Nie je nič lepšie, ak sa firme darí a rastie. No aj v takom prípade si musí dávať pozor, aby bol jej rast koordinovaný a boli v nej správne nastavené procesy. Dnes sa už žiadna firma nezaobíde bez softvérových riešení a dobrej stratégie. Ak chcete rásť na trhu, začnite uvažovať inak.

Vybrať si iba dobrý podnikový softvér nestačí. Predtým, než ho firma definitívne zavedie, je potrebné, aby mala nastavené manažérske procesy a aby boli ľudia pripravení na prácu so systémom. Predtým, než teda začnete využívať akýkoľvek podnikový systém alebo nástroj pre lepšiu efektivitu práce, si urobte internú analýzu.

„Často sa stretávame s prípadmi, kedy firmy vyrástli, avšak ich rast je nekoordinovaný. V dôsledku toho vzniká chaos, ktorý napokon vytvára potrebu zaviesť podnikový softvér. Bez toho, aby firma nemala zmapované svoje interné procesy, však môže iba ťažko identifikovať, čo ľudia vo firme naozaj potrebujú,“ hovorí Tomáš Majerčík, Chief Executive Officer vo FLOWii. Ľudia vo firme však musia byť na jeho implementáciu pripravení.

Pohľadom Patrika Škulavíka z FLOWii: Pomáhame firmám robiť biznis ešte lepšie, tu je pár príkladov

V prvom rade je dôležité, aby majiteľ alebo manažér firmy poznal konkrétne potreby firmy a mal zadefinované oblasti, ktoré potrebuje riešiť. „My potom prichádzame ako lekári, ktorí dokážu povedať, či na konkrétne diagnózy máme riešenia,“ konštatuje Tomáš Majerčík.

FLOWii ponúka manažérom konzultantov, ktorí prinášajú riešenia

V prípade, že potrebujete zaviesť pohodu a poriadok do firmy, FLOWii vám ponúka možnosť mesačného testovania podnikového systému zdarma. „Manažérom tiež ponúkame konzultácie. To znamená, že náš konzultant si sadne s dôležitými ľuďmi vo firme a pomáha im v identifikovaní bolestivých miest. Následne navrhuje, ktoré riešenia sú pre firmu vhodné - či potrebuje systém ako celok alebo jednotlivé konkrétne moduly,“ opisuje Tomáš Majerčík, podľa ktorého sa firmy digitalizácii nevyhnú.

Čím skôr to pochopia a adaptujú sa, tým rýchlejšie sa im bude dariť napredovať. „Aj preto firmám neustále pomáhame, aby si vytvorili dôveru ku cloudovým riešeniam, pretože v nich sa nachádza budúcnosť.“

FLOWii podnikový softvér je napríklad dobrým základom pre malé a stredné firmy. Ľudí od začiatku učí, ako pracovať so systémom a zároveň ich učí disciplinovanosti a systematickosti, vďaka čomu pracujú efektívnejšie. Dopad svojich pracovných aktivít potom vidia aj v reálnych číslach. Výhodou FLOWii tiež je, že systém umožňuje spravovať rôzne prístupy medzi zamestnancami. Niekto vo firme má prístup iba k financiám, ďalší k databáze klientov a podobne.

Iveta Hrabovská z Gentlejam: Pamätám si na obdobie, kedy sme CRM nemali. Bola to katastrofa

„Ak má napríklad firma problémy s organizovaním a aktualizáciou kontaktov, môže využiť náš CRM systém, kým ERP rieši firemné procesy komplexne. V prípade, že chce riešiť dochádzku zamestnancov, ponúkame jednoduchý online dochádzkový systém. Ak je biznis založený na riadení mnohých projektov a ľudia v tíme strácajú prehľad o svojich úlohách a dôležitých termínoch, potom je skvelým riešením online projektový manažment od FLOWii,“ vymenúva Tomáš Majerčík.

FLOWii učí ľudí disciplíne a práci s dátami

Sú prípady, kedy sa ľudia v tíme alebo vo firme nadchnú pre softvér, ktorý im konečne prináša riešenia na efektívnejšiu komunikáciu či evidenciu zákaziek, no po niekoľkých mesiacoch môže ich nadšenie opadnúť. „Je dôležité, aby vnímali softvér tak, že im pomáha a nie ako prekážku. Práca so systémom si vyžaduje disciplínu a aby sa do neho jednotným spôsobom pridávali, aktualizovali a vyhodnocovali dáta,“ dodáva Tomáš Majerčík.

Systém FLOWii dokonca využívajú aj väčšie firmy a inštitúcie, pretože ponúka viacero riešení v jednom. Firma si tak môže vybrať z balíka riešení alebo ich vzájomne prepájať bez toho, aby ich samostatne hľadali u iných dodávateľov. Niektoré firmy napríklad využívajú jeden alebo dva moduly, iné využívajú celý podnikový systém FLOWii.