Miesto

Ernestova bašta 2, Nové Zámky

Termín

Dohodou

Čas

Dohodou

Cena

120 EUR/hod.

Cieľ a obsah školenia

Cieľom školenia je získanie informácií o možnostiach fakturačného systému FLOWii, a taktiež nadobudnúť praktické skúsenosti s vystavovaním faktúr a evidenciou príjmov a výdavkov vo vašej firme.

Na školení sa dozviete:

 • Ako prejsť základnými nastaveniami systému (registrácia, prihlasovanie, licencia, vzhľad, ...)
 • Ako pridať/odobrať používateľa a nastaviť jeho prístupové práva.
 • Ako nastaviť upozornenia aby ste mali prehľad o neplatičoch.
 • Ako nastaviť strediská a aké sú ich výhody.
 • Ako importovať dáta do FLOWii.
 • Ako exportovať dáta z FLOWii do iných systémov.
 • Ako evidovať a pracovať s databázou zákazníkov.
 • Ako pracovať s evidenciou Fakturácia (filtre, pohľady, sumár, stĺpce, ...).
 • Ako vystaviť a odoslať faktúru.
 • Ako vystaviť dobropis a iný typ dokladu.
 • Ako prepojiť jednotlivé doklady.
 • Ako nastaviť číselné rady.
 • Ako evidovať príjmy a výdavky.
 • Ako nastaviť prepojenie s bankou.

Iné školenia

Školenia - FLOWii

Začíname s FLOWii - úvodné školenie pre nových zákazníkov
CRM - obchod, úlohy a organizácia udalostí
Riadenie zákaziek a projektov