Ako jeho teórie zo začiatku 20. storočia môžme využiť dnes?

Pravidlo 80/20 (Paretov princíp)

Vilfredo Pareto si jedného dňa všimol, že 20% hrachových strukov v jeho záhrade, bolo zodpovedných za 80% zdravého hrachu. Na prvý pohľad celkom nevinné zistenie, ktoré bolo základom pre princíp, ktorý sa dnes využíva hlavne v ekonomike, ale je ľahko implementovateľný takmer na každom kroku.

Ako prvý teda teóriu priniesol už spomínaný taliansky ekonóm Vilfredo Pareto. Po tom ako si tento pomer začal viac všímať, prišiel s makroekonomickou analýzou distribúcie majetku medzi občanmi Talianska. Pareto poukázal na to, že 80 percent majetku Talianska v prvej polovici 20. storočia, vlastní 20 percent obyvateľstva. Takúto analýzu potom vykonal aj v niekoľkých ďalších krajinách a prešiel na to, že tento pomer sa zásadne nikde nelíši.

Neskôr v roku 1940 Dr. Joseph Juran aplikoval tento princíp na kontrolu kvality pri výrobe produktov. Zistil že približne 80 percent chybných kusov bolo zapríčinených 20 percentami problémov pri výrobnom procese. Ak sa teda zameriame na 20 percent chýb, kvalita výrobkov sa zvýši o 80 percent. Juran pomenoval tento fenomén (the vital few the trivial many). To sa dá voľne preložiť asi ako zopár kritických a veľa nepodstatných.

Teoretické vysvetlenie

Pravidlo 80 - 20, známe tiež ako Paretov princíp teda hovorí o tom, že 80% výsledkov (alebo výstupov) vyplýva z 20% všetkých príčin (alebo vstupov) akejkoľvek udalosti. Teda väčšinu výsledku tvorí menšina investovanej jednotky. Tu je zopár príkladov.

  • 80% ziskov tvorí 20% zákazníkov.
  • 20% oblečenia nosíte 80% času.
  • 20% strán v knihe obsahuje 80% najdôležitejších informácií.
  • 20% slovnej zásoby používame 80% času.
  • 80% svetového bohatstva vlastní 20% populácie.

Toto pravidlo však platí aj naopak, 80 percent vstupov bude mať za následok 20 percent výstupov. Je však dôležité povedať, že pomer 80/20 samozrejme neplatí stále. V rôznych situáciách môže byť pomer aj 70/30 alebo 90/10 a tak ďalej. Podstatné je ale to, že väčšinu výsledku tvorí menšina príčiny.

Ako využijete toto pravidlo pri podnikaní?

Pravidlo je teda obzvlášť užitočné pre podniky, pretože vám umožňuje zistiť, ktoré aspekty vášho podnikania nevyužívajú celý svoj potenciál. A tak vám uľahčujú sústredenie sa na problémy, ktoré si vyžadujú najnaliehavejšiu pozornosť. Najúspešnejšie podniky využívajú Paretov princíp na zabezpečenie toho, aby všetky operácie vykonávané v rámci podniku prispievali k celkovému úspechu podniku. Napríklad ak 20 percent zákazníkov tvorí 80 percent zisku, pre firmu je najefektívnejšie sa zamerať práve na týchto 20 percent. To isté platí aj o produktoch a službách. Podobne je to aj pri vzťahoch so zákazníkmi. Ak 20 percent zákazníkov tvorí 80 percent zlých recenzií. Zameranie sa na tých 20 percent prinesie zlepšenie o 80 percent. Ak zacielite reklamu na kritických 20 percent potenciálnych kupujúcich, úspech bude opäť 80 percentný.

Aj keď sa axióma 80 - 20 často používa v obchode a ekonómii, koncept je možné uplatniť v akejkoľvek oblasti. Napríklad v distribúcii osobného portfólia, financií či v time managemente.

Využitie 80/20 v súvislosti s FLOWii

Bohužiaľ deň má iba 24 hodín a človek sa musí často rozhodovať, ktoré úlohy uprednostní. Ak pri projektovom riadení a manažmente zákaziek vo FLOWii dokážete identifikovať 20 percent najdôležitejších úloh, prinesie vám to 80 percent jednotiek úspechu. Taktiež ak sa zameriate na dokončenie 20 percent najhodnotnejších zákaziek, prinesie vám to 80 percent príjmu.

Ak dokážete v CRM kampani identifikovať 20 percent potenciálnych kupujúcich na základe databázy zákazníkov a vyhodnotenia dát, takto zacielená kampaň môže mať úspech 80 percent.

Na záver je dôležité pochopiť, že Paretov princíp nie je metódou na úplné odstránenie kritických aspektov akejkoľvek situácie (teda zvyšných 80 percent); je to skôr jednoduchý jav, ktorý nám umožňuje zamerať sa na oblasti, ktoré budú mať najkritickejší vplyv na konečný cieľ a prinesú tie najlepšie výsledky.

Pareto sa okrem pravidla 80/20 zapísal do učebníc ekonómie aj ďalšiu teóriou. Paretovím optimom (Pareto optimum).

Aj keď táto teória vám neprinesie zisk ako predchádzajúca, tak nikdy nebola viac relevantná ako dnes.

Pareto hovorí o takej situácii, kedy sa má celá populácia tak dobre, že ekonomika spoločnosti dosiahla svoje pomyselné maximum. Tento pomyselný stav rovnováhy sa naruší v moment, kedy sa jeden jedinec alebo skupina rozhodne mať lepšie, toto konanie však nie je možné bez toho aby sa rovnováha narušila. Teda ak sa niekto rozhodne mať lepšie, musí to byť na úkor iného jedinca. Samozrejme predstava o tejto rovnováhe je utopická. Koniec koncov všetci vieme ako pokus o takúto rovnováhu skončil v našej krajine a iných krajinách. Avšak rozdiel medzi najbohatším a najchudobnejším človekom sa stále zväčšuje a pohľad na túto teóriu je stále relevantný.

Zdroje:

https://www.investopedia.com/terms/1/80-20-rule.asp 

https://www.britannica.com