Potrebujete vytvárať a evidovať faktúry online, rýchlo a bezpečne? Online fakturácia vám umožňuje vystavovať rôzne doklady pre vašich dodávateľov a odberateľov zadarmo, nech ste kdekoľvek a navyše zadarmo. Jej súčasťou je aj vyhotovanie dokladov ako sú objednávky, cenová ponuka, cenník tovarov a služieb a ďalšie výhody, vďaka ktorým máte všetko potrebné v jednom systéme. Online fakturáciu môžete prepojiť dokonca so skladom a riadením zákaziek.

Nezáleží na tom, či ste malý podnikateľ alebo máte menšiu či strednú firmu, fakturovať potrebuje každý. Vystavujte zadarmo faktúry online aj vďaka intuitívnemu fakturačnému systému FLOWii. Takýto spôsob online fakturácie mnohým firmám už roky nielen šetrí čas, ale je aj ekologický a priniesol aj prehľad a poriadok v dôležitých dokladoch. Online fakturácia má mnoho ďalších výhod.

Prepojte svoj fakturačný systém s riadením zákaziek a s CRM

Všetky doklady, ktoré vo FLOWii vytvoríte, môžete automaticky prepojiť s vašimi zákazkami. Vďaka tomu môžete máte väčší prehľad o cashflow v rámci vašich zákaziek a projektov. Navyše systém FLOWii automaticky priradí každú faktúru online k zákazníkovi v CRM systéme.

Potrebujete vystaviť faktúru v cudzej mene alebo cudzom jazyku, doplniť si do nej vlastný text alebo do nej vložiť QR kód? Platby cez QR kód umožňujú vašim zákazníkom a partnerom zaplatiť vaše faktúry rýchlejšie, čím nemusíte dlho čakať na ich splatenie. To je iba malý zlomok toho, čo môžete s faktúrami online robiť.

QR kód dnes uľahčuje mnohým zákazníkom platbu a zamestnancom evidenciu faktúr

Navyše môžete vystaviť faktúry a doklady úplne zadarmo a bez obmedzení, ak ich v systéme FLOWii využíva 1 používateľ. To znamená možnosť vytvárať a posielať neobmedzené množstvo faktúr a dokladov bezplatne na neobmedzené množstvo kontaktov. Vo FLOWii sa každodenne staráme o to, aby boli vaše dáta v bezpečí.

Online fakturácia s FLOWii vám umožňuje vystavovať a evidovať rôzne typy dokladov. Pozrite sa, na čo všetko ju môžete využiť:

 • Vytvárajte rýchle a prehľadné cenové ponuky, ktoré môžete jednoducho preklopiť na preddavkové faktúry, alebo akýkoľvek iný doklad
 • Potrebujete si vyžiadať cenovú ponuku od vášho dodávateľa? Vytvorte si žiadosť o cenovú ponuku vo fakturačnom systéme
 • Evidujte prijaté objednávky od zákazníkov a vytvárajte z nich priamo faktúry, nad objednávkami pre vašich dodávateľov môžete mať vždy prehľad
 • Vytvárajte preddavkové (alebo zálohové) faktúry, z ktorých môžete jedným klikom vytvoriť aj klasické faktúry online
 • Evidujte prijaté faktúry od dodávateľov a získajte lepší prehľad o svojich celkových príjmoch a výdavkoch
 • Ak máte vytvorenú faktúru alebo cenovú ponuku, systém vám umožní vytvoriť dokonca dodací list
 • Vlastné číselné rady môžete nastaviť k dokumentom ako sú cenová ponuka, prijatá alebo vydaná objednávka, preddavková i klasická faktúra, dodací list, žiadosť o cenovú ponuku

Pracujete so skladom? Prepojte ho s fakturáciou

Výhodou systému FLOWii je aj prepojenie online fakturácie so skladom. Je to jednoduché. Z vydanej faktúry jednoducho vytvoríte skladovú výdajku a z prijatej faktúry dokážete vytvoriť skladovú príjemku. Všetky finančné pohyby súvisiace so skladom tak máte pod kontrolou a máte o nich prehľad.

Odosielajte faktúry online a ďalšie doklady mailom

Buďte rýchly a ekologický. Doklady, či už jeden alebo viac naraz, môžete odoslať svojim zákazníkom a partnerom prostredníctvom e-mailu. V systéme zároveň priamo vidíte, ktoré faktúry, cenové ponuky alebo objednávky ste už vystavili a odoslali.

Ak chcete odosielať viacero dokladov, stačí, že ich označíte vo FLOWii v zozname dokladov. Kliknutím na ikonku obálky sa vám otvorí formulár, v ktorom budete mať pripravené označené doklady ako prílohu e-mailu. Mailová adresa odosielateľa sa vám automaticky predvyplní z kontaktných údajov partnera. Podobne ako sa predvyplňujú údaje pri vystavovaní faktúry online alebo iných dokladov.

V prípade, že do odosielaného mailu s faktúrou alebo objednávkou chcete vložiť aj jednu alebo viacero príloh, pre FLOWii to nie je žiadny problém.

Fakturácia online je prepojená aj so slovenskými a českými bankami

Prepojenie fakturácie online s bankou slúži na to, aby sa faktúry vystavené vo FLOWii automaticky párovali s prijatými platbami na vašom bankovom účte. Takisto páruje odoslané platby z vášho podnikateľského alebo firemného bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Výhodou takéhoto prepojenia online fakturačného systému s bankami je, že nemusíte zadávať úhrady manuálne v internet bankingu. FLOWii systém všetko robí za vás a šetrí vám čas pri automatizovaní procesu.

Navyše sa každá prijatá platba na vašom bankovom účte zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako je to aj s odoslanými platbami z vášho bankového účtu, ktoré sa vo FLOWii vytvoria ako Výdavky. Aby vám však automatické párovanie platieb fungovalo správne, potrebujete mať systéme aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Stačí si nastaviť párovanie pohybov vo FLOWii s vašou bankou a celý postup bude automatický. Raz začas si pre istotu skontrolujte, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž môže urobiť malú chybu vo variabilnom symbole alebo ho neuvedie vôbec. V takom prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a potrebujete to urobiť manuálne.

Prepojenie FLOWii so slovenskými bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
 • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
 • FIO banka, a.s.

Prepojenie FLOWii s českými bankami:

 • Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
 • Raiffeisen banka
 • FIO banka, a.s.

Importujte svoje faktúry priamo do účtovníctva

Potrebujete prepojiť fakturačný systém s ekonomickým softvérom? V prípade FLOWii môžu slovenskí podnikatelia exportovať do ekonomického softvéru OMEGA a POHODA. Stačí, že si v systéme vyfiltrujete faktúry, ktoré chcete exportovať a zadáte Export do programu OMEGA alebo Export do programu Pohoda, či už ide o preddavkové faktúry, klasické faktúry alebo partnerov v exportovaných dokumentoch. Podobne funguje pre českých podnikateľov aj export do ekonomického softvéru POHODA.