Aj keď súčasným svetom hýbu moderné technológie a firmy väčšinou komunikujú v online priestore, mnohé z nich sa čoraz častejšie zamýšľajú, či sa oplatí investovať do offline reklamy. Pravdou je, že popri digitálnom marketingu, má offline reklama svoje dôležité miesto a prináša množstvo výhod.

Má vaša firma marketingový plán? Väčšinou ide o niekoľkostranový dokument, ktorý vychádza z marketingovej stratégie. Pozor, marketingová stratégia nie je kampaň. Hovorí o tom, kto ste, prečo je vaša firma na trhu, čo robíte, kde ste a kam smerujete, pre koho robíte to, čo robíte. Ak je správne nastavená, vášmu podnikaniu zaručene prinesie úspech.

Marketingový plán vás zasa núti zamyslieť sa, kto je vaša cieľová skupina zákazníkov a akým spôsobom sa môže dostať k vašim produktom a službám. Zahŕňa poslanie vašej firmy, rozpočet, rôzne marketingové nástroje a taktiky na dosiahnutie cieľov v stratégii.

Čo je offline marketing?

Aj keď má digitálny marketing veľa výhod a vysoký dosah s možnosťou presného cielenia reklamy, merania a vyhodnocovania štatistík, mali by ste myslieť aj na offline marketing. Ideálne je, ak zvolíte správny mix offline a online reklamy.

Pod offline marketingom môžeme chápať akúkoľvek reklamu, ktorá sa realizuje prostredníctvom tradičných offline médií. Medzi nich patria napríklad letáky, plagáty, billboardy, reklamné tabule, ale aj tradičné médiá ako televízia, rozhlas alebo tlač.

Offline reklama si aj dnes nachádza svoje miesto

Offline reklama dokáže osloviť vaše cieľové publikum kdekoľvek, kde ju umiestnite. Ak patríte medzi popredných predajcov chutných bagiet, ktoré sa predávajú na čerpacích staniciach, v spolupráci s benzínkou na nich môžete upozorniť prostredníctvom plagátov alebo inou formou offline reklamy. V prípade, že ponúkate kozmetické produkty, letáky môžete distribuovať do jednotlivých salónov.

Letáky sú aj dnes medzi firmami in

Mnohé firmy posielajú letáky so zľavovým kupónom na ďalší nákup aj priamo svojim zákazníkom, ktorých majú vo svojej CRM databáze. V gastrobiznise, ktorý funguje aj donáškovou formou, je napríklad úplne bežné, že reštaurácia k jedlu pribalí aj leták. Mnohé kaviarne zasa ponúkajú zľavové kartičky, pri ktorých je po vypití istého množstva káv, nasledujúca zdarma.

Plagáty, billboardy, svetelné tabule – kde ich umiestniť?

Plagáty, billboardy, svetelné reklamné tabule a iné veľkokapacitné offline marketingové nástroje je ideálne umiestniť na miestach, kde sa pohybuje vysoká koncentrácia ľudí. Napríklad v centre mesta, blízko štadiónov, obchodov, frekventovaných ciest alebo inštitúcií, ktoré sú ľuďmi často navštevované. Po pandémii sú opäť zaujímavým miestom na offline propagáciu vašej firmy alebo značky, aj výstavy a veľtrhy.

Offline reklama má v marketingovom svete svoje dôležité miesto

Myslite na to, že istá časť populácie, nie je vždy online. Najmä seniori alebo ľudia, ktorých pracovné zameranie sa nevzťahuje na priestor kancelárií. Určitá cieľová skupina na vašu značku alebo produkty môže natrafiť práve v offline priestore. Veľmi dobre poslúži aj ako pripomienka, kedy vás už potenciálny zákazník síce pozná z online reklamy, ale billboard alebo plagát vašu značku ešte viac posilní. Dbajte aj na prevedenie vašej reklamy. Mala by mať pútavý vizuál a jasne komunikovať, aby bola efektívna.

Billboardy – áno či nie?

Ak vo firme uvažujete nad tým, či si prenajmete billboard, mali by ste si najskôr odpovedať na otázku: Pre akú veľkú cieľovú skupinu je náš billboard relevantný? Ak by si ho malo všimnúť iba 20% z vášho publika, billboard veľmi nebude mať význam. Billboardy sú určené skôr masovému publiku.

Billboardy sa dnes oplatia, ak chceme propagovať nejaké miesto alebo lokalitu so skvelou reštauráciou alebo obchodom. Publikum upozorňujú na to, že sa nachádzajú v ich blízkosti. Billboardy tiež skvele slúžia na budovanie povedomia o značke, v takomto prípade však môže ísť o finančne nákladnú reklamu. Preto by si ju mala zvoliť firma, ktorá si ho môže dovoliť. Billboardy sú väčšinou súčasťou dobrého marketingového mixu, ktorý dopĺňa aj online kampaň a kombinácia rôznych komunikačných kanálov. Ak si chcete naplánovať dobrú kampaň, využite riešenia z FLOWii - či už zasielanie hromadného emailingu alebo ju naplánujte online prostredníctvom projektového manažéra.

O billboarde sa vám oplatí uvažovať, ak sa venujete predaju áut, realitám, právnym alebo zdravotníckym službám, prípadne iným často vyhľadávaným službám v oblasti stavebníctva, poisťovníctva a pod. Kým sa definitívne rozhodnete pre billboard, zvážte jeho finančnú návratnosť a taktiež iné možnosti cielenej a relevantnej offline reklamy. Ide o sekundárne reklamné médium a náklady na získanie zákazníka prostredníctvom billboardu iba ťažko zmeriate. Tým, že je väčšinou umiestnený v offline priestore – na ulici, pri ceste, pri inštitúcii – mu nie všetci musia venovať dostatočnú pozornosť a nie všetci si ho musia zapamätať.

V prípade, že sa pre billboard rozhodnete, zamyslite sa nad tým, akú stratégiu zvolíte. Viete, ako sa chcete prihovoriť ku zákazníkom? Čo konkrétne im chcete povedať? Aké sú výhody vášho produktu alebo služby? Čo by mali urobiť po vzhliadnutí vášho billboardu? Na akom mieste by sa máš váš billboard nachádzať? Ak bude mať váš billboard nejasné posolstvo, jednoducho ho nikto nepochopí.

Veľtrhy, výstavy, konferencie, podujatia – prečo nie?

Ste stredná alebo väčšia firma, ktorá ponúka zaujímavé alebo unikátne produkty a služby? Navštevujete s vašou firmou veľtrhy alebo výstavy, ktoré majú dokonca aj medzinárodný záber? Práve na nich môžete natrafiť na zaujímavých obchodných partnerov alebo zákazníkov z rôznych častí sveta.

Zaujímavým spôsobom, ako o sebe dať vedieť, sú aj rôzne konferencie alebo workshopy. Jednak vašu firmu môžu zviditeľniť vaši ľudia s bohatým know-how alebo v rámci nich môžete spropagovať užitočnosť vašich produktov alebo služieb, ktoré prinášajú ľuďom rôzne riešenia. Aj tu platí, že ak potenciálnym zákazníkom venujete osobitú pozornosť alebo môžu získať niečo hodnotné bezplatne, radi sa k vám budú vracať. V každom prípade sa nesnažte znížiť svoju latku a neponúkajte nič pod cenu alebo s prehnanými zľavami.

Reklama v novinách alebo v magazínoch

Propagovať svoje produkty alebo služby, prípadne váš firemný príbeh prostredníctvom renomovaného magazínu alebo novín, je aj dnes pre niektoré firmy nákladné. Nečakajte, že sa vám vďaka tomu zvýši predaj. Je to však ideálny spôsob, ako budovať povedomie o vašej firme, produktoch alebo osobnej značke.

V magazínoch a novinách je dnes často umiestnená natívna reklama

Na komunikáciu v médiách by ste mali byť pripravení. V prípade natívnej reklamy vyhráva autenticita a originalita. Čitatelia vedia byť veľmi kritickí, ak v článku podáte nepravdivú informáciu. Zákazníci si to môžu všimnúť a nemusia vám to odpustiť. Ba práve naopak. Dnes sa ľudia o čomkoľvek zmieňujú na sociálnych médiách a informácie sa šíria rýchlo. Za reklamu v printe si síce zaplatíte, ale z hľadiska prestíže sa vám môže oplatiť. V súčasnosti sú trendom najmä natívne články, ktoré sú označené v špeciálnych rubrikách a nemajú typický charakter reklamy, ale zaujímavo spracovaného článku alebo rozhovoru.

Budujte značku aj offline

Značku nemožno vybudovať za niekoľko dní. V prípade, že máte v oblasti vášho podnikania silnú konkurenciu alebo vás zákazníci málo poznajú, určite sa snažte byť na očiach ľudí čo najviac. Je dôležité, aby vás publikum poznalo – či už v online alebo offline svete. Myslite na správny marketingový mix a vyberajte si najrelevantnejšie druhy reklamy pre vašu značku.

Petra Nagyová