Zažívate vo firme každodenný chaos a chceli by ste pracovať viac efektívnejšie? Uľahčite prácu zamestnancom a zvýšte ich produktivitu aj vďaka riešeniam, ktoré ponúka FLOWii. Využite plánovač úloh, online projektový manažment alebo CRM systém, vďaka ktorým môžete mať v procesoch väčší poriadok.  

Mnohým firmám neraz bráni v zmene firemná kultúra, ktorá funguje na zastaralých postupoch a spôsoboch práce. Ak chcete, aby váš tím pracoval efektívnejšie, CRM alebo mini ERP systém môže byť pre vašu firmu skvelým riešením.

Či už pracujete v oblasti obchodu, poskytovania služieb alebo konzultácií alebo sa venujete výrobe produktov či vlastníte e-shop, FLOWii je pre mnohé malé a stredné firmy dobrým pomocníkom. Jeho výhodou je, že svoje riešenia ponúka online. Všetky informácie máte vďaka systému na jednom mieste. FLOWii využíva aj žilinská firma Profirol, ktorá sa venuje predaju a montáži tieniacej techniky a dekoratívnych interiérových prvkov pre zákazníkov na mieru.

Ako systém FLOWii zjednodušuje realizáciu projektov vo firme Profirol

„Vo firme sme zaviedli CRM, vďaka ktorému rozvíjame a aktualizujeme databázu zákazníkov, sledujeme v ňom obchodné prípady a evidenciu zákaziek. Náš systém je nastavený tak, aby v prípade dovolenky alebo choroby zamestnanca, mohol v tíme ktokoľvek prebrať zákazku. Ak niektorý z našich zamestnancov napríklad nečakane ochorie, vieme, kde má naplánovanú montáž a kedy kontaktovať zákazníka, aby sme zákazku dotiahli do úspešného konca,“ dodáva konateľ firmy.

Profirol má vďaka FLOWii aj prehľad o cash flow aj prostredníctvom finančných štatistík, pričom má prehľad, koľko peňazí prichádza do firmy alebo koľko z nej odišlo. Využívanie systémov ako je FLOWii pomáha firmám aj v lepšom nastavení procesov a vo väčšej disciplíne. Aj vďaka nemu majú zamestnanci a manažéri všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Pri rozhovoroch s klientmi sa nám ukazuje, že zavedením CRM vo firme sú tímy organizovanejšie a majú prehľad v procesoch alebo na čom zamestnanci práve pracujú. Všetky informácie sa nachádzajú na jednom mieste, čím predchádzajú zbytočnému chaosu, neefektivite alebo duplicitnej práci. Zvyšujú tým aj svoju produktivitu, ktorá vedie k väčšej spokojnosti zamestnancov.

Šamorínska firma BVK-PRO poskytuje svoje služby v oblasti statiky stavieb. Jej tím tvoria skúsení statici a konštruktéri a jej partnermi sú najmä architekti, projektanti, investori a výrobcovia konštrukcií. „V tempe, v akom sme rástli, sme hľadali potrebné softvéry pre našu činnosť, ale aj na riadenie firmy a jej procesov. Systém FLOWii využívame takmer  od začiatku vzniku firmy,“ hovorí jeden zo zakladateľov, Ádám Varga.

BVK-PRO: Firma, ktorá od začiatku využíva FLOWii a má poriadok v procesoch

„Spočiatku sme skúšali zapisovať dáta do Excelu, to nám však veľmi nefungovalo. Objavili sme FLOWii a nastavili sme si jednotné pravidlá. Keďže máme radi poriadok vo firme a vždy všetko zatriedené – od emailov až po zákazky, využívame aj ďalšie riešenia, ktoré nám systém ponúka. To znamená riadenie zákaziek, online projektový manažment, plánovač úloh i online fakturáciu a evidenciou príjmov a výdavkov,“ vymenúva Ádám Varga.

Či už vaše požiadavky začínajú od kvalitného zabezpečenia práce architektov, až po vypracovanie interiérovej štúdie dizajnérov, CRM systém FLOWii disponuje mnohými funkcionalitami, ktoré jednoznačne zlepšia vašu internú komunikáciu a rozdelenie pracovných úloh medzi vašimi zamestnancami.

Zavedením FLOWii zlepšíte:

  • dodržanie termínov pri dôležitých projektoch
  • cashflow a vylepšíte obchodné procesy vďaka prehľadu nad vašimi obchodnými prípadmi
  • presnú evidenciu pracovaných úloh, pričom sledujete odpracovaný čas zamestnancov a ich nadčasy
  • počet získaných nových zákaziek alebo zákazníkov
  • projektové riadenie, ktoré môžete riadiť online
  • online dochádzkový systém vám dáva prehľad o činnosti vašich zamestnancov

CRM už dnes nemusí byť iba výsadou veľkých firiem. Firma Citrón, ktorá pomáha zákazníkom optimalizovať náklady na elektrinu, si FLOWii vybrala aj vďaka zákazníckej podpore v slovenčine. „Otestovali sme si softvér a stále nachádzame nové riešenia, ktoré nám ponúka, aby sme mali v biznise prehľad a poriadok,“ hovorí jej konateľ Tomáš Hanus.

Tomáš Hanus: Zatiaľ sme nenašli mesto alebo obec, ktorej by sme nevedeli pomôcť s úsporami na elektrine

Vo firme sa rozhodli, že nájdu užitočný a praktický softvér, ktorý by im pomohol s ukladaním dát a s riadením projektov. „Aj mne sa už v minulosti stalo, že som projekt nesprávne časovo vyhodnotil alebo som zabudol, že mám kontaktovať potenciálneho zákazníka, prípadne vystaviť faktúru. Ak to mám porovnať so situáciou, v ktorej sme boli predtým, dnes sme úplne inde. Vo firme zrazu vidíme veci jasne a sú prehľadné. Ten veľký objem informácií bol na mňa príliš. Potrebovali sme mať lepší prehľad, avšak Excel už nestačil,“ hovorí.

CRM systém pomáha firme pri riadení zákaziek a vďaka databáze kontaktov si vie identifikovať obchodných partnerov. „Vďaka tomu vieme, v akom štádiu sú naše obchodné prípady, pričom na jedného obchodného partnera sa niekedy viaže aj viac z nich. Prostredníctvom FLOWii vidíme, aký počet oslovených kontaktov napokon finálne dotiahneme k zákazke a uzatvoreniu zmluvy,“ dodáva Tomáš Hanus.

Petra Nagyová