Predtým, ako sa dostaneme ku štatistikám, si skúsme zadefinovať čo to vlastne CRM je. V preklade CRM (Customer relationship management) znamená manažovanie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi.  Teda hovoríme o databáze informácií a údajov o vašich zákazníkoch, klientoch a obchodných partneroch, s účelom vedieť lepšie odpovedať a riešiť ich potreby. V praxi takýto profil zákazníka dnes obsahuje okrem základných osobných údajov aj predchádzajúce interakcie, konverzie či faktúry.

CRM softvér dlhodobo rastie na popularite spolu s digitalizáciu a stále väčším významom dát v podnikaní. Experti hovoria o tom, že spoločnosti ktoré, takýto softvér ponúkajú sa radia k najrýchlejšie rastúcim odvetviam na trhu a nič nenasvedčuje tomu, žeby mal tento rast v najbližšej dobe nejako spomaliť. Naopak, trh s CRM softvérmi by mal dosiahnuť zisk viac ako 80 biliónov dolárov do roku 2025.

CRM-rast-graf

Zdroj: Superoffice

Jedným z kľúčových faktorov rastu je dostupnosť. Spoločnosti chcú mať prístup k údajom o zákazníkoch v reálnom čase, kvôli čomu sú žiadané hlavne mobilné a cloudové riešenia, aké ponúka aj FLOWii.

Od zákazníckych služieb a e-mailového marketingu až po personalizáciu, spoločnosti očakávajú možnosť prepojiť platformy a technológie s údajmi o zákazníkoch, aby poskytli čo najviac personalizovaný marketing. Poďme sa teda pozrieť na zopár zaujímavých  štatistík.

Ako môže CRM pomôcť zvýšiť konverzie?

Poznať svojich zákazníkov je prvým krokom k úspešnému podnikaniu a práve to je cieľom CRM softvéru. Zbierať, triediť a vyhodnocovať dáta o zákazníkoch a čo najlepšie odpovedať na ich potreby. V ekonomike by sme tento vzťah definovali ako vyriešenie rovnice dopytu a ponuky.

Spoločnosť Salesforce nedávno oznámila, že systémy CRM môžu pomôcť zvýšiť tržby až o 29%. Ten istý výskum tiež ukázal, že manažment vzťahov so zákazníkmi môže zvýšiť produktivitu predaja o 34% a presnosť prognózy predaja o 42%.

Štúdia skupiny Aberdeen Group zase ukazuje, že produktívne a efektívne pracovné tímy predajcov majú o 81% väčšiu pravdepodobnosť, že ich budú konzistentne využívať. Okrem toho „Správa o zahájení predaja: 2017“ dospela k záveru, že CRM je všeobecne považovaný za jeden z najdôležitejších nástrojov predaja.

Cloudbase riešenia

Ako už spomínaný trend sa ukazujú práve cloudové riešenia, takéto riešenia zabezpečujú pre zamestnancov prístup ku dôležitým dátam odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet. Spoločnosti, ktoré prijali tieto technológie, zaznamenali výrazné zlepšenie po implementovaní  softvéru v plnení predajných kvót zamestnancami. Podľa Buyer Zone (vlastnené spoločnosťou Business.com) 91% spoločností s viac ako 11 zamestnanci teraz používajú CRM.

Rast-CRM

Zdroj: Superoffice

Mobilné CRM riešenie

Adaptácia softvéru pre mobilné zariadenia priamo súvisí s cloudovými riešeniami, bez cloudu by táto technológia nebola možná. Zatiaľ čo v minulosti bol softvér výlučne záležitosťou operačných systémov pre počítače, vďaka cloudu je už dnes možné mať všetky údaje vo vrecku. Softvér sa zároveň stál jednoduchším a menej technicky náročným, implementácia je tak jednoduchšia a zamestnanci so softvérom pracujú oveľa častejšie a radšej.

Ponuka mobilného prístupu do systému zvyšuje nielen používanie softvéru, ale aj produktivitu pracovnej sily. Štatistiky spoločnosti Forester ukázali, že 50% tímov zlepšilo svoju produktivitu pomocou mobilného CRM.

CRM-štatistika

Zdroj: Superoffice

Správa Nucleus Research uvádza, že v prípade spoločností používajúcich mobilné CRM 65% dosahuje svoje predajné kvóty. Zatiaľ čo iba 22% používateľov bez možnosti mobilnej aplikácie dosiahlo rovnaké ciele. Globálny trh s mobilnými CRM v tomto roku celosvetovo porastie o 11% až 15 miliárd dolárov, pretože firmy sa snažia spojiť so svojimi zákazníkmi prostredníctvom svojich mobilných zariadení.

Aj keď je používanie takéhoto systému na mobilnom zariadení stále nižšie ako na prenosnom alebo stolnom počítači, nárast používania z mobilných zariadení a tabletov znamená, že 81% používateľov teraz pristupuje k svojej databáze zákazníkov z viacerých zariadení.

Ešte viac personalizovaný marketing s CRM

Zaujať potencionálneho zákazníka sa stáva stále ťažším a ťažším. Aj preto sa spoločnosti snažia, s využitím CRM databáz, ešte viac personalizovať marketingovú komunikáciu a dosiahnuť bezchybnú zákaznícku podporu.

Najväčší podiel v peňaženke digitálnych obchodníkov v roku 2021 pripadá na e -mailový marketing. Odhaduje sa, že USA vynaložia v roku 2021 na e-mailovú reklamu viac ako 350 miliónov dolárov, čo dáva veľký zmysel vzhľadom na neustále vysoko hodnotenú návratnosť investícií do e-mailu vo výške 51 dolárov z každého vynaloženého 1 dolára.

Kanály

Zdroj: Superoffice

Viac o FLOWii e-mail marketing

 

CRM sa tak podľa dostupných dát ukazuje ako nevyhnutný nástroj nie len pre veľké spoločnosti, ale aj pre tie menšie. Využívanie marketingových stratégií, ktoré vychádzajú z dát CRM databáz sa stáva bežnou praxou. Teda každá spoločnosť, ktorá chce držať krok s konkurenciu alebo ju predbehnúť musí vedieť, ako využívať CRM systém vo svoj prospech.

Avšak cieľom nie je využiť dáta o zákazníkoch, cieľom je vytvoriť zákazníkom čo najlepší zážitok, budovať vzťahy a odpovedať na ich potreby. Teda aj napriek zmenám v technologických aspektoch podnikania sa najdôležitejšia premena stále nezmenila, stále je na prvom mieste zákazník.

Viac o FLOWii CRM

Zdroje: replyco.com, superoffice.com