Bezpečnosť

Kladieme dôraz na bezpečnosť práce s FLOWii.

Informácie o bezpečnosti FLOWii

Pomocou moderných aplikácii, ktorou je aj FLOWii, je možné mať prístup k firemným dátam vždy a všade. Je samozrejmosťou, že sa vo vás vynára množstvo otázok ohľadom bezpečnosti vašich dát. Kam sa informácie a dáta ukladajú? Ako často sa dáta zálohujú? Nepríde k odcudzeniu dát a ich zneužitiu? A mnohé ďalšie otázky. Pripravili sme pre vás kľúčové piliere bezpečnosti práce s FLOWii, aby ste získali istotu, že je pre nás bezpečnosť vašich dát prioritou.

Servery

Servery, na ktorých je FLOWii hostované, sú umiestnené v dátových centrách s najvyšším stupňom zabezpečenia a najnovšími technológiami.

Zálohovanie

Všetky dáta sú pravidelne denne zálohované v datacentre. FLOWii tak dokážeme rýchlo obnoviť zo zálohy.

Blokovanie prístupu

Aby sa zabránilo neoprávnenému preniknutiu do FLOWii, používateľa po niekoľkých neúspešných pokusoch o prihlásenie dočasne zablokujeme.

Blokovanie IP adries

V prípade škodlivej aktivity dokážeme zablokovať IP adresu, prípadne rozsah adries, z ktorých bol útok zrealizovaný. Páchateľ prichádzajúci z tejto adresy nebude viac schopný pristupovať do FLOWii.

Blokovanie e-mailov

Podobne ako IP adresy je možné zablokovať aj e-maily, ktoré nebude možné pri komunikácii vo FLOWii použiť.

DoS ochrana

DoS ochrana sleduje intenzitu, v akej konkrétny používateľ pristupuje k FLOWii. V prípade neprimerane vysokej aktivity dôjde k dočasnému zablokovaniu používateľa.

Šifrovaná komunikácia

Bezpečnosť FLOWii zaručuje šifrovaný prenos moderným SSL protokolom ako v banke.

Ľudia

Tím FLOWii tvoria skúsení programátori a technici. Akýkoľvek nedostatok dokážu flexibilne napraviť.

24/7 dohľad

Výkonnosť a plynulý výkon FLOWii monitorujeme 24/7.