Firmy čoraz viac zavádzajú do firemnej kultúry hybridný model práce, ktorý zahŕňa kombináciu práce v kancelárii a práce na diaľku. Čo hovoria prieskumy medzi zamestnancami? Aké benefity a úskalia prináša firmám kombinovaný pracovný model? 

Firmy, ktoré využívajú cloud, majú náskok

Home office sa v súčasnosti etabloval do takej miery, že v niektorých profesiách už zamestnávatelia nevyžadujú pravidelné dochádzanie zamestnancov do práce. Platí to najmä pri pozíciách, v rámci ktorých ľudia pracujú s počítačom a stačí im pripojenie na internet alebo vo firmách, ktoré už dávno zaviedli model riadenia založený na cloude.

Napriek tomu mnohí zamestnanci túžia po osobnom kontakte s kolegami a po pandémii sa mnohí radi vracali do kancelárie. Podľa prieskumu, ktorý v roku 2021 realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou HR fórum, práca z domu vyhovuje iba 8% opýtaným Slovákom a za hybridný model práce sa vyslovilo 54% respondentov. Z prieskumu vyplýva, že zamestnanci preferujú hybridný model v rôznych formách. Flexibilné rozvrhnutie práce na 3 dni na pracovisku a 2 dni z domu preferuje 25% opýtaných a 24 % to má naopak.  

Hybridný model práce medzi zamestnancami vedie

Podobný prieskum medzi zamestnancami a zamestnávateľmi uskutočnila pre spoločnosť Microsoft Slovakia aj prieskumná agentúra Focus na prelome rokov 2021/2022. Respondentov sa pýtala, ako po dvoch rokoch pandémie vnímajú hybridnú prácu. Ukázalo sa, že väčšina zamestnancov preferuje pred každodenným chodením do kancelárie či home officom práve kombinovaný model, ktorý im umožňuje využívať oba spôsoby. 

Viac ako polovica (57%) opýtaných zamestnancov, ktorí pracovali z domu, uprednostňuje prácu v kancelárii 4 dni v týždni. Zvyšných 43% zamestnancov by chcelo byť na home office až 3 dni v týždni. Až šesť z desiatich firiem v prieskume uviedlo, že by v nejakej forme a pomere dní zachovali hybridný model.

Výhody hybridného pracovného modelu

Univerzálny hybridný model práce neexistuje. Každá firma ho nastavuje na základe svojich potrieb a potrieb zamestnancov. Mnohé im tak poskytujú nielen flexibilitu pri práci z domu,  ale zároveň umožňujú priamy osobný kontakt v tímoch. Ak je hybridný model práce zavedený efektívne, firme i zamestnancom prináša veľa benefitov.

  • Vyššia produktivita a efektivita pri práci

Jednou z výhod hybridného modelu práce je, že ľudia pri občasnom výkone práce z domu môžu byť viac produktívnejší. Flexibilný pracovný čas a zmena prostredia prispievajú k lepšiemu sústredeniu zamestnanca na jeho vlastné úlohy.

Ukázalo sa tiež, že ak majú zamestnanci pracujú samostatne z domu, je pravdepodobnejšie, že skôr prevezmú osobnú zodpovednosť za odvedenú prácu a dokážu si manažovať svoje pracovné zaťaženie. Svoje pracovné úlohy si tak môžu napríklad rozdeliť na tímové projekty a individuálne projekty. Kým na tímových projektoch pracujú spoločne v kancelárii, na individuálnych projektoch môžu pracovať z domu.

O lepšej produktivite práce v rámci hybridného modelu hovoria aj štúdie. Podľa dvojročnej štúdie Stanfordskej univerzity zaznamenali zamestnanci, ktorí pracovali z domu, väčšiu produktivitu, ktorá zodpovedala celému pracovnému dňu navyše v porovnaní s ľuďmi, ktorí robili z kancelárie. Ukázalo sa, že boli schopní dokončiť viac pracovných úloh a dokonca boli spokojnejší so svojím pracovným výkonom. 

  • Väčšia dôvera medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

Jedným z najdôležitejších aspektov zdravého a produktívneho pracovného prostredia je dôvera medzi zamestnávateľmi a ich zamestnancami. Zamestnanci tak môžu svojej firme dokázať, že sú pri práci na diaľku rovnako produktívni, ba dokonca viac.

Je tiež dokázané, že zamestnanci, ktorí cítia dôveru, slobodu a rešpekt, sú lojálni a zostávajú vo firme pracovať dlhšie. Nižšia miera fluktuácie je v súčasnosti presne to, čo mnohé firmy potrebujú. Prináša svoje výhody vrátane nižších nákladov na získavanie nových zamestnancov, ich nástup a školenia, čo iba prispieva k dlhodobému úspechu spoločnosti. Navyše spokojní zamestnanci sú vždy najlepšími ambasádormi značky, pre ktorú pracujú.

Nevýhody hybridného pracovného modelu

Hoci hybridný model prináša veľa výhod, jeho zavedenie vo firmách prináša aj určité výzvy. 

  •  Limity pri udržiavaní vzťahov s kolegami

Na hybridnom pracovisku niekedy môže byť náročné vytvárať alebo udržiavať vzťahy s kolegami alebo sa môže stať, že zamestnanci nemajú dostatok informácií. Firmy by preto mali myslieť na pravidelné porady, teambuildingy a príležitosti, vďaka ktorým budú môcť zamestnanci pocítiť spolupatričnosť ku kolektívu a spoznávať aj nových kolegov.

  • Pozor na prepracovanosť a vyhorenie zamestnancov

Pri práci z domu sa môže ľahko stať, že ak si človek neustráži pracovný čas, pracuje až príliš. Zamestnanci niekedy pracujú dlhšie a robia si kratšie prestávky. Niektorí sa môžu obávať, že nerobia dosť. Aj preto pracujú dlhé hodiny alebo nadčasy, aby svojim manažérom dokázali opak. V takomto prípade môže byť dobrou pomôckou plánovač úloh, vďaka ktorému má zamestnanec prehľad o tom, čo počas dňa urobil a jeho manažér zároveň vidí výsledky jeho pracovných aktivít

Plánovač úloh od FLOWii dokonca umožňuje lepšie riadiť tímovú prácu alebo merať čas na jednotlivých úlohách, čím má firma prehľad, koľko času strávili zamestnanci na konkrétnej úlohe alebo zákazke.

  • Kvalitne odvedená práca potrebuje dostatočné vybavenie

V hybridnom systéme práce zamestnanci nemusia disponovať dostatočným vybavením potrebným pre kvalitnú prácu. Domáce kancelárie často nie sú vybavené ergonomickými monitormi a stoličkami alebo duálnymi obrazovkami, ktoré sú potrebné pre vytvorenie produktívneho pracovného prostredia. Zamestnávatelia by sa preto mali snažiť zabezpečiť svojim pracovníkom všetko, čo na prácu z domu aj z kancelárie potrebujú.

Hoci má hybridný model práce veľa výhod, manažéri by mali myslieť na to, aby bol výhodný pre všetkých. V prípade rôznych vynárajúcich sa potrieb zo strany zamestnancov by mali byť pripravení konštruktívne riešiť jednotlivé výzvy, ktoré so zavádzaním kombinovaného pracovného modelu prichádzajú. 

Dnes je veľkou výhodou, ak sa firma rozhodne prejsť na cloud. Mnohé firmy, ktoré sú na cloude potvrdzujú, že aj projektové riadenie a manažovanie zákaziek je jednoduchšie. Otestujte si systém FLOWii, ktorý už dnes pomáha mnohým slovenským, českým i maďarských firmám dokončovať projekty a zákazky načas a aj vďaka dobre nastaveným procesom robiť biznis efektívnejšie.

Lucia Baníková