Prepojenie FLOWii s eshopom WooCommerce

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a internetovou aplikáciou FLOWii. Jednosmerne z WooCommerce do FLOWii sú importované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch.

Popis

FLOWii je komplexná internetová aplikácia, pomocou ktorej dokážete efektívne riadiť svoju firmu. Skladá sa z viacerých riešení – CRM, riadenie zákaziek, riadenie projektov, manažment úloh, fakturácia, evidencia príjmov a výdavkov, sklad, evidencia dochádzky zamestnancov.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do FLOWii (sekcia Partneri).
 • Prenos objednávok z WooCommerce do FLOWii (sekcia Fakturácia).
 • Prenos základných údajov o produktoch / výrobkoch a ich kategóriách z FLOWii do WooCommerce (názvy produktov, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, stromová štruktúra kategórií).

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce FLOWii Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a kategórií z FLOWii do e-shopu. Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope podľa potreby upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do FLOWii. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do FLOWii. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z FLOWii. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka čomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.
 • Export všetkých doterajších objednávok z e-shopu do FLOWii. Ak už máte v e-shope objednávky, ktoré boli vygenerované ešte pred inštaláciou a aktiváciou FLOWii Connectora, môžete si ich všetky preniesť do FLOWii.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API FLOWii.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce FLOWii Connector:

1. Vytvorte si účet vo FLOWii sa a vyberte si potrebnú licenciu.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce FLOWii Connector z e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový >  Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka FLOWii Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu.
 • Prihlasovací e-mail a heslo do FLOWii – údaje z Vašej registrácie do FLOWii.
 • FLOWii API kľúč – získate ho podľa tohto návodu.
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a aplikáciou FLOWii – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

6. Po uložení zmien sa nadviaže a overí spojenie Vášho e-shopu s FLOWii. Ak je spojenie úspešné, ponúknu sa Vám údaje z Vášho FLOWii účtu.

7. Vyberte názov dodávateľskej firmy, pod ktorou sa majú vo FLOWii generovať objednávky z e-shopu. Priraďte typ zákazníka, pod ktorým majú byť zákazníci prenesení do FLOWii do sekcie Partneri. Priraďte typ jednotiek pre neskladové (necenníkové) položky, ktoré sa majú zobrazovať v objednávkach vo FLOWii.

8. Vyberte neskladové kategórie (tie, ktoré nechcete importovať z FLOWii do e-shopu ako produktovú štruktúru) a kategórie dopravy (tie, v ktorých máte vo FLOWii definované položky pre dopravu).

9. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie dopravy. V nej priraďte spôsoby dopravy z FLOWii k spôsobom dopravy, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby dopravy musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

10. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie platby. V nej priraďte spôsoby úhrad z FLOWii k spôsobom platieb, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby platieb musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

Základné nastavenie pluginu

Nastavenie platieb – priradenie spôsobov platieb FLOWii k spôsobom platieb e-shopu

Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie


Zobrazenie logov synchronizácie medzi e-shopom a REST API FLOWii

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce FLOWii Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

Cena pluginu je 199 EUR.

V cene pluginu je zahrnutá aktualizácia a technická podpora na obdobie 1 roka.