Informácie o bezpečnosti

Informácie o bezpečnosti a ochrane dát vo FLOWii

Pomocou moderných aplikácii, ktorou je aj FLOWii, je možné mať prístup k firemným dátam vždy a všade. Je samozrejmosťou, že sa vo vás vynára množstvo otázok ohľadom bezpečnosti vašich dát. Kam sa informácie a dáta ukladajú? Ako často sa dáta zálohujú? Nepríde k odcudzeniu dát a ich zneužitiu? Pripravili sme pre vás kľúčové piliere bezpečnosti, ktorými sa pri uchovávaní vašich dát riadime, aby ste získali istotu, že je pre nás bezpečnosť vašich dát prioritou.

Servery

Servery, na ktorých je FLOWii hostované, sú umiestnené v dátových centrách s najvyšším stupňom zabezpečenia.

Zálohovanie

Všetky dáta sú pravidelne zálohované v datacentre. FLOWii tak dokážeme obnoviť zo zálohy.

Blokovanie prístupu

Aby sa zabránilo neoprávnenému preniknutiu do FLOWii, používateľa po niekoľkých neúspešných pokusoch o prihlásenie dočasne zablokujeme.

Blokovanie IP adries

V prípade škodlivej aktivity dokážeme zablokovať IP adresu, prípadne rozsah adries, z ktorých bol útok zrealizovaný. Páchateľ prichádzajúci z tejto adresy nebude viac schopný pristupovať do FLOWii.

Blokovanie e-mailov

Podobne ako IP adresy je možné zablokovať aj e-maily, ktoré nebude možné pri komunikácii vo FLOWii použiť.

DoS ochrana

DoS ochrana sleduje intenzitu, v akej konkrétny používateľ pristupuje k FLOWii. V prípade neprimerane vysokej aktivity dôjde k dočasnému zablokovaniu používateľa.

Šifrovaná komunikácia

Bezpečnosť FLOWii zaručuje šifrovaný prenos moderným SSL protokolom ako v banke.

Ľudia

Tím FLOWii tvoria skúsení programátori a technici. Akýkoľvek nedostatok dokážu flexibilne napraviť.

24/7 dohľad

Výkonnosť a plynulý výkon FLOWii monitorujeme 24/7.