Design Thinking je prístup zameraný na inováciu produktov, služieb a procesov či obchodných modelov vo firmách. K jeho základným východiskám patrí porozumenie zákazníka a jeho prežívania a potrieb, empatia, generovanie nápadov a riešení, prototypovanie a neustále získavanie spätnej väzby. Informácie, ktoré následne firma získava, môže znova premietnuť do úprav zlepšovania svojho produktu, služby alebo procesu. 

Čo je to Design Thinking?

Design Thinking je metóda, ktorá sa používa na kreatívne riešenie problémov a je zameraná najmä na koncového užívateľa. Vďaka nej môžete riešiť aj problémy, kvôli ktorým nefungujú systémy vo firmách tak akoby mali. Využíva sa v manažmente, dizajne a takisto pri navrhovaní či zlepšovaní výrobkov a služieb.

Na koncového užívateľa sa pozerá empaticky, skúma jeho potreby. Poznatky z týchto pozorovaní následne využíva pri hľadaní vhodných riešení. Čo by malo byť výsledkom? Design Thinking vždy pomáha firmám kontinuálne zlepšovať zážitok používateľov konkrétnych produktov alebo služieb.

Medzi prvých autorov spomínajúcich metódu Design Thinking patrili psychológ a inžinier John E. Arnold, ktorý napísal knihu Creative Engineering o promovaní inovácií myslením inak a Leonard Bruce Archer, ktorý v roku 1964 publikoval sériu článkov o systematických metódach pre dizajnérov (Systematic Method for Designers). Túto metódu neskôr spopularizoval Tim Brown, zakladateľ konzultačnej spoločnosti IDEO. Dnes túto metódu využívajú firmy na celom svete i jednotlivci v každodennom živote, pričom prednášky o Design Thinking patria medzi najpopulárnejšie na všetkých svetových univerzitách.

Spoznajte 5 fáz Design Thinking

Ako sme už spomenuli, Design Thinking predstavuje proces myslenia a práce ako aj porozumenie riešeného problému a zákazníka. Má päť fáz, z ktorých každá má svoje opodstatnenie.

Pozrime sa na jednotlivé fázy Design Thinking:

  1. Empatia - schopnosť vcítiť sa do zákazníka
  2. Definovanie problému a jeho opis - vieme, čo ideme riešiť
  3. Generovanie nápadov
  4. Vytvorenie prototypu produktu alebo služby
  5. Testovanie aj so získavaním spätnej väzby

Ak chceme porozumieť zákazníkom, je dôležité sa vedieť do nich vcítiť. Predstavte si, že firma rieši otázku, ako by mohla ľuďom zlepšiť skúsenosť s výberom a nákupom oblečenia. Alebo IT firma rieši, ako dostane svoj softvér na projektový manažment ešte bližšie k užívateľom.

Najprv zadefinujeme a opíšeme problém, ktorý chceme riešiť. Následne prichádzame v tíme s rôznymi nápadmi, ako sa dá problém riešiť. Dôležité je vytvorenie prototypu konkrétneho produktu alebo služby a potom jeho testovanie. Tam sa to však nekončí, pretože v Design Thinking je nesmierne dôležitá  spätná väzba, pričom získané informácie by sa mali premietnuť do úprav výsledného riešenia.

1. Empatia 🤝

Internetový podnikateľ a počítačový vedec Larry Page raz povedal: "Focus on the users and all else will follow.” V preklade to znamená, že sa koncentrujte na užívateľov a všetko ostatné bude nasledovať. Jednoducho povedané, na prvom mieste je vždy zákazník. V prvom kroku Design Thinking by ste sa preto mali zamerať predovšetkým na to, ako pochopiť svojho zákazníka, užívateľa vašej služby, či spotrebiteľa.

Skúste sa pozrieť na problém z jeho perspektívy (empaticky a vnímavo). Skúmajte jeho zmýšľanie. Aké sú jeho potreby? V tejto fáze sa často využívajú rôzne fokusové skupiny, dotazníky, spätná väzba, štúdie a prieskumy. Tieto metódy vedia byť pomerne nákladné. Niekedy však stačí aj jednoduchý rozhovor so zákazníkom, či dokonca posedenie s priateľmi pri pive alebo káve.

Jedným z nástrojov, ako môžete získavať spätnú väzbu, je aj CRM systém, ktorý vám umožňuje budovať slušnú databázu spotrebiteľov a kľúčových kontaktov. Pre úspešný biznis je dnes databáza kontaktov nevyhnutná.

Každý užívateľ je iný, a teda aj vo firme by ste sa mali vedieť pozrieť na daný problém z viacerých perspektív. Inak sa môže stať, že riešenie, ktoré príde rozumné majiteľovi spoločnosti alebo manažérom, nemusí byť pochopené zo strany spotrebiteľa. To môže stáť vašu spoločnosť veľa času aj peňazí.

2. Definovanie problému 🧐

V tejto fáze je čas na vyhodnotenie predchádzajúcej empatickej fázy. Zhrnutie všetkých postrehov a pozorovaní. Tu sa využíva aj tvorba fiktívnych osôb reprezentujúcich rôzne tipy užívateľov. Niekedy ani sami používatelia nevedia definovať aké sú ich potreby, avšak na základe dôsledného pozorovania, ich vieme často odhaliť. Presné zadefinovanie problémov, ktorým čelíte, je kľúčové pri nasledujúcej fáze.

3. Generovanie nápadov 💡

Ak už poznáme problém, môžeme sa pustiť do tvorenia nápadov. Na základe zistených informácií, môžeme začať s brainstormingom. Pri brainstormingu ide skôr o kvantitu, než o kvalitu myšlienok. Nejde o to nájsť finálne riešenie, ale o zhromaždenie čo najviac pohľadov na danú vec.

Každý nápad, aj keď nie najlepší, môže slúžiť ako podnet inému nápadu. Vaše myšlienky vizualizujte či už prostredníctvom kresieb, myšlienkových máp, cez tzv. moodboardy alebo rôzne diagramy. Všetko to vám to môže poslúžiť ako podnet. Na konci tejto fázy by ste mali mať zopár finálnych nápadov.

4. Prototyp 📃

Prichádza prvá verzia riešenia. Priestor pre realizáciu nápadov z predchádzajúcej fázy. Tu nejde o to, aby ste vytvorili finálny produkt, ale aby ste vytvorili produkt, na ktorom budete v tíme schopní skúmať užívateľa v ďalšej fáze. Prototyp by mal odpovedať aj na to, či je vaše riešenie realizovateľné. Niekedy sa budete musieť vrátiť do fázy brainstormingu a vymyslieť niečo iné. Nevadí, že vás to posunie o krok späť, budete o skúsenosť bohatší. O tom, ako metódu Design Thinking využíva UberEat, si môžete prečítať aj v ich blogu.

5. Testovanie 🧪

Keď sa dostane prototyp k užívateľovi, je dôležité skúmať jeho interakciu s produktom či službou a vyhodnocovať dáta. Jednoducho potrebujete získať čo najviac konkrétnej spätnej väzby. Pri testovaní často narazíte na veci, ktoré vás vrátia do predchádzajúcich fáz a niekedy možno až na úplný začiatok. V konečnom dôsledku je však stále lepší nefunkčný prototyp, než nefunkčný finálny produkt, do ktorého boli investované niekoľkonásobne väčšie investície.

Napokon pri tejto metóde nejde až tak o vyriešenie jedného problému, než o kontinuálne odpovedanie  a uspokojovanie potrieb spotrebiteľov. Bezplatný workshop Kreatívneho myslenia ponúka aj Google.