Firmy, ani inštitúcie sa digitalizácii v biznise nevyhnú. Zabehnuté procesy a využívanie dát v online priestore je, naopak, pre mnohé z nich veľkou výhodou. Preto, ak vo firme už nejaký čas uvažujete o opustení analógového sveta a nad zavedením efektívnych procesov, či o pravidelnej práci s dátami, FOWii pre vás môže byť skvelým pomocníkom.

Prečo si vybrať FLOWii?

Neporiadok v databáze kontaktov zákazníkov a partnerov, nedostatočná kontrola obchodníkov, chýbajúci prehľad v obchodoch, medzery v projektovom manažmente, zbytočný stres na pracovisku a vykonávanie duplicitných pracovných úloh – to je iba zlomok výziev, ktoré podnikatelia a firmy dnes riešia.

Mnohí podnikatelia sa neraz cyklia v rovnakých témach. Až neskôr prichádzajú na to, kde je vo firme problém. Obchodníci niekedy tvrdia jedno, ale výsledky sú iné. Inokedy môže byť problémom prehľadná evidencia zákaziek či nedostatočné kroky pri riadení projektov. Pritom sa dnes firmám ponúka veľa nástrojov, ktoré im umožňujú strategickejšie sa rozhodovať na základe dostupných dát. Jedným z takýchto nástrojov je aj FLOWii.

FLOWii vás učí, ako pracovať s dátami

Mnohé softvérové nástroje firmám pomáhajú v úspešnom raste a dokonca aj v rozvíjaní biznisu. Je dôležité, aby si ich firma zvolila správne a využívala cenné dáta, na základe ktorých môže robiť dôležité rozhodnutia a plánovať svoj biznis i firemné financie. V prípade, že uvažujete nad zavedením softvérového riešenia a zvažujete do vašej firmy zaviesť FLOWii, s vami radi skonzultujeme boľavé miesta v biznise a prípadne navrhneme konkrétne riešenia.

Čo všetko FLOWii firmám umožňuje?

  • lepšiu evidenciu a riadenie zákaziek
  • dôslednejšie sledovanie tímu a jeho plnenie pracovných úloh
  • prehľad v projektoch a dodržiavanie dôležitých deadlinov
  • plynulejšie manažovanie tímu s online projektovým manažmentom
  • prácu s kvalitnou databázou kontaktov s CRM
  • mini ERP systém, s ktorým máte celú firmu a financie pod kontrolou
  • dochádzkový systém
  • kontrolu firemných financií, online fakturáciu a kontrolu vášho cashflow

S CRM môžete dosiahnuť lepšie výsledky v obchode

Naše skúsenosti nám aj pri menších a stredných firmách ukazujú, že CRM systém môže byť pre nich skvelým nástrojom. V rámci CRM majú prístup k databáze zákazníkov a partnerov, ale aj k evidencii obchodných prípadov, riadeniu zákaziek či online fakturácii a evidencii účtovných dokladov. S CRM systémom môže firma docieliť zlepšenie obchodu, prípadne zlepšiť prehľadnosť a výsledky obchodného oddelenia aj tým, že sa pravidelne pripomína zákazníkom. Vďaka CRM má uchopený obchodný proces v dôležitých krokoch.

Ak firma uzavrie obchod, ďalším krokom je realizácia zákazky. Na to, aby ste ju mohli dodať v požadovanej kvalite a ustriehnuť si svoj rozpočet, pomáha aj ERP systém. Vďaka nemu vždy vo firme viete, v akom stave je konkrétna zákazka. Zároveň v ERP môžete sledovať skladové zásoby, evidovať faktúry a účtovné doklady a riešiť aj dochádzkový systém zamestnancov. Veď cieľom je, aby ste mali všetky dôležité informácie na jednom mieste.

BVK-PRO: Firma, ktorá od začiatku využíva FLOWii a má poriadok v procesoch

Dáta, dáta a znova tak cenné dáta

Dáta sú dnes základným aktívom každej firmy, či už hovoríme o kontaktoch a informáciách o zákazníkoch, vašich zákazkách alebo financiách. Zbieranie dát, ich analýza, vyhodnocovanie a reporting pomáha každému manažmentu v dôležitých strategických rozhodnutiach. Dokonca aj v lepšom nastavení zákazníckej skúsenosti.

Digitalizácia sa už dnes týka aj verejných a štátnych inštitúcií. FLOWii už dokonca využíva niekoľko z nich. Firmy aj inštitúcie, ktoré siahajú po softvérových riešeniach, majú jedno spoločné. Uvedomili si ich dôležitosť a ako im pomáhajú v plynulejšom chode firmy a organizácie či pri riadení projektov. Na konci dňa je to vždy o tom, či je daná inštitúcia alebo firma otvorená zmene a inováciám.