V májových novinkách prinášame ďalšie vylepšenia, ktoré vám pomôžu sprehľadniť a zjednodušiť prácu vo FLOWii. Poďme sa spoločne pozrieť na novinky, ktoré sme pre vás pripravili.

Obsah noviniek

  1. Sklad - prepojenie príjemky na sklad s výdajkou zo skladu.
  2. Sklad a zákazky - prepojenie skladových dokladov so zákazkami.
  3. Sklad - export skladových zásob zobrazuje celkovú hodnotu skladu v nákupných a predajných cenách.
  4. Fakturácia - nastavenie zvýraznenia ceny s DPH alebo bez DPH na tlačenom doklade.
  5. Partneri - úprava vyhľadávania partnerov v registroch.
  6. Mobilná aplikácia - možnosť zadávať odpracovaný čas k úlohám.
  7. Úlohy - upravený fulltextový vyhľadávač pri pridávaní viacerých zodpovedných k činnostiam na úlohe.
  8. Oprava drobných chýb a optimalizácia systému.

Sklad - prepojenie príjemky na sklad s výdajkou zo skladu

Z času na čas sa stáva, že tovar naskladníte a potrebujete ho ihneď vyskladniť. Práve pre tieto situácie sme doplnili možnosť vystavenia skladovej výdajky zo skladovej príjemky. Postačuje označiť skladovú príjemku, kliknúť na funkciu Z dokladu vystav -> Skladovú výdajku. Všetky informácie zo skladovej príjemky sa automaticky prenesú do skladovej výdajky.

Ako vystaviť zo skladovej príjemky výdajku zo skladu.

Sklad a zákazky - prepojenie skladových dokladov so zákazkami

V evidencii Zákazky je možné v každej zákazke vytvárať a evidovať skladové doklady (skladová príjemka, skladová výdajka). Každý doklad, či už fakturačný alebo skladový máte odteraz evidovaný na konkrétnej zákazke. Prepojenie zákaziek a skladu vám prinesie väčšiu prehľadnosť pri práci s dokladmi a nepochybne sa vám zrýchli aj práca vo FLOWii. Navyše všetky fakturačné a skladové doklady je možné navzájom prepájať pomocou funkcie Z dokladu vystav.

Ako evidovať skladové doklady na zákazke

Sklad - export skladových zásob zobrazuje hodnotu skladu v nákupných cenách a predajných cenách

Potrebujete si vyexportovať stav skladových zásob a zároveň zistiť celkovú hodnotu skladu v nákupných a predajných cenách? Je to veľmi jednoduché. Postačuje kliknúť na Export -> Stav na sklade -> vyplniť dátum Od a dátum, ku ktorému dňu. FLOWii vám v prehľadnej tabuľke vyexportuje tieto informácie.

Ako zistiť hodnotu skladu v nákupných a predajných cenách

Stav skladu v exceli - FLOWii export

Fakturácia - nastavenie zvýraznenia ceny s DPH alebo bez DPH na tlačenom doklade

V evidencii Fakturácia pribudlo nové nastavenie, pomocou ktorého si môžete vybrať, či na dokladoch zvýrazniť výslednú cenu s DPH alebo radšej bez DPH. Doteraz FLOWii automaticky zvýrazňovalo výslednú cenu s DPH. Niektorí zákazníci potrebovali práve naopak zvýrazniť výslednú cenu bez DPH a preto sme dopracovali možnosť výberu nastavenia tlače dokladu.

Ak aj vy chcete aby sa vám na doklade zvýraznila radšej celková cena bez DPH, prejdite na ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia -> Fakturácia -> Vzhľad dokladu -> Zvýrazniť celkovú sumu -> bez DPH. Možete si dokonca predvoliť, k akému typu dokladu chcete toto nastavenie aplikovať.

Ako nastaviť vzhľad dokladu

Zvýraznenie celkovej ceny na doklade

Partneri - úprava vyhľadávania partnerov v registroch

Pri pridávaní nového partnera do FLOWii je možné použiť funkciu vyhľadávania firiem v Obchodnom registri SR, ČR. Postačuje kliknúť na ikonku lupy.

FLOWii prepojenie na obchodný register

Mobilná aplikácia - možnosť zadávať odpracovaný čas k úlohám

Prostredníctvom mobilnej aplikácie je možné pridať k úlohe aj časový interval - odpracovaný čas na úlohe. Postačuje kliknúť na ikonku trojbodky, pridať interval, ktorý sa bude zároveň zobrazovať v úlohe na záložke Detaily -> Skutočné trvanie.

Ako pridať odpracovaný čas k úlohe cez mobilnú aplikáciu FLOWii

Úlohy - upravený fulltextový vyhľadávač pri pridávaní viacerých zodpovedných k činnostiam na úlohe

Upravili sme vyhľadávanie a pridávanie zodpovedných k činnostiam na úlohe. Postačuje zadať začiatočné písmená a používateľa vám FLOWii zo zoznamu používateľov vyhľadá rýchlejšie. Túto úpravu ocenia najmä zákazníci, ktorí majú vo FLOWii veľké množstvo používateľov a zároveň na úlohách pracuje viac ako jeden používateľ.

Ďakujeme za vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.