Predstavte si, že otvárate masážny salón. Priestory, vybavenie i dodatočný kurz si dokáže zabezpečiť v krátkom čase každý z nás. Avšak  mať databázu lojálnych zákazníkov, ktorí sú si bez váhania pripravení kúpiť masáž, už také jednoduché nie je.  Vlastniť zoznam zákazníkov, či už potenciálnych alebo existujúcich s ich osobnými údajmi a informáciami o ich profile je v oblasti podnikania skutočným zlatom.

I napriek tomu však existuje len veľmi málo malých a stredných firiem, ktoré s databázou zákazníkov pracujú aktívne.  Dokonca sa nájdu aj také, ktoré jej nevenujú takmer žiadnu pozornosť. Ak patríte medzi ne aj vy, čo najrýchlejšie túto chybu napravte. Avšak pamätajte, že na to, aby vaša databáza bola skutočne plnohodnotným nástrojom na riadenie vášho podnikania, mala by spĺňať aspoň tieto tri podmienky:

Relevantné a aktuálne údaje sú základ.

Nemusí ich byť veľa. Musia to byť však také, ktoré potrebujete na plánovanie a riadenie vzťahov s vašimi zákazníkmi. Účinná komunikácia si predsa vyžaduje prehľad o vašich zákazníkoch. Charakter údajov sa vždy líši od špecifík podnikania.

Príklad: V prípade masážneho salóna by mohlo byť pre nás užitočné zaznamenávať si, či ide o muža alebo ženu, dátum poslednej masáže, preferovaný typ masáže, miesto bydliska, časovú preferenciu, či to, čo vášho zákazníka najviac trápi.

Dôležité je vedieť zaradiť zákazníkov do cieľových skupín.

Druhou podmienkou funkčnej databázy je možnosť triediť zákazníkov do rôznych skupín na základe podobných charakteristík. Je to rýchly a jednoduchý spôsob ako spoznať svoj trh. Sústreďte sa na cieľové skupiny, ktoré vás navštevujú, aký nákupný proces je pre nich typický a aké sú ich ďalšie požiadavky. Takéto informácie sú kľúčom pre úspešné cielenie komunikácie (marketingových či predajných kampaní), a zároveň pri celkovom smerovaní vášho podnikania.

Kľúčom k dlhodobým vzťahom je ostať v pravidelnom kontakte.

Treťou, rovnako nevyhnutnou podmienkou, je schopnosť naplánovať a pripomenúť si, vašu ďalšiu aktivitu smerom k zákazníkovi. Preto nikdy pri komunikácii s vašim zákazníkom nezabúdajte naplánovať ďalší krok. Hoci len zaslanie vianočnej pohľadnice. Pretože plán ‘čo ďalej?’ je znakom toho, že svoj vzťah so zákazníkom aktívne riadite. Ak vám však takýto krok chýba, znamená to, že váš predaj je náhodný a nevyužívate potenciál svojej zákazníckej databázy.

Práve chýbajúci plán, čo so zákazníkom ďalej je jednou z najčastejších príčin premeškania obchodnej príležitosti, či stagnujúceho obchodného vzťahu. Pokiaľ máte len okolo 20 zákazníkov vystačíte si s pamäťou a mailom, ale čo ak ich je už viac ako 100? Ako si zapamätáte s kým čo máte riešiť a kto a čo potrebuje? Databáza zákazníkov, ktorá vám umožní jednoducho evidovať údaje, triediť ich do rôznych skupín a navyše efektívne plánovať, čo sa má s ktorým zákazníkom udiať v budúcnosti, je jednou z najcennejších vecí, ktoré každá firma má. Takto fungujúca databáza zákazníkov vám neustále podáva aktuálne informácie o vašom trhu, vďaka čomu viete aktívne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky a neustále byť prvým riešením pre vašich zákazníkov.

Ako efektívne evidovať zákazníkov?

Čo sa týka formy evidencie vašich zákazníkov - ak ich nie je veľa - postačí vám váš e-mail, pretože zahŕňa kompletnú komunikáciu. Zaujímavým dočasným riešením môže byť pre vás i Excel, avšak tejto forme spracovania chýba online prístup a evidencia údajov je veľmi prácna. Ideálnym riešením sú moderné online CRM systémy, ktoré spĺňajú podmienky funkčnej databázy spolu s ďalšími funkciami na efektívne riadenie vzťahov. Zároveň sú jednoduché tak, aby boli užitočné práve pre malé firmy. Jedným z takýchto online CRM systémov je aj FLOWii, ktorého funkcie môžete zadarmo testovať až 30 dní. Viac o jeho funkciách a výhodách pre vašu firmu si prečítate priamo na FLOWii stránke.