Aukčný systém


FLOWii pravidelne rozširujeme o nové funkcie a snažíme sa aplikáciu zlepšovať aj z používateľskej stránky. Rozhodli sme sa zverejniť naše aktuálne aktivity vo vývoji aplikácie FLOWii. Nižšie nájdete zoznam úloh, ktoré v tomto momente programujú naši vývojári. Zároveň ponúkame aj zoznam nápadov na nové funkcie, ktoré môžete prioritizovať na záložke Nápady, alebo jednoducho môžete pridať aj svoj vlastný nápad na vylepšenie.

Funkcia
Vlastnosti
Modul
Doklady v rôznych menách na zákazke
Funkcia bude povolovať vytváranie dokladov v rôznych menách na zákazkách. Aktuálne môžete vytvoriť doklad len v mene EURO, alebo pri českom konte...remove_red_eye
Zákazky
Doklady v rôznych menách na obchodnom prípade
Funkcia bude povolovať vytváranie dokladov v rôznych menách na obchodných prípadoch. Aktuálne môžete vytvoriť doklad len v mene EURO, alebo pri...remove_red_eye
Obchodné prípady
Nový filter v úlohách
V evidencii Úlohy pribudne nový filter s možnosťou filtrovania úloh podľa presiahnutia času trvania úlohy alebo činnosti na úlohe.remove_red_eye
Úlohy
Nový stĺpec v zákazkách
V evidencii zákazky pribudne nový stĺpec s názvom "Predpokladané trvanie". V tomto stĺpci sa bude zobrazovať súčet predpokladaného trvania...remove_red_eye
Zákazky
Affiliate
Páči sa vám aplikácia FLOWii? Ak áno, budete ju môcť odporučiť svojmu známemu. A čo za to získate? Môžete si vybrať z dvoch možností - provízia...remove_red_eye
Všeobecné
Redizajn webovej aplikácie
Chceme kráčať s dobou a s tým súvisiaci redizajn webovej aplikácie je nevyhnutný. Štruktúra systému zostane nezmenená. Pri redizajne sa zameriame...remove_red_eye
Všeobecné

FLOWii pravidelne rozširujeme o nové funkcie a snažíme sa aplikáciu zlepšovať aj z používateľskej stránky. Práve preto sme sa rozhodli zverejniť najčastejšie námety na vylepšenia od našich používateľov. Každá firma, ako aj tá Vaša, je jedinečná a má individuálne potreby. Práve preto sa stretávame s veľkým množstvom rozličných námetov. Žiaľ nemôžeme naprogramovať všetky požiadavky kvôli ich obrovskému množstvu. Jednotlivé návrhy môžete pomocou nášho "aukčného systému" podporiť svojim hlasom a tak ich prioritizovať. Požiadavky, ktoré majú najvyššiu prioritu sa budeme snažiť zapracovať čo najskôr.

Ak máte vlastný nápad a nenašli ste ho v zozname nápadov, môžete ho vložiť pomocou funkcie + Pridať nápad. Pre vloženie nápadu je potrebné podrobne opísať nápad (na čo by mala funkcia slúžiť, ako vám bude pomáhať pri práci, ako by ste si ju predstavovali, ak by bola vo FLOWii zapracovaná). Pri pridávaní nápadu odporúčame vložiť prílohy vo forme grafickej podoby nápadu.

Funkcia
Vlastnosti
Modul
Priorita
Hlasovať
Automatická, pravidelná fakturácia
Automatické vygenerovanie dokladu (predd. faktúra, faktúra) a následné zaslanie...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Kalendár vo FLOWii
Kalendár je jeden zo základných nástrojov každého podnikateľa, manažéra, či...remove_red_eye
Udalosti
Hlasovať
Automatické upomienky
Automatické vygenerovanie upomienky za faktúru, ktorá je po splatnosti. Upomienka sa...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Rozšírenie API na sklad
Plnohodnotné generovanie skladových dokladov prostredníctvom API.remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
Ganttov diagram
Ganttov diagram sa používa v projektovom manažmente, riadení úloh, alebo pri...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
História pohybov skladovej položky
Skladové položky sa naskladňujú, vyskladňujú, presúvajú z jedného skladu na druhý a...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
Pravidelné udalosti
Vykonávate udalosti rovnakého typu pravidelne? Pomocou nastavenia pravidelných...remove_red_eye
Udalosti
Hlasovať
Prenesená daňová povinnosť
Funkcia pomôže podnikateľom, ktorí v praxi riešia tuzemské samozdanenie, samozdanenie...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Pravidelné úlohy
Vykonávate úlohy rovnakého typu pravidelne? Pomocou nastavenia pravidelných úloh bude...remove_red_eye
Úlohy
Hlasovať
Schvaľovanice absencií v dochádzke
Funkcia schvaľovania absencií v dochádzke povolí používateľom schvaľovať naplánované...remove_red_eye
Dochádzka
Hlasovať
Vystavenie dokladu z viacerých dokladov
Funkcia by povolovala vystavenie dokladu z viacerých dokladov. Napríklad vystavenie...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Zostava produktov
Vo FLOWii v evidencii Tovary a služby by vznikla možnosť vytvárania zostáv produktov....remove_red_eye
Tovary a služby
Hlasovať
Kontaktné údaje na dokladoch
Na dokladoch (faktúra, dodací list, objednávka, cenová ponuka, ...) by sa zobrazovali...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Vzorové obchodné prípady
Podobne ako v evidencii zákaziek, by ste si vedeli nastaviť a jedným kliknutím...remove_red_eye
Obchodné prípady
Hlasovať
Prepojenie na kuriérske služby
Prepojenie na kuriérske služby. Po vytvorení dokladu, napr. objednávky alebo faktúry...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Upozornenie na vystavenie daňového dokladu
Vo FLOWii by vznikla nová notifikácia ako upozornenie na vystavenie daňového dokladu...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Zobrazenie čísla prepojeného dokladu
Pri založení príjemky v sklade umožniť zadávanie čísla došlej faktúry a dodacieho...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
Číslo tovaru a služby na doklade
Zobrazenie čísla tovaru alebo služby pri tlači dokladu. Možnosť nastavenia vlastnej...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Percentuálne navýšenie cenovej ponuky
Funkcia povolí navýšiť hodnotu cenovej ponuku zadaním %. Napríklad si budete môcť...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Vlastné polia v cenníku
Funkcia povolí vytváranie vlastných polí v evidencii Tovary a služby.remove_red_eye
Tovary a služby
Hlasovať
Vytvorenie prijatej faktúry nascanovaním QR kódu
Mobilná aplikácia by sa rozšírila o možnosť nascanovania QR kódu na prijatej faktúre,...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Prijaté preddavkové faktúry
Funkcia povolí vytváranie a evidovanie prijatých preddavkových faktúr v evidencii...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Výrobné čísla pri tovarových položkách v sklade
Výrobné čísla pri tovarových položkách v sklade. Umožniť evidenciu výrobných čísiel...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
História zmien
Zobrazenie histórie zmien na konkrétnom obchodnom prípade a zákazke. Funkcia by...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
Stav objednávky - rozšírenie v API
Funkcia by povolovala zmenu stavu objednávky prostredníctvom API.remove_red_eye
Integrácie
Hlasovať
Prepočet ceny tovaru na sklade
Cena konkrétneho tovaru na sklade sa automaticky prepočíta na základe každej novej...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
Home office ako plánovaná absencia
Možnosť pridať home office ako plánovanú absenciu v dochádzke.remove_red_eye
Dochádzka
Hlasovať
Synchronizácia dátumu fáz a úloh v zákazke
Dátum z fáz na zákazke sa automaticky prepíše do úloh, ktoré sú zaradené do tejto...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
Vyhľadávanie dokladov podľa sumy (od-do)
V evidencii Fakturácia by bolo možné doklady vyhľadávať podľa sumy. Vznikol by nový...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Viacerí odberatelia
Možnosť pridať k obchodnému prípadu viacerých odberateľov (partnerov).remove_red_eye
Obchodné prípady
Hlasovať
Tlačová zostava
Pri tlači faktúry mať možnosť výberu typu a veľkosti obálky. Adresa odberateľa sa pri...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Vlastné vzorce
Aktuálne je možné vytvárať vlastné vzorce na prepočet množstva tovaru alebo služby na...remove_red_eye
Tovary a služby
Hlasovať
Nastavenie číslovania prepojených dokladov
Vo FLOWii by pribudlo nové nastavenie na doplnenie variabilného symbolu v ostrej...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Zobrazenie stredísk
V evidencii Fakturácia by pribudol nový stĺpec, v ktorom by sa zobrazoval názov...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Evidencia vozidiel
Funkcia by poskytovala možnosť evidencie firemných vozidiel.remove_red_eye
Všeobecné
Hlasovať
Prístupové právo na editáciu odpracovaného času iného používateľa
V prístupových právach používateľov by pribudla možnosť nastavenia práv editácie...remove_red_eye
Úlohy
Hlasovať
Výber viacerých zodpovedných vo filtroch
Prostredníctvom filtra Zodpovedný si budete môcť vybrať viacerých zodpovedných naraz...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
Automatické založenie zákazky z úspešného obchodného prípadu
Funkcia by zrýchlila proces založenia zákazky z úspešného obchodného prípadu. Taktiež...remove_red_eye
Obchodné prípady
Hlasovať
Výber konkrétneho kontaktu pri odoslaní dokladu emailom
Pri odoslaní dokladu (faktúra, cenová ponuka, dodací list, objednávka, ...) by bola...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Export dokladov do MONEY
Ak vo FLOWii vystavujete faktúry, alebo si evidujete prijaté faktúry od dodávateľov,...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Naplánovanie dovolenky na polovicu dňa
Aktuálne je možné naplánovanie si dovolenky len na celý deň. Táto funkcia by...remove_red_eye
Dochádzka
Hlasovať
Meniny a narodeniny partnerov
Pripomienky menín a narodenín vašich partnerov a kontaktných osôb evidovaných vo...remove_red_eye
Partneri
Hlasovať
Grafy k zákazkám
Plnohodnotne grafické prehľady k vašim zákazkám vo FLOWii. Aktuálne systém poskytuje...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
Vytvorenie zákazky z cenovej ponuky
Ak si evidujete v evidencii Fakturácia cenové ponuky a váš zákazník cenovú ponuku...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Schvaľovanie úhrad prijatých faktúr
Funkcia shvaľovania prijatých faktúr pomôže najmä majiteľom firiem, ktorí si vo...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Export dokladov do MRP
Ak vo FLOWii vystavujete faktúry, alebo si evidujete prijaté faktúry od dodávateľov,...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Prepojenie dochádzky so zákazkami
Interaktívne prepojenie odpracovaného času z dochádzkového systému s odpracovaným...remove_red_eye
Dochádzka
Hlasovať
Doplňujúci text v uhradenej faktúre
Do vystavenej úhradenej faktúry sa automaticky doplní text, z akej predd. faktúry...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Viaceré sklady
Evidencia a riadenie viacerých skladov vo FLOWii. Pomocou tejto funkcie si budete...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
EAN kód pri položkách na doklade
Zobrazenie EAN kódu pri každej položke na doklade.remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Rozšírenie API na generovanie faktúr
Plnohodnotné generovanie faktúr prostredníctvom API.remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Kalendár v mobilnej aplikácii
Vlastný kalendár v mobilnej aplikácii s operačným systémom Android a iOS. Práca s...remove_red_eye
Mobilná aplikácia
Hlasovať
Faktúry v mobilnej aplikácii
remove_red_eye
Mobilná aplikácia
Hlasovať
Tlač upomienky
Funkcia by sprístupnila možnosť vytvárania a tlače upomienky odberateľom, ktorí...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Rezervácia tovaru na sklade.
Rezervácia tovaru na sklade. Automaticky sa odčíta hodnota tovaru v skladovom...remove_red_eye
Sklad
Hlasovať
Evidencia prijatých zálohových faktúr
Funkcia by povolovala vytváranie a ukladanie prijatých zálohových faktúr. Súčastne by...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Vlastná šablóna exportu dát
Možnosť vytvoriť si vlastnú šablónu exportu dát na mieru do excelu. Zvoliť si tie...remove_red_eye
Všeobecné
Hlasovať
Príjmový pokladničný doklad
Vytvorenie a tlač príjmového pokladníčného dokladu. Príjmový pokladničný doklad by...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Integrácia s Dropbox úložiskom
Aktuálne je možné prepojiť FLOWii úložisko príloh s Google drive alebo Microsoft...remove_red_eye
Integrácie
Hlasovať
Realizovateľnosť objednávky
Zobrazenie množstva tovarov na sklade pri doklade prijatá objednávka od zákazníka....remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Viac dodacích adries
Viac dodacich adries na partnerovi s možnosťou priradiť kontaktnú osobu partnera ku...remove_red_eye
Partneri
Hlasovať
Vytvorenie výdavku po vystavení výdajky
Po vystavení skladovej výdajky sa systém spýta, či chce zaevidovať aj výdavok. Ak...remove_red_eye
Financie
Hlasovať
Automatické párovanie platieb s Komerčnou bankou v ČR
Možnosť nastavenia automatického párovania platieb.remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Nastavenie číslovania partnerov a zákaziek
Číselná diverzifikácia partnerov a číslovanie zákazky. Pri číselnej diverzifikácií...remove_red_eye
Zákazky
Hlasovať
Vlastné typy dokladov
Každá firma je jedinečná a spôsob práce s dokladmi si prispôsobuje vlastným potrebám....remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Automatické nascanovanie faktúry do FLOWii
Omrzelo vás manuálne zadávanie prijatých faktúr do FLOWii? Funkcia prinesie možnosť...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Zoradenie partnerov podľa PSČ
Funkcia by sprístupnila možnosť zoraďovania partnerov podľa PSČ.remove_red_eye
Partneri
Hlasovať
Úvodné a záverečné texty v dokladoch
Možnosť zvýrazniť, vycentrovať, podčiarkuť a meniť farbu textu v úvodných a...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Evidencia kontaktov ako samostatná evidencia
Vo FLOWii by vznikla nová evidencia kontaktov. Jednalo by sa o zoznam všetkých...remove_red_eye
Partneri
Hlasovať
Zobrazenie cien na dokladoch
Vo FLOWii by vzniklo nové nastavenie, pomocou ktorého si budete vedieť vybrať, či...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Poznámka k intervalu na úlohe
Funkcia bude povolovať pridávanie poznámky k intervalom na činnostiach v úlohách....remove_red_eye
Úlohy
Hlasovať
Vytvorenie dokladu z evidencie Tovary a služby
Funkcia bude povolovať vytváranie dokladov priamo z evidencie Tovary a služby....remove_red_eye
Tovary a služby
Hlasovať
Viacero cenníkov
Možnosť evidovať viaceré cenníky vo FLOWii. Budete si môcť vytvorť napríklad cenník...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Dvojfaktorová autentifikácia
Verifikácia prihlásenia používateľa do FLOWii v dvoch krokoch. Nevyhnutná forma...remove_red_eye
Všeobecné
Hlasovať
Ďakovný email
Možnosť automatického odosielania ďakovného emailu zákazníkovi po zaplatení a...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Menovky / Tagy / Haštagy na záznamoch
Rozšírenie funkcionality menoviek na všetky evidencie vo FLOWii. Možnosť pridávať...remove_red_eye
Všeobecné
Hlasovať
Viacero šablón k fakturačným dokladom
Vo FLOWii by vzniklo nové nastavenie šablón k dokladom. Pomocou tohto nastavenia by...remove_red_eye
Fakturácia
Hlasovať
Automatické vytvorenie faktúry
Po vystavení skladového dokladu (skladová príjemka, výdajka) sa FLOWii spýta, či...remove_red_eye
Sklad