pozrite sa, ktoré sú to.

Forma podnikania vyvoláva v mnohých ľuďoch rôzne názory. Živnostníci môžu byť niekedy vnímaní ako malí alebo začínajúci podnikatelia, nie je to však vždy pravda. O tom, či je podnikateľ alebo eseročka poctivá alebo naopak, nerozhoduje veľkosť firmy, ale to, ako má nastavené hodnoty. V oboch právnych formách nájdete spoľahlivých a transparentných partnerov.

Živnosť – voľná, remeselná alebo viazaná?

Živnosť je dnes najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku. Vykonáva sa na základe vydaného živnostenského oprávnenia. Predtým, než si ju založíte, si premyslite, v akej činnosti chcete podnikať.

Odporúčané voľné živnosti, ktoré si nevyžadujú odbornú spôsobilosť, nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra. Sem spadajú aj také základné živnosti ako poradenstvo, obchod, reklama, programovanie, účtovníctvo a pod. Názov podnikania si môžete ľubovoľne vybrať, mal by však byť zrozumiteľný a jasný.

Ak chcete podnikať v konkrétnom remesle (stolárstvo, kaderníctvo, pekáreň) a pod., budete potrebovať remeselnú živnosť. Na tú je potrebné splniť aj podmienky odbornej spôsobilosti získanej výučným listom alebo iným dokladom v konkrétnom študijnom odbore. Ak nespĺňate podmienku vyučenia sa v odbore, jej naplnenie môžete využiť náhradným spôsobom na základe získaného vzdelania a praxe. Ak máte dlhoročnú prax, živnostenské oprávnenie môžete získať aj v prípade chýbajúceho vzdelania.

V prípade viazanej živnosti ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie v prípade viazanej alebo remeselnej činnosti vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Živnosť v roku 2023 môžete ohlásiť 2 spôsobmi:

 • osobne na okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania, resp. na jednotnom kontaktom mieste
 • elektronicky (online) prostredníctvom elektronickej služby na založenie živnosti, ktorá je dostupná na portáli verejnej správy www.slovensko.sk

Na daňovom úrade sa zaregistrujete a vyplníte požadované tlačivá ako aj nahlásenie na zdravotnú poisťovňu. Počítajte s tým, že budete potrebovať aj výpis z registra trestov, ktorý vám dnes bežne vydajú aj na pošte. Dodatočne sa budete musieť prihlásiť aj do Sociálnej poisťovne. Za každý predmet podnikania pri voľnej živnosti zaplatíte 5 eur.

Poplatky sú však výhodnejšie, ak si ju založíte online – pri remeselných a viazaných činnostiach sú polovičné (namiesto 15 eur zaplatíte 7,50 eur) alebo sú odpustené (pri voľnej živnosti neplatíte nič).

Čo sa týka rozdielu medzi založením živnosti alebo s.r.o., rýchlejšie a lacnejšie je založenie živnosti.

Ako je to so založením eseročky?

Založenie a zápis s.r.o. do obchodného registra je dlhší a náročnejší proces. Okrem toho, že potrebujete zabezpečiť živnostenské osvedčenie (čo znamená platenie poplatkov rovnakých ako pri živnosti), je nevyhnutné zapísať vašu s.r.o. aj do obchodného registra.

Zápis sa vykonáva elektronicky, poplatok predstavuje 150 eur. Zápis do obchodného registra by mal trvať dva pracovné dni, súdy si však túto lehotu môžu predĺžiť. V praxi ide obvykle o niekoľko dní až týždňov.

Riziko a ručenie pri živnosti a eseročke

Pri podnikaní formou živnosti podnikateľ ručí celým svojím osobným aj obchodným majetkom. Dokonca aj takým, ktorý máte v manželstve v bezpodielovom spoluvlastníctve. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu a to do ľubovoľnej výšky sumy.

Eseročka ručí ako spoločnosť celým svojím majetkom. Hlavnou výhodou s.r.o. oproti živnosti je, že spoločník firmy ručí proti rizikám podnikania svojím osobným majetkom iba do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri. Základné imanie pritom musí byť minimálne do výšky 5 000 eur.

Ak spoločník splatil celý upísaný vklad do základného imania, za záväzky eseročky vlastným majetkom už neručí. Určitú zodpovednosť však nesie konateľ spoločnosti. Ak porušuje svoje povinnosti, zodpovedá spoločne za škodu, ktorú spôsobí spoločnosti.

Náš tip: Podnikanie cez živnosť je určené najmä jednotlivcom. Preto, ak zvažujete prizvať do podnikania alebo vašej firmy ďalšieho partnera alebo investora, eseročka je lepšia voľba. Počet spoločníkov v s.r.o. sa môže počas podnikania zvýšiť alebo aj znížiť. V prípade eseročky môže mať firma maximálne až 50 spoločníkov. Nový partner či investor sa môže stať spoločníkom firmy a následne môže svoj podiel predať.

Ako je to s administratívou a účtovníctvom?

Pri podnikaní treba myslieť aj na povinnosti týkajúce sa vedenia účtovníctva. To je náročnejšie v prípade eseročiek, ktoré musia účtovať v podvojnom účtovníctve.

Ako živnostník máte niekoľko administratívnych povinností ako je vedenie účtovníctva či komunikácia so zdravotnou a sociálnou poisťovňou, môžete ich však ľahko zvládnuť aj sami.

Pri podnikaní na živnosť podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo alebo mu postačí daňová evidencia. Živnostníci často využívajú možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov. V roku 2023 si ich môžete uplatniť až do výšky 60% bez dokladovania a zo sumy maximálne 20-tisíc eur. V takomto prípade nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí, avšak s.r.o. takúto možnosť neponúka.

Spoločnosť s.r.o. si vyžaduje podvojné účtovníctvo. Na druhej strane má svoje výhody napríklad v dôslednejšom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane. Takisto už na vedenie účtovníctva nájdeme veľa rôznych softvérov, tým pádom podvojné účtovníctvo možno zvládnete aj svojpomocne. V prípade eseročky si do podvojného účtovníctva môžete zahrnúť do daňových výdavkov aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

Vyskúšali ste už fakturovať online?

Na trhu možno nájsť veľa fakturačných softvérov, ktoré sa líšia svojimi funkciami alebo prepojením s inými systémami či cenou. Pri výbere vhodného fakturačného programu by ste sa mali predovšetkým zamyslieť, na čo všetko ho potrebujete využiť. Potrebujete vystavovať profesionálne cenové ponuky, objednávky či faktúry online? Myslite aj na to, aby bol váš fakturačný program prepojený s ďalšími systémami. Bohatá a prepracovaná databáza kontaktov je pritom pri podnikaní nadovšetko.

Myslite na dane

Pri podnikaní myslite aj na to, aká vysoká môže byť vaša daň z príjmov, ktorú raz do roka platíte štátu.

Aké sú aktuálne sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby?

 Všetci daňovníci s obratom, ktorý neprevýši sumu 100-tisíc eur za rok 2020, majú sadzbu dane vo výške 15%. Od roku 2022 si túto výšku dane môžu uplatniť iba daňovníci s obratom do 49 790 eur. To znamená, že ak sú vaše zdaniteľné príjmy do sumy 49 790 eur, v prípade živnostníkov i s.r.o. platí sadzba dane 15%.

Ak ste živnostník a váš obrat prekročí pri malom príjme (základ dane do 41 445.46 eur) platíte daň len 19%. Ak však váš obrat (príjmy mínus výdavky) v roku 2022 prevýšil sumu 38 553, 01 eur, zaplatíte daň vo výške 25%.

Sadzba dane pre s.r.o. predstavuje 21%. Ak má teda vaša firma obrat vyšší ako 49 790 eur, pripravte sa, že zaplatíte presne takúto výšku dane. Sadzby DPH sú rovnaké u eseročky, aj u živnostníka. Základná sadzba DPH je rovnako 20%, znížená na vybrané tovary 10%.

 Náš tip: Pri téme daní, berte do úvahy aj možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov alebo daňových výhod, ktoré majú iba fyzické osoby (takisto nezdaniteľné časti či daňové bonusy).

Aké odvody musím platiť pri živnosti alebo s.r.o.?

Ak začnete podnikať ako živnostník, budete musieť platiť preddavky na zdravotné poistenie. V roku 2023 budú v minimálnej výške 84,77 eur. Následne vám po ročnom zúčtovaní poisťovňa vymeria výšku nových odvodov.

V prípade živnosti prvý rok neplatíte odvody do sociálnej poisťovne. Potom sa už odvody budú vypočítavať na základe výšky vašich príjmov. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody zaplatíte.

Vedeli ste, že: Živnostník platí odvody aj vtedy, ak nič nezarobí. To znamená, že do zdravotnej poisťovne odvediete minimálne 84,77 eur a do sociálnej poisťovne 200,72 eur mesačne, čo je za rok spolu minimálne 3425.88 eur. Zakaždým však máte možnosť živnosť prerušiť alebo ju pozastaviť.

Aký je vymeriavací základ a odvody od roku 2023?

 • Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie SZČO (živnostníkov) je od 1.1.2023 v sume 8477 eur mesačne
 • SZČO platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,1 % z vymeriavacieho základu
 • Do zdravotnej poisťovne sa platia odvody vo výške 14% z celého príjmu.
 • K tomu treba pripočítať dane

Eseročka platí odvody iba v prípade, ak má svojich zamestnancov. Medzi nimi môžu byť aj spoločníci, ktorým sa vypláca odmena za výkon funkcie konateľa. Ak teda chcete vyplácať príjem v s.r.o., odvody budú závisieť od výšky mzdy/ odmeny, ktorú si nastavíte.

Ak si spoločník a konateľ v spoločnosti nestanovia za funkciu konateľa žiadnu odmenu, či mzdu, nemusia platiť odvody do sociálnej poisťovne. V prípade s.r.o. sa dá daňové a odvodové zaťaženie aj optimalizovať.

Ak vás zaujíma, akú daň a odvody zaplatíte a koľko budú predstavovať celkové náklady zamestnávateľa a v akej výške bude vaša čistá mzda, môžete si to vypočítať v mzdovej kalkulačke.

Chcete ukončiť podnikanie? Nemusí to byť problém

Najväčšou nevýhodou živnosti je ručenie za vzniknuté dlhy v podnikaní celým svojím majetkom. V prípade, že nemáte žiadne dlhy, je zrušenie živnosti pomerne jednoduchý a rýchly proces.

Výhodou eseročky je, že ak sa vám v podnikaní nedarilo, za vzniknuté dlhy neručíte osobným majetkom. Pri ukončení podnikania si môžete vybrať z rôznych možností -  likvidáciu firmy, fúziu, konkurz alebo aj predaj. Ak sa rozhodnete spoločnosť predať, v konečnom dôsledku ešte môžete pri ukončení podnikania aj zarobiť.

Eseročka alebo živnosť?

Ak v rámci podnikania počítate s príjmami niekoľko stoviek alebo pár tisíc eur, živnosť môže byť pre vás výhodnejšia. Najmä vďaka možnosti uplatniť si paušálne výdavky. Pri väčších očakávaných príjmoch prevyšujú výhody s.r.o. (či už z hľadiska zaplatených daní a odvodov).

 Náš tip: Zvážte aj ručenie za všetky záväzky zo živnosti svojím osobným majetkom, čo napokon môže rozhodnúť v prospech eseročky (najmä, ak ste vlastníkom domu).

V prípade podnikania formou s.r.o. bude vaša účtovná uzávierka zverejnená na internete. Váš zisk alebo stratu, výšku mzdových nákladov či stav hotovosti si bude môcť pozrieť ktokoľvek, aj vaša konkurencia.

SZČO – aké sú výhody a nevýhody podnikania na živnosť?

 Výhody:

 • rýchle založenie živnosti s nízkymi nákladmi
 • jednoduché alebo žiadne vedenie účtovníctva
 • možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov až do 60% bez dokladovania
 • možnosť prerušenia alebo pozastavenia živnosti
 • finančné výsledky nemusíte zverejňovať

Nevýhody:

 • výška vášho daňovo-odvodového zaťaženia závisí od výsledkov podnikania

Eseročka – aké sú výhody a nevýhody podnikania ako s.r.o.?

Výhody:

 • eseročka má obmedzené ručenie
 • daňovo-odvodové zaťaženie závisí od toho, ako je vyplácaný majiteľ eseročky
 • ak počítate s ďalším spoločníkom alebo investorom, môžu jednoduchšie vstúpiť do firmy

Nevýhody:

 • väčšie náklady pri založení, dlhšia doba založenia
 • náročnejšia administratíva a vedenie podvojného účtovníctva
 • ukončenie podnikania prostredníctvom s.r.o. si vyžaduje istý proces

Nedá sa vždy jednoznačne povedať, komu sa oplatí viac živnosť alebo založiť eseročku. Vždy závisí aj od toho, či len začínate s podnikaním, aký je predmet vášho podnikania, či biznis zakladáte sami alebo máte spoločníkov. Počítajte s tým, že výška odvodov i daní sa vždy odvíjajú od toho, ako sa vám v podnikaní darí a aké máte výsledky. Napokon, právnu formu môžete kedykoľvek po dôkladnom zvážení zmeniť.

V prípade, že pracujete so systémom FLOWii, máme dobrú správu. Možnosť nastavenia vo FLOWii zo živnosti na s.r.o. môžete kedykoľvek zmeniť. Ak ste boli pri živnosti neplatcami DPH a pri eseročke sa stanete platcami, nemusíte sa obávať. Systém FLOWii to má vyriešené a umožní vám ľahký prechod.

Prečítajte si zaujímavé tipy z Firmaren.sk o tom, ako si pohodlne a online založiť s.r.o. alebo ako môžete začať podnikať už v dohľadnej dobe.

Inšpirujte sa príbehmi firiem:

Petra Nagyová