Počuli ste už niekedy o Paretovom princípe, ktorý hovorí o tom, že 80% výsledkov vyplýva z 20% všetkých príčin alebo vstupov akejkoľvek udalosti? Pravidlo 80 - 20 sa dá veľmi dobre využiť aj živote firiem a organizácií. Americký biznis konzultant Richard Koch dokonca o tom napísal knihu s názvom 80:20 ako dosahovať lepšie výsledky s najmenším úsilím. 

Pravidlo 80/20 (Paretov princíp)

V podnikaní si môžeme zvoliť náročnú cestu, ale aj jednoduchšiu a viac efektívnu. Túto tézu potvrdzuje aj Pravidlo 80:20, ktorého autorom je taliansky ekonóm a sociológ Vilfredo Pareto. Ten sa zaujímal o distribúciu príjmov v spoločnosti a prišiel na to, že 80% majetku štátu a bohatstva Talianska je v rukách 20% populácie. Neskôr realizoval niekoľko výskumov aj v rôznych krajinách a zistil, že toto pravidlo sa nevzťahuje iba na Taliansko, ale podobný princíp funguje aj inde.  Na základe toho sa snažil dokázať, že rozdelenie príjmov nie je náhodné.

Okrem toho hlásal aj teóriu cirkulácie elít. Podľa nej je politika neustálym vymieňaním elít pri moci a vždy sa k nej dostávajú práve tí najspôsobilejší. Vládnuca menšina sa teda obmieňa novou vládnucou menšinou, ktorá sa skladá z jej odvrhnutých členov a novej elity z radov ovládaných. Elita pritom musí mať výsadné postavenie i ohodnotenie. Zároveň rozlišoval viac druhov elít. Za najdôležitejšiu považoval politickú elitu, ktorú rozdelil na elitu typu líška (presvedčivých, rozumných a prefíkaných) a elity typu leva (vládne silou a útlakom).

Pareto si však tento princíp všímal aj inde. Napríklad vo svojej záhrade, kde si uvedomil, že 80% úrody hrášku je obsiahnutých v 20% percentách hrachových strukov. Na prvý pohľad nevinné zistenie sa dnes využíva najmä v ekonomike a je ľahko implementovateľné takmer v každej oblasti.

Neskôr v roku 1940 Dr. Joseph Juran aplikoval tento princíp na kontrolu kvality pri výrobe produktov. Zistil, že približne 80 percent chybných kusov bolo zapríčinených 20 percentami problémov pri výrobnom procese. Ak sa teda zameriame na 20 percent chýb, kvalita výrobkov sa zvýši o 80 percent. Juran pomenoval tento fenomén ako "the vital few the trivial many", čo by sme voľne z angličtiny mohli preložiť ako "zopár kritických a veľa nepodstatných".

Neskôr sa ukázalo, že toto pravidlo sa dá dobre využiť aj v živote firiem a organizácií. Americký biznis konzultant Richard Koch o tomto objave napísal knihu s názvom 80:20 ako dosahovať najlepšie výsledky s najmenším úsilím.  Ako možno Paretovo pravidlo využiť pri zjednodušení riadenia a rozhodovania vo firmách? Treba si uvedomiť nasledovné a teda, že 80 percent následkov vzniká z 20 percent príčin.

Teda väčšinu výsledku tvorí menšina investovanej jednotky. Pozrime sa na pár príkladov:

  • 80% ziskov tvorí 20% zákazníkov
  • 20% oblečenia nosíte 80% času
  • 20% strán v knihe obsahuje 80% najdôležitejších informácií
  • 20% slovnej zásoby používame 80% času
  • 80% svetového bohatstva vlastní 20% populácie

Toto pravidlo však platí aj naopak.

  • 80% vstupov bude mať za následok 20% percent výstupov

Ale pozor, pomer 80:20 samozrejme neplatí stále. V rôznych situáciách môže byť pomer aj 70:30 alebo 90:10 a podobne. Podstatné je ale to, že väčšinu výsledku tvorí menšina príčiny.

Ako využiť Paretov princíp pri podnikaní?

Paretov princíp je obzvlášť užitočný pre firmy, pretože im umožňuje zistiť, ktoré aspekty podnikania nevyužívajú celý svoj potenciál. Uľahčujú vám tak sústredenie sa na problémy, ktoré si vyžadujú najviac pozornosti. Najúspešnejšie podniky využívajú Paretov princíp na to, aby všetky operácie vykonávané v rámci podniku prispievali k celkovému úspechu podniku.

Pozrime sa na pár príkladov:

  • Ak 20 percent zákazníkov tvorí 80 percent zisku, pre firmu je najefektívnejšie sa zamerať práve na týchto 20 percent. To isté platí aj o produktoch a službách, ale aj pri vzťahoch so zákazníkmi.
  • Ak 20 percent zákazníkov tvorí 80 percent zlých recenzií, zameranie sa na zvyšných 20 percent vám môže priniesť zlepšenie o 80 percent.
  • Ak zacielite reklamu na kritických 20 percent potenciálnych kupujúcich, úspech bude opäť 80 percent.

Tento princíp môžete uplatniť aj v distribúcii, v oblasti financií či v rámci time manažmentu.

Využitie 80/20 v súvislosti s FLOWii

Deň má iba 24 hodín a okrem práce človek trávi čas aj inými činnosťami. Čo sa týka riadenia projektov a práce na nich, je dôležité sa vedieť rozhodnúť, ktoré pracovné úlohy a priority uprednostní. Ak pri projektovom riadení a manažmente zákaziek vo FLOWii dokážete identifikovať 20 percent najdôležitejších úloh, prinesie vám to 80 percent úspechu. Takisto, ak sa zameriate na dokončenie 20 percent najhodnotnejších zákaziek, prinesie vám to 80 percent príjmu.

Ak v rámci CRM kampane dokážete identifikovať 20 percent potenciálnych kupujúcich vďaka kvalitnej databáze zákazníkov a vyhodnocovaniu dát, takto zacielená kampaň môže mať až 80-percentný úspech.

Treba si uvedomiť, že Paretov princíp nie je metódou na úplné odstránenie všetkých kritických aspektov podnikania. Môže vám však pomôcť sa zamerať na oblasti, ktoré budú mať najkritickejší vplyv na konečný cieľ a prinesú vám tie najlepšie výsledky.