Online skladová evidencia funguje na princípe cloudovej databázy. Informácie o vašich tovaroch sú prístupné vždy a všade v rámci webovej aplikácie. Skladový systém je možné upravovať, kategorizovať, vystavovať z neho príjemky a výdajky, faktúry či exportovať všetky informácie do Excelu. Produkty môžete zároveň do FLOWii online skladu z Excelu importovať, preto je implementácia online evidencie skladu otázkou niekoľkých minút.

Skladová-evidencia

Ako importovať skladové položky?

Pred začatím používania online skladu odporúčame vytvoriť alebo importovať skladové položky (tovary). Nový tovar môžete pridať manuálne po jednom, alebo hromadne (ak máte tovarov viac) pomocou importu z Excelu.

Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> Viac -> Import z Excelu. Stiahnite si tento súbor v Exceli a vyplňte doň informácie o skladových položkách. Vyplnený súbor v Exceli importujte do FLOWii.

Import

Vytvorenie príjemky

Skladovú príjemku vytvoríte priamo v evidencii sklad kliknutím na ikonu  Nový doklad -> Skladová príjemka. Tu je potrebné zadať všetky dôležité údaje, s ktorými bude databáza aj vy ďalej pracovať. Pomocou príjemky je potrebné naskladniť jednotlivé tovary na sklad aby ste mali online sklad vo FLOWii v súlade s reálnym množstvom tovarov vo vašom fyzickom sklade.

Nový-doklad

Vytvorenie výdajky

Skladovú výdajku, podobne ako príjemku, vytvoríte priamo v evidencii skladu, kliknutím na ikonu Nový doklad -> Skladová výdajka. Tu zadáte všetky potrebné údaje a výdajka už bude evidovaná v systéme. Doklad môžete neskôr preposlať ďalej, vytlačiť  alebo sa k nemu vrátiť neskôr.

Výdajka

Rýchle vyhľadávanie v skladovej evidencii

Pre potreby rýchleho vyhľadávania skladových zásob, skladová evidencia využíva textové vyhľadávanie ako aj vyhľadanie pomocou filtru. Položku môžete ďalej upraviť, vystaviť z nej doklad alebo jej údaje exportovať.

Vyhľadavanie

Doklady – fakturácia, odoslanie dokladu

Sklad vo FLOWii je prepojený s fakturáciou. Zo skladovej príjemky je možné vytvoriť prijatú faktúru, preddavkovú faktúru, faktúru a dodací list. Prepojenie skladu s fakturáciou vám ušetrí množstvo času, pretože sa vám všetky potrebné informácie zo skladovej príjemky/výdajky doplnia do dokladov vo fakturácii automaticky.

Príklad: Zo skladovej výdajky vystavíme faktúru pomocou funkcie Z dokladu vystav. Stačí si označiť konkrétnu skladovú výdajku a následne z nej vystaviť faktúru, dodací list či preddavkovú faktúru.

Vysta

Export stavu skladu do Excelu

Ak potrebujete zistiť podrobnejšie údaje o stave skladu, môžete tak urobiť pomocou exportu skladových položiek do Excelu. Kliknite na evidenciu Sklad, ďalej Export a nakoniec Stav na sklade. Všetky dáta sa tak konvertujú do formátu Excel, ktorý môžete otvoriť a ďalej s ním pracovať podľa vašich potrieb. Opäť sa oplatí spomenúť, že rovnako ako viete položky zo systému exportovať, do systému ich viete aj importovať.

Export-do-excelu

Skladová evidencie je ale len ďalšou funkcionalitou FLOWii, ktorá zapadá do celého ekosystému, ktorý všetky funkcie prepája a vytvára tak zjednodušene procesy v rámci firmy. Príkladom môže byť fakturácia tovaru zo skladovej evidencie. Ak sa zákazník už nachádza v CRM databáze, pri fakturácii stačí nájsť daného zákazníka a všetky potrebné údaje sa vyplnia automaticky. Faktúra sa zároveň uloží do databázy vystavených faktúr, čo zabezpečí väčší prehľad v účtovníctve.

Skladová evidencia môže byť teda vaším ďalším krokom ku digitalizácii a automatizácii  firemných procesov vo vašej firme. Takouto automatizáciou docielite efektívnejšie a rýchlejšie vykonávanie každodenných úloh vo vašej firme.