Cenová ponuka je jedným z kľúčových dokumentov potrebných na ceste k úspešnej realizácii obchodnej transakcie. Ako má vyzerať dobre vypracovaná cenová ponuka, aby si zákazník vybral práve vás? Na čo nezabudnúť a na čo sa sústrediť najviac pri jej tvorbe? A ako jej zosnovanie zjednodušiť a zefektívniť pomocou moderných technológií? Vypracujte si jednoducho a rýchlo cenovú ponuku spĺňajúcu moderné štandardy v súčasnom biznise. 

Cenová ponuka by mala byť prehľadná a zrozumiteľná

Vytváranie profesionálnych a komplexných cenových ponúk je nevyhnutnou súčasťou podnikania. Je dôležité, aby všetky informácie v cenovej ponuke boli presné. Ako majiteľ firmy nechcete sľubovať niečo, čo nemôžete splniť a cenové ponuky vám umožňujú jasne definovať rozsah vašej ponuky.

Pri tvorbe cenovej ponuky pre vášho zákazníka, je tiež dôležité reflektovať jeho potreby a prispôsobiť ju pritom špecifikám a možnostiam vašej spoločnosti. 

Dobrá cenová ponuka viditeľne na prvý pohľad obsahuje základné informácie ako je logo a názov vašej spoločnosti, meno klienta a názov obchodnej ponuky.

Nezabudnite v nej uviesť aj podrobnosti o klientovi, ktorému je určená - jeho korešpondenčnú a e-mailovú adresu a kontaktné telefónne čísla, ak sú k dispozícii. 

Cenová ponuka by mala obsahovať rovnaké detaily aj o vašej firme, ktoré je vhodné mať  prednastavené. Pridať môžete aj súhrn fungovania vašej spoločnosti.

Informujte zákazníka, dokedy je cenová ponuka platná

Dátum odoslania cenovej ponuky klientovi je dátumom jej vyhotovenia. V každej zaslanej cenovej ponuke by malo byť uvedené, ako dlho zostáva ponuka platná. Tieto informácie vytvárajú pocit naliehavosti, čo vedie k rýchlejšej reakcii klienta. Vaši zákazníci túto informáciu ocenia aj z dôvodu efektívnejšieho plánovania vlastných objednávok.

Majte v ponukách poriadok 

Skutočne jednoducho, rýchlo a s prehľadným formátovaním si cenovú ponuku môžete vytvoriť aj prostredníctvom systému FLOWii. Na začiatku vám automaticky vygeneruje špecifické číslo alebo môžete manuálne priradiť konkrétne číslo vy. Pomôže vám to jednoducho sledovať a nájsť cenovú ponuku v budúcnosti, ako referenciu a celú obchodnú operáciu zavŕšiť faktúrou a dodacím listom z vašej pôvodnej cenovej ponuky. To všetko online.

Produkty a služby uvádzajte v obchodnej ponuke

Záujem klienta spočíva v produktoch a službách, ktoré vaša firma ponúka. Uistite sa, že všetky podrobnosti ponuky sú jasne uvedené s požadovanou cenou. 

Pri opise navrhovaných produktov a služieb vo svojej cenovej ponuke zvážte nasledujúcu štruktúru:

  • Poznámky pre prehľadnosť

Ak sú niektoré informácie v cenovej ponuke alebo v zmluvných podmienkach, ktoré ste si stanovili  zložitejšie, vysvetlite ich pre správne pochopenie v poznámkach. 

Uistite sa, že potenciálny zákazník ľahko rozumie všetkým informáciám, ktoré prezentujete. Nenechávajte priestor pre nejednoznačnosť, pretože skryté detaily môžu viesť k nedostatku dôvery. Buďte presní v každom detaile, aby klient mohol ľahko porovnať vašu ponuku s ostatnými. Jasná komunikácia vo vašej obchodnej ponuke je nevyhnutná pre spokojnosť klienta a k dosiahnutiu úspešnej realizácii obchodu. Transparentnosťou a prehľadom v cenovej ponuke si najjednoduchšie získate dôveru zákazníkov.

  • Pridajte aj ďalšie  detaily

Cenová ponuka je zvyčajne stručný dokument,  do ktorého môžete zahrnúť aj niektoré ďalšie informácie ako zľavy, iné súvisiace služby, ktoré ponúkate a pod. Tieto voliteľné podrobnosti môžu zvýšiť vaše šance presvedčiť potenciálneho klienta, aby si vybral práve vás. 

  • Držte sa správnej osnovy

Dokument, ktorý dodržiava vhodnú hierarchiu komponentov, sa číta lepšie. V prípade, že ide o cenovú ponuku pre viac položiek, postupujte v rovnakom poradí, v akom položky priorizuje váš klient. Vyhnete sa tak chybám. V prípade potreby môžete pridať ďalšie prvky.

Pred odoslaním cenovú dôkladne skontrolujte

Prekontrolujte kalkuláciu: Hlavným cieľom akejkoľvek obchodnej ponuky je poskytnúť potenciálnemu zákazníkovi relevantné a presné cenové údaje. Pred odoslaním cenovej ponuky záujemcom sa uistite, že sú všetky vaše čísla správne. Nesprávnym výpočtom hneď na začiatku, strácate zákazníkovu dôveru

Zabezpečte správne formátovanie: Správne formátovanie znamená, že vaša cenová ponuka bude dobre usporiadaná z hľadiska vzhľadu. Vyberte si jasne čitateľný font písma a zvýraznite nadpisy a kľúčové slová. Vďaka tomu bude vaša ponuka prezentovateľná a ľahko čitateľná

Kontrola pravopisu a gramatiky: Vaša cenová ponuka by mala obsahovať jednoduchý jazyk a byť presná. Drobná gramatická alebo pravopisná chyba môže na klienta zanechať zlý dojem a zníži tak vaše šance na uzavretie obchodu. Skontrolujte si konečnú cenovú ponuku, aby ste sa vyhli chybám a omylom

Čo získate vďaka nástroju vytvárania cenových ponúk vo Flowii?

Konzistentnosť: Konzistentnosťou cenových ponúk vypracovaných vo FLOWii podľa jednotného vzoru si u potenciálnych zákazníkov budujete imidž profesionálov. Vytváranie každej cenovej ponuky od začiatku bez vopred definovaného formátu vedie k vytvoreniu nekonzistentných cenových ponúk a firma pôsobí nedôveryhodne. 

Kontrola verzií: Je ďalšou výhodou systému správy dokumentov. Všetci používatelia sú si vedomí zmien a aktualizácií vykonaných v konkrétnom dokumente. Naopak pri manuálne vytvorenej ponuke, dokument neustále koluje prostredníctvom e-mailov a správ medzi rôznymi používateľmi. To vytvára zmätok a častokrát celý proces predaja odďaľuje alebo úplne zruší.

Včasné odoslanie ponuky: Medzi predajným tímom sa pravidelne vymieňa viacero cenových ponúk. Vďaka systémovému riešeniu a prehľadu v dokumentoch FLOWii je odoslanie cenovej ponuky možné okamžite po jej schválení. Naopak pri bežnej cenovej ponuke je pre používateľov ťažké sledovať dokument čakajúci na schválenie alebo podpis.

Všeobecná dostupnosť dokumentu: Predajné tímy majú rôznych členov a všetci potrebujú prístup k cenovej ponuke v rôznych situáciách. Pri cloudovej službe FLOWii má prístup k dokumentu každý člen tímu kedykoľvek a kdekoľvek, pretože je online. Ponuka vytvorená ručne leží buď v nejakej kancelárskej skrini alebo v osobnom priečinku obchodného zástupcu, čoho výsledkom je, že prístup ku konkrétnej cenovej ponuke sa stáva náročnou úlohou. Ak uviaznete v takejto situácii, môžete prísť o dôležitý obchod.

S FLOWii od cenovej ponuky až k finálnemu uzavretiu transakcie

CRM systém Flowii a jeho funkčné pracovné nástroje vám pomôžu rýchlo a jednoducho vytvoriť profesionálne cenové ponuky. Online si môžete vytvárať, upravovať, prispôsobovať a sledovať všetky vaše cenové ponuky na jednom mieste. 

Vďaka tomu tak v prípade úspešnej ponuky a jej akceptovania zákazníkom, môžete prejsť priamo k vytvoreniu dodacieho listu a faktúry. To všetko robíte bez ďalšieho zbytočného kopírovania dát. Celú obchodnú operáciu tak jednoducho ukončíte na základe pôvodnej cenovej ponuky. 

Začnite už dnes a navoľte si zdarma pracovné nástroje online na FLOWii, kde si všetky riešenia môžete vyskúšať po dobu 30 dní.

Daniel Staník