Miesto

Ernestova bašta 2, Nové Zámky

Termín

Dohodou

Čas

Dohodou

Cena

120 EUR/hod.

Cieľ a obsah školenia

Cieľom školenia je sprehľadnenie predajného procesu a zvýšenie výkonnosti vašich obchodníkov.

Na školení sa dozviete:

 • Ako prejsť základnými nastaveniami systému (registrácia, prihlasovanie, licencia, vzhľad, ...)
 • Ako pridať/odobrať používateľa a nastaviť jeho prístupové práva.
 • Ako nastaviť upozornenia aby ste mali prehľad o dianí vo firme.
 • Ako nastaviť strediská a aké sú ich výhody.
 • Ako importovať dáta do FLOWii.
 • Ako exportovať dáta z FLOWii do iných systémov.
 • Ako pracovať s evidenciami (filtre, pohľady, zoskupovanie, stĺpce, voliteľné polia, sumáre).
 • Ako evidovať a pracovať s databázou zákazníkov.
 • Ako pridávať, delegovať a kontrolovať úlohy.
 • Ako premeniť obchodné príležitosti na zákazky,
 • Ako nastaviť prijímanie a odosielanie emailov z FLOWii.
 • Ako pracovať s newsletterom a ako vytvoriť vlastnú šablónu na hromadné emaily.
 • Ako vystaviť a odoslať faktúru.
 • Ako evidovať príjmy a výdavky vrátane prepojenia s bankou.

Iné školenia

Školenia - FLOWii

Začíname s FLOWii - úvodné školenie pre nových zákazníkov
Riadenie zákaziek a projektov
Fakturácia a financie Zahŕňa certifikáciu